Nyhet
 

Sommarevenemang inverkar på sjötrafiken

2017-06-08 10:15

Trafi och Trafikverket påminner om att det är bra för alla båtförare att i början av båtsäsongen gå igenom väjningsreglerna och hur man ska bete sig i båt vid sommarevenemang. Flyguppvisningen i Brunnsparken i Helsingfors på fredag medför begränsningar för båtförare men också för drönare.

Foto Thomas Erlund.

”I samband med tillställningar där det är många båtar på ett litet område är det extra viktigt att följa väjningsreglerna och notera andra”, påminner enhetschef Ville Räisänen.

Den flyguppvisning Finlands Flygmuseum ordnar i Brunnsparken den 9 juni är ett exempel på ett stort evenemang som begränsar båttrafiken vid Brunnsparken. Du kan kontrollera vilka områden som är förbjudna för båtförare på grund av flyguppvisningen på fredag på en karta som har gjorts upp. På sommaren ordnas andra stora evenemang nära stranden och under dem är det bra att båtförarna är vaksamma.

”Motsvarande evenemang är till exempel Ruisrock i Åbo och andra konserter som hålls nära stranden samt Tall Ships Race i Kotka och Åbo", säger specialsakkunnig Kimmo Patrakka.

I regel informerar Trafikverket om större begränsningar i sin publikation Underrättelser för sjöfarande. De som arrangerar evenemang ser till att märka ut det förbjudna området på plats. Under flyguppvisningen i Brunnsparken är till exempel området avgränsat med bojar och det finns skyddsbåtar på plats som hänvisar åskådarbåtar till sina egna områden. Observera också att det råder drönarförbud på flyguppvisningsområdet den 8.–9.6.

”Dessutom kan separata kommunala begränsningar eller andra begränsningar gälla vid evenemang beroende på var de ordnas", berättar Räisänen.

Försvarsmakten informerar om skjutning och övningar som påverkar båttrafiken på sina kanaler.

”Myndigheter har olika kanaler de använder för att informera, men i sista hand är det båtens förare som ansvarar för att känna till områdena där man rör sig och bekanta sig med eventuella begränsningar som gäller där", berättar Räisänen.

Trafikverket har nyligen öppnat söktjänsten TM Online där man kan söka meddelanden för sjöfarande enligt olika kriterier. Man kan söka kartkorrigeringar enligt område eller produkt samt enligt publikationstidpunkt. Av de underrättelser som kommer upp i söktjänsten visas alltid den senaste först.

Trafi upprätthåller även tjänsten Veneretki - Båtfärd där människor, föreningar och företag kan märka ut sevärdheter och sin egen verksamhet på en öppen kartplattform. Dessutom uppdateras tjänsten med myndighetsmeddelanden.

Båtar och segelbåtar har väjningsplikt för handelsfartyg


I båttrafiken väjer den som har bättre styrning eller frihet att gå lågt. Båtar och segelbåtar har väjningsplikt för handelsfartyg i alla handelssjöfartens farleder och i djupfarlederna i Saimen. Det beror på att handelsfartygen har långsam styrning och inte kan lämna farleden. Enligt Trafikverkets uppgifter orsakar båtförare som försummar väjningsreglerna några tillbud varje år i Finland.

”Från kommandobryggan på stora fartyg är det svårt att se små båtar, och stora fartyg svänger långsamt. Bland annat därför är det mycket viktigt att båtförare kommer ihåg att iaktta sin väjningsplikt”, konstaterar Thomas Erlund, chef för sjötrafikledningsenheten vid Trafikverket.

Båtar som är mindre än 20 meter långa har väjningsplikt för större fartyg som bara kan navigera tryggt i farleder. Väjningsplikten är en del av sjövägsreglerna. De internationella sjövägsreglerna gäller alla fartyg på öppet hav och andra områden som trafikeras av sjögående fartyg.

I praktiken innebär trånga farleder nästan alla farleder längs Finlands kust och i insjöarna med undantag av öppna havet samt farleder och delar av farleder som finns på annat öppet och djupt vatten. Ytterligare information om begrepp som har att göra med vattenleder finns i Trafikverkets anvisning.

Trafikverket och Trafi önskar en trevlig och framför allt trygg båtsommar!

 

Ytterligare information

Trafi:
enhetschef Ville Räisänen, tfn 029 5346 457, ville.raisanen(at)trafi.fi
specialsakkunnig Kimmo Patrakka, tfn 029 5346 450, kimmo.patrakka(at)trafi.fi
ledande sakkunnig Jukka Hannola, tfn 029 5347 063, jukka.hannola(at)trafi.fi (drönare)

Trafikverket:
chef för sjötrafikledningsenheten, Thomas Erlund, tfn 029 534 3213, thomas.erlund(at)liikennevirasto.fi

 

Den flyguppvisning i Brunnsparken

TM Online