Nyhet
 

Trafiktillstånd för trafik mellan Finland och Kina kan sökas

2017-10-06 12:00

Trafiksäkerhetsverket meddelar att trafiktillstånd som berättigar till flygtrafik mellan Finland och Kina (Chongqing, Guangzhou, Nanjing och Xi’an samt Rovaniemi-Peking) kan sökas.

Tidsfrist

Ansökan om trafiktillstånd bör tillställas Trafiksäkerhetsverket senast den 19.10.2017 kl. 16.15.

Ansökan bör uppgöras enligt punkt 3 i Luftfartsverket beslut av den 24.6.2004 om bedrivande av lufttrafik på en flyglinje med begränsningar i fråga om utnyttjande av trafikrättigheter (Luftfartsverkets normserie 2/2004). Tilläggsuppgifter ges av Trafiksäkerhetsverkets kontaktperson.


Meddelande: Trafiktillstånd / Flygtrafik mellan Finland och Kina

Som kontaktperson fungerar Johan Skjäl, tel. 029 534 6115, johan.skjal(at)trafi.fi.