Nyhet
 

Begäran om utlåtande: Föreskrift om non-SOLAS-fartygs säkerhet

2017-04-13 14:00

Trafi begär utlåtande om ett utkast till ny föreskrift om säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och som omfattas av non-SOLAS-direktivet.

Det är fråga om en uppdatering av gällande föreskrift från 2014. Uppdateringen föranleds av en ändring av det s.k. non-SOLAS-direktivet. De föreslagna ändringarna är angivna med röd färg. Motiveringsmemorandumet innehåller en redogörelse för de praktiska följderna av direktivändringen.

Föreskriften avses träda i kraft 1.7.2017.

Remissvaren bör vara Trafi tillhanda senast 5.5.2017.

Remissvaren kan skickas till Trafis registratorskontor per e-post, adress kirjaamo(at)trafi.fi, eller per post, adress Trafiksäkerhetsverket, PB 320, 00101 Helsingfors. Vänligen anteckna föreskriftsutkastets ärendenummer TRAFI/91155/03.04.01.00/2017 på remissvaret.

Ytterligare information:

Marko Rahikainen, ledande sakkunnig, marko.rahikainen(at)trafi.fi, tfn 029 534 6453
Reetta Timonen, jurist, reetta.timonen(at)trafi.fi, tfn 029 534 5052