Nyhet
 

Luftfartens säkerhet på god nivå i början av året – antalet tillbud i luften och inträngningar på startbana har dock ökat

2017-08-16 13:57

Säkerheten inom den finländska kommersiella lufttransporten var fortfarande på god nivå under det andra kvartalet 2017. Inga situationer som kan kategoriseras som olyckor har inträffat. I tillbuden var ena parten i de flesta fall en drönare (ett obemannat luftfartyg).

”Säkerheten inom den finländska tidtabellsenliga kommersiella lufttransporten var fortfarande på god nivå under det andra kvartalet 2017 då situationen mäts med indikatorer på övre nivå. Inga situationer som kategoriseras som olyckor har inträffat”, konstaterar specialsakkunnig Jukka Hovi.

Två allvarliga tillbud inträffade i den tidtabellsenliga kommersiella lufttransporten. I den övriga kommersiella lufttransporten inträffade en situation som kategoriserats som allvarligt tillbud. Vid motsvarande tidpunkt i fjol hade det inte heller inträffat olyckor och ett allvarligt tillbud hade inträffat.

Under det andra kvartalet har dock tillbud mellan luftfarkoster i luften och inträngningar på startbana ökat jämfört med föregående år. I tillbuden var ena parten i de flesta fall en drönare (ett obemannat luftfartyg/modelluftfartyg).

Dessa situationer inträffade i huvudsak utomlands. I Finland har det under det första halvåret 2017 inträffat tre tillbud som orsakats av drönare.

Se närmare uppgifter om tillbud i luften (på finska) och inträngningar på startbana (på finska).

Olyckor är fortfarande sällsynta

”Under det andra kvartalet 2017 försämrades säkerheten inom det inhemska allmän- och sportflyget något jämfört med föregående år. På lång sikt har situationen dock blivit bättre”, säger Hovi.

Olyckor i allmän- och sportflyget är till all lycka fortfarande sällsynta, men deras antal ökade ändå från en olycka under jämförelseperioden föregående år till tre olyckor. Inga olyckor med dödlig utgång inträffade.

Inom allmän- och sportflyget har situationen allmänt taget utvecklats i positiv riktning jämfört med tidigare år. Under det andra kvartalet ökade dock antalet tillbud mellan luftfarkoster betydligt jämfört med föregående år och nu har det redan inträffat lika många som under hela fjolåret sammanlagt.

Ytterligare information
specialsakkunnig Jukka Hovi, tfn 029 5345 213, jukka.hovi (at) trafi.fi
specialsakkunnig Tapani Maukonen, tfn 029 5346 082, tapani.maukonen (at) trafi.fi

Uppföljning av säkerhetsmålen inom luftfarten, Q2/2017 (på finska)
Säkerhetssituationen inom allmän- och sportflyget Q2/2017 (på finska)
Säkerhetssituationen inom den kommersiella lufttransporten Q2/2017 (på finska)