Aktuellt
 

Aktuellt

Ämne: Luftfart

Två nya luftfartsföreskrifter om farliga områden och luftrum med transponderkrav

2018-04-23 10:00

GEN M1-9: Övergångstiderna för certifikatkraven för segelflygplan och ballonger förlängs

2018-04-06 16:00

Trafiksäkerhetsverket har den 6.4.2018 fattat ett beslut om föreskriftsprojekt som förbereder ändringar till luftfartsföreskriften GEN M1-9, Tillämpningen i Finland av bestämmelserna om flygbesättning som ingår i kommissionens förordning 1178/2011.

Nya flygrutter kan öppnas från Finland till Argentina, Chile, Kenya och Tanzania

2017-12-11 15:00

Störningarna i e-tjänsten har åtgärdats

2017-11-24 11:00

Det har förekommit tekniska problem i Trafis e-tjänster på morgonen. Om du misstänker att ditt ärende inte blev färdigt behandlat i e-tjänsten, vänligen kontakta vår kundservice.

Beslut om föreskriftsprojekt: Uppdatering av kraven för helikopterflygplatser

2017-11-21 09:00

Kontrollera ett luftfartygs uppgifter i e-tjänsten med hjälp av registreringsbeteckningen

2017-10-23 09:00

Trafi utvecklar kontinuerligt sina e-tjänster. I den nyaste tjänsten som har öppnats kan du enkelt kontrollera uppgifterna om vilket luftfartyg som helst samt om dess luftvärdighet utgående från registreringsbeteckningen.

Ändringar till trafikreglerna för luftfarten

2017-10-13 08:00

Det har gjorts ändringar till de gemensamma europeiska trafikreglerna för luftfarten (SERA), som tillämpas fr.o.m. 12.10.2017 och ska tas i beaktande i flygverksamheten.

Trafiktillstånd för trafik mellan Finland och Kina kan sökas

2017-10-06 12:00

Trafiksäkerhetsverket meddelar att trafiktillstånd som berättigar till flygtrafik mellan Finland och Kina (Chongqing, Guangzhou, Nanjing och Xi’an samt Rovaniemi-Peking) kan sökas.

Störningar i webbtjänsten Katso

2017-09-28 10:00

Det kand uppstå avbrott för några kunder i webbtjänsten Katso.

Tekniska problem i Mina ärenden

2017-09-25 18:00

På grund av underhållsarbeten kan det uppstå korta avbrott i våra e-tjänster.

Förlängning på tio år för VHF-utrustning inom luftfart och omvandling av kanalseparation

2017-09-12 15:40

Luftfartens säkerhet på god nivå i början av året – antalet tillbud i luften och inträngningar på startbana har dock ökat

2017-08-16 13:57

Säkerheten inom den finländska kommersiella lufttransporten var fortfarande på god nivå under det andra kvartalet 2017. Inga situationer som kan kategoriseras som olyckor har inträffat. I tillbuden var ena parten i de flesta fall en drönare (ett obemannat luftfartyg).

Mobilapplikation för Droneinfo för att stödja säker flygning

2017-07-18 16:05

Mobilapplikationen Trafi Droneinfo ger på ett enkelt sätt information om områden där drönarflygning är förbjudet eller inskränkt, höjdbegränsningar, övriga flygare och väderlek. Applikationen hjälper att ur informationstjänsten för luftfarten hitta trygga platser för flygning och ge handledning om säker flygning.

Ny föreskrift: OPS M1-15, Underskridande av minimiflyghöjder vid VFR-flygverksamhet

2017-07-06 13:30

Bärbar elektronik får även i fortsättningen medföras som vanligt på flyg till USA

2017-07-03 15:00

EU och USA har kommit överens om att bärbara datorer och surfplattor även i fortsättningen får medföras som vanligt i flygplanskabinen när man flyger till USA. Förfarandet är globalt och gäller samtliga flyg till USA.

Nådendal får egna No drone zone-skyltar – området med flygförbud omfattar området kring Nådendalssundet

2017-07-03 09:00

Områden där flygning med drönare är förbjudet märks ut med skyltar i Helsingfors

2017-06-19 09:00

Flygtrafiksavtal för Finland och Iran

2017-06-16 08:00

Finland och Iran ingick ett flygtrafiksavtal 12.-14.6.2017.

Sommarevenemang inverkar på sjötrafiken

2017-06-08 10:15

Trafi och Trafikverket påminner om att det är bra för alla båtförare att i början av båtsäsongen gå igenom väjningsreglerna och hur man ska bete sig i båt vid sommarevenemang. Flyguppvisningen i Brunnsparken i Helsingfors på fredag medför begränsningar för båtförare men också för drönare.

Möte om flygsäkerheten över Östersjön kom överens om nya rekommendationer för ökad flygsäkerhet

2017-06-01 17:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) arrangerade den 31 maj – 1 juni 2017 ett expertmöte om flygsäkerheten över Östersjön i samarbete med Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO). Målsättningen för mötet var att komma överens om omvandling av förslagen från föregående möte i början av mars till rekommendationer. Det gjordes också ett konkret förslag om publikation av operativa förfaranden i enlighet med god flygpraxis. Preliminärt uppnåddes också samsyn om användningen av transpondrar.

Trafi står igen värd för mötet om flygsäkerheten över Östersjön

2017-05-26 13:30

Införande av utbildningskrav gällande prestandabaserad navigering för IFR-piloter

2017-03-23 17:00

Stöd för att uppgradera radioutrustningen – anmäl dig till IAOPA

2017-03-09 11:00

Den kanalseparation som används i flygradion ändras till 8,33 kHz från början av år 2018, vilket förutsätter att radioutrustningen gradvis ska förnyas i hela Europa. IOAPA har ansökt om EU-stöd som sedan delas ut till allmän- och sportflygare för att uppgradera utrustningen. För att kunna få stödet ska man registrera sig på IOAPA:s webbplats.

Möte om flygsäkerheten över Östersjön beslutade ta fram nya rekommendationer för ökad flygsäkerhet

2017-03-02 17:32

Flygsäkerhetsmötet konstaterade att 2015 års rekommendationer har lett till en positiv utveckling i Östersjöområdet.

Trafi värd för möte om flygsäkerheten över Östersjön

2017-02-21 15:00

Ett expertmöte om flygsäkerheten över Östersjöområdet anordnas i Helsingfors den 2 mars 2017 i samråd med Internationella luftfartsorganisationen, ICAO. Ordförande för mötet är ledande sakkunnig Kari Siekkinen från Trafi.

Vintertips till dem som flyger till flygplatser i norr

2017-02-10 14:00

De mycket svåra vinterförhållandena på flygplatserna i norra Finland kräver mycket av såväl piloter som operatörer. Trafi och Finavia har tillsammans formulerat ett meddelande vars syfte är att hjälpa särskilt sådana aktörer som har mindre erfarenhet av vintriga flygplatser.

Den omarbetade RPAS-föreskriften skapar förutsättningar för experiment och för en utveckling av verksamheten

2016-12-28 07:00

Utgångspunkten för den omarbetade föreskriften om flygning av fjärrstyrda luftfartyg och modellflygplan har varit aktörernas egen säkerhetshantering och självreglering. Den tillåtande linjen i föreskriften skapar mycket möjligheter, men understryker samtidigt aktörens ansvar för säkerheten. Aktören ansvarar alltid för att flygningarna utförs säkert med hänsyn till omständigheterna och miljön.

Ändringar i Trafis avgifter 1.1.2017

2016-12-15 15:00

Flyga drönare blir populärare – uppgifter om yrkesmänniskor finns på Trafis webbplats

2016-11-30 16:00

Operatörer av fjärrstyrda luftfartyg ska anmäla sin verksamhet till Trafi innan verksamheten inleds. Hittills nästan 1 000 aktörer anmält att de använder fjärrstyrda luftfartyg för bruksflyg.

Omvälvningen inom trafiken kräver modiga initiativ och modiga aktörer

2016-10-14 20:00

”Det pågår en stor omvälvning i trafikbranschen. Digitaliseringen, automatiseringen, delningsekonomin och de nya tjänsterna förändrar trafikmarknaden överallt i världen", sade Trafis generaldirektör Kari Wihlman i dag den 14 oktober på intressentgruppsevenemanget Trafi 2016 på Finlandiahuset.