Nyhet
 

Ny föreskrift: OPS M1-15, Underskridande av minimiflyghöjder vid VFR-flygverksamhet

2017-07-06 13:30

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) har den 6 juli 2017 utfärdat en ny luftfartsföreskrift OPS M1-15, Underskridande av minimiflyghöjder vid VFR-flygverksamhet.

Genom denna föreskrift upphävs följande luftfartsbestämmelser som utfärdades av Luftfartsförvaltningen den 22 maj 2006:

  • OPS M1-15, Underskridande av minimiflyghöjder med flygplan och
  • OPS M4-4, Minimiflyghöjder för helikopterflygning.

Föreskriften träder i kraft den 12 juli 2017.

Mer information:
enhetschef Päivi Metsävainio, tfn 029 534 6063, paivi.metsavainio(at)trafi.fi