Nyhet
 

Totalt 3,7 miljoner finländare har körkort – andelen över 70 år ökar

2017-03-06 11:00

I slutet av 2016 fanns det i Finland totalt cirka 3,72 miljoner giltiga körkort, dvs. 0,5 procent fler än året innan. Av alla körkortsinnehavare utgjorde andelen 70-åringar eller äldre 11 procent i slutet av 2016, medan motsvarande andel var 7 procent 2007.

När det gäller äldre körkortsinnehavare finns det i någon mån regionala skillnader. I Nyland var andelen över 70-åriga körkortsinnehavare minst, dvs. 9 procent, medan andelen i södra Savolax var störst, eller 15 procent. ”I Nyland och huvudstadsregionen är kollektivtrafikförbindelserna bättre än i övriga landet och detta märks även i antalet äldre bilförare. I landsbygden och glesbygden är egen bil och körkort nödvändigheter”, säger specialsakkunnig Elina Uusitalo på Trafi. ”Även skillnaderna mellan könen ökar när man granskar äldre förare. Medan männens andel av alla förare var 53 procent i slutet av 2016, uppgick andelen män bland 70-åringarna eller äldre till 61 procent”.

Andelen körkortsinnehavare under 18 år har minskat sedan 2010. I slutet av 2010 var de cirka 107 000, medan de 2016 var endast cirka 76 000, dvs. 2 procent av alla körkortsinnehavare. Nedgången förklaras delvis av de senaste årens mindre årskullar av 15–17-åringar, men även i relation till åldersklassen har antalet under 18-åringar med körkort minskat. ”Minskningen i antalet mopedkort har åtminstone delvis sin förklaring i att kortet nu är dyrare än vad det var för exempelvis 6 år sedan. Ett mopedkort omfattar i dag obligatorisk körundervisning, vilket har förbättrat mopedisternas färdigheter i trafiken” funderar Uusitalo. Under 18-åringar kan ha körkort i kategorierna T eller LT (traktorer) samt AM och A1 (mopeder, lätta fyrhjulingar och lätta motorcyklar).

Ytterligare information

I Trafis statistiktjänst kan man söka information om giltiga körkort enligt region, kön, ålder och körkortskategori. Uppgifter finns tillgängliga från och med 2014 och de uppdateras halvårsvis.

specialsakkunnig Elina Uusitalo, elina.uusitalo (at) trafi.fi, tfn 029 5345 445
specialsakkunnig Ari Väisänen, ari.vaisanen (at) trafi.fi, tfn 029 534 6177 (statistik)
utvecklingschef Pekka Hiltunen, pekka.hiltunen (at) trafi.fi, tfn 029 5345 557 (statistik)