Nyhet
 

Hur har tillämpningen av SOLAS VGM-konventionen om containervägning lyckats i Finland – svara på enkät!

2017-03-21 12:44

Syftet med SOLAS VGM-konventionen, som trädde i kraft den 1 juli i fjol, är att öka containerfartygens säkerhet genom att minska antalet olyckor och skador på grund av felaktig information om containermassan.

Innan konventionen trädde i kraft lyftes potentiella problem i anslutning till tillämpningen av konventionen fram i offentligheten. Bekymren gällde bl.a. arbetsfördelningen vid vägningarna och täckandet av kostnaderna. Försenade transporter och till och med anhopningar av containrar i hamnarna sågs som potentiella problem.

För att utreda verkningarna av konventionen om containervägning genomför Trafi en enkät där vi bl.a. frågar:

  • Hur har vägningarna genomförts i praktiken?
  • Hur har konventionen påverkat transportkedjans smidighet?
  • Hurdana investerings- eller brukskostnader har konventionen medfört?
  • Hur heltäckande tillämpas konventionen?
  • Vilka eventuella problem har efterlevnaden av konventionen medfört?

Genom att besvara enkäten kan du föra fram synpunkter på tillämpningen av konventionen och potentiella problem, utifrån vilka eventuella ändringar i exempelvis tillämpningsanvisningarna kan övervägas.

Länk till enkäten


Mer information:
specialsakkunnig Jyrki Vähätalo, tfn 029 534 6470, jyrki.vahatalo (at) trafi.fi eller specialsakkunnig Jouni Lappalainen, tfn 029 5345297, jouni.lappalainen (at) trafi.fi