Nyhet
 

Mobilapplikation för Droneinfo för att stödja säker flygning

2017-07-18 16:05

Mobilapplikationen Trafi Droneinfo ger på ett enkelt sätt information om områden där drönarflygning är förbjudet eller inskränkt, höjdbegränsningar, övriga flygare och väderlek. Applikationen hjälper att ur informationstjänsten för luftfarten hitta trygga platser för flygning och ge handledning om säker flygning.

I applikationen Droneinfo kan man kontrollera direkt från en karta om det eventuellt finns luftrumsbegränsningar som helt förbjuder flygning inom området och även på hur hög höjd man får flyga inom det aktuella området.

”Personer som flyger drönare som hobby känner inte nödvändigtvis till reglerna som gäller luftfarten och är således inte nödvändigtvis medvetna om de förbjudna områdena. Syftet med den nya mobilapplikationen är att underlätta tillgången till information och på så sätt öka säkerheten”, berättar Jukka Hannola, ledande sakkunnig vid Trafi; ”I applikationen kan även göras en anmälan om var och när flygningen görs. Anmälarens position visas på flygkartan för andra applikationsanvändare under hela den tid flygningen varar.”

I applikationen finns även flygväder samt information om regler och föreskrifter gällande drönarflygning.

”I applikationen finns en karta där alla platser lämpliga för drönarflygning finns markerade” preciserar Hannola.

 

Ladda ner applikationen (Android)

Ladda ner tillämpningen (iOS)

 

Ytterligare information:

ledande sakkunnig Jukka Hannola, jukka.hannola (at) trafi.fi, tfn 029 5347 063 I twitter @JukkaHannola