Aktuellt
 

Aktuellt

Ämne: Sjöfart

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tis 10.10 kl. 2.30–5.30

2017-10-06 08:00

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tisdag 10.10 kl. 3.30–4.30. Under ett eventuellt avbrott är det inte möjligt att betala via Paytrail-tjänsten i Mina ärenden -tjänsten.

Krav på specialbehörighet för personal på IGF-fartyg träder i kraft

2017-10-03 12:01

Krav på att personal som arbetar på IGF-fartyg, dvs. fartyg som använder gas eller andra bränslen med låg flampunkt, ska ha specialbehörighet träder i kraft den 5 oktober. Syftet med de nya kraven är att garantera säkerheten på fartyg som använder LNG, metanol e.d. som bränsle.

Avtalen med klassificeringssällskapen har förnyats

2017-10-03 12:00

I det förnyade avtalet har ytterligare besiktnings- och certifieringsuppgifter delegerats till klassificeringssällskapen. I fortsättningen utför Trafi inte sjösäkerhetsbesiktningar av klassificerade fartyg.

Atenkonventionen och ändringar i sjölagen i kraft i Finland 5.9.2017

2017-10-03 12:00

Transportörens ansvar och skyldighet att teckna försäkring vid befordran av passagerare och deras resgods i internationell fart regleras i 2002 års protokoll till Atenkonventionen.

Farkosttjänsterna i Mina ärenden inte tillgängliga tors 5.10 kl. 9–10

2017-10-02 14:35

Farkosttjänsterna i Mina ärenden är inte tillgängliga torsdag 5.10 kl. 9–10 på grund av underhållsarbete.

Färre båtolyckor än på flera år

2017-09-29 17:00

Den gångna sommaren var säkrare än tidigare när det gäller båttrafiken och enligt Trafis uppskattning är det möjligt att det här blir det säkraste året någonsin för båttrafiken. Fram till slutet av augusti hade 22 personer omkommit i sjöolyckor, vilket är nästan hälften så många som under motsvarande period i fjol.

Störningar i webbtjänsten Katso

2017-09-28 10:00

Det kand uppstå avbrott för några kunder i webbtjänsten Katso.

Tekniska problem i Mina ärenden

2017-09-25 18:00

På grund av underhållsarbeten kan det uppstå korta avbrott i våra e-tjänster.

Samarbetet på havsområdet i Arktis skall intensifieras

2017-09-13 16:00

Arktiska rådets arbetsgrupp för arktiskt samarbete på havsområdet (Task Force on Arctic Marine Cooperation) sammanträder i Helsingfors den 14–15 september 2017. Diskussionerna fokuserar på utvecklingen av samarbetet på havsområdet samt förslag till organisering av samarbetet.

IMO:s barlastvattenkonvention i kraft idag

2017-09-08 13:00

Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s barlastvattenkonvention träder i kraft i dag den 8 september 2017. Syftet med konventionen är att förhindra spridningen av skadliga främmande arter med fartygs barlastvatten.

Nya föreskrifter: Fartygs dagböcker och Skriftlig rapport för sjöförklaring samt rapport om olycka eller tillbud

2017-08-24 15:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) har den 23 augusti 2017 utfärdat två nya föreskrifter: 1) Fartygs dagböcker och anteckningarna i dem och 2) Skriftlig rapport för sjöförklaring samt rapport om olycka och tillbud i samband med fartygs drift.

Ett säkert år inom sjöfarten på Finlands territorialvatten

2017-08-09 16:50

Säkerheten inom sjöfarten på Finlands territorialvatten och bland finländska fartyg har varit god och stabil under de senaste åren. Inga allvarliga sjöolyckor har inträffat under det första halvåret 2017.

Farkostbeståndet och antalet första registreringar I/2017 meddelande

2017-07-26 14:00

IMO-beslut: Två års respit för installering av anläggning för hantering av barlastvatten

2017-07-12 16:00

Den internationella barlastvattenkonventionen till förhindrande av att skadliga främmande arter sprids med fartygs barlastvatten träder i kraft den 8 september 2017. I början av juli 2017 antogs inom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) en uppdaterad tidtabell för installering av anläggningar för hantering av barlastvatten (regel B-30). En del av fartygen fick därigenom två års respit att installera anläggningarna.

Tolkning till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om radioutrustning på fartyg

2017-07-06 16:00

Trafis föreskrift om radioutrustning på fartyg (TRAFI/5379/03.04.01.00/2014) trädde i kraft 1.12.2014.

Med anknytning till de krav på livflottar som trädde i kraft tidigare i år har Trafi beslutat lindra kraven på VHF-radiotelefoner för livräddningsfarkoster i fråga om vissa typer av fartyg enligt följande:

Begäran om utlåtande: Föreskrift om fartygs dagböcker och föreskrift om skriftlig rapport för sjöförklaring samt rapport om olycka och tillbud

2017-07-04 16:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) skickar följande utkast till föreskrifter på remiss: 1) Fartygs dagböcker och anteckningarna om dem och 2) Skriftlig rapport för sjöförklaring samt rapport om olycka och tillbud i samband med fartygs drift.

Avsikten är att föreskrifterna ska träda i kraft 1.9.2017.

Ny föreskrift: Besiktning av fartyg

2017-06-22 14:00

Trafi har den 20 juni utfärdat en ny föreskrift om besiktning av fartyg. Föreskriften upphäver föreskriften med samma namn från 2013.

Barlastvattenkonvention och rapportering av koldioxidutsläpp påverkar sjöfarten

2017-06-20 08:00

Den internationella konventionen om barlastvatten och EU:s MRV-förordning om rapportering av koldioxidutsläpp inom sjöfarten medför krav på rederier.

Mina ärenden ur bruk ons 21.6 kl. 8.30–10

2017-06-19 11:00

Mina ärenden är ur bruk onsdag 21.6 kl. 8.30–10 på grund av underhållsarbeten.

Nya föreskrifter: uppdaterade versioner av den s.k. non-SOLAS-föreskriften och tillgänglighetsföreskriften

2017-06-15 16:00

Trafi har den 14 juni utfärdat nya föreskrifter om säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och som omfattas av non-SOLAS-direktivet och om tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter.

Forskningsrön kring vintersjöfart utnyttjas också för utveckling av isklassföreskrifterna

2017-06-14 16:00

Trafi har sänt en ny version av isklassföreskrifterna på remiss tillsammans med ett utkast till ny föreskrift om förteckningen om isklassers motsvarighet. Syftet med de föreslagna ändringarna i isklassföreskrifterna är att förtydliga de nuvarande föreskrifterna. En helt ny sektion i utkastet till nya föreskrifter handlar om dimensioneringen av vridbara trustrar. I revisionen av föreskrifterna har nya forskningsrön utnyttjats.

Begäran om utlåtanden: Isklassföreskrifterna och föreskriften om isklassernas motsvarighet

2017-06-14 13:00

Trafi begär utlåtanden om dels ett utkast till nya isklassföreskrifter, dels ett utkast till föreskrift om finska isklasser som motsvarar erkända klassificeringssällskaps klassbeteckningar och fastställandet av isklass för fartyg.

Polarkoden verkställs med fart - nytt forum hjälper till att dela bästa praxis för arktisk sjöfart

2017-06-08 15:00

Arktiska rådets program för skydd av den marina miljön PAME grundade ett nytt forum till stöd för polarkoden som sammanträdde för första gången i London den 5–6 juni 2017. Syftet med forumet är att dela bästa praxis inom arktisk sjöfart.

Sommarevenemang inverkar på sjötrafiken

2017-06-08 10:15

Trafi och Trafikverket påminner om att det är bra för alla båtförare att i början av båtsäsongen gå igenom väjningsreglerna och hur man ska bete sig i båt vid sommarevenemang. Flyguppvisningen i Brunnsparken i Helsingfors på fredag medför begränsningar för båtförare men också för drönare.

En del av tjänsterna är inte tillgängliga ons 7.6 kl. 16–19

2017-06-05 13:55

En del av tjänsterna är inte tillgängliga lördag onsdag 7.6 kl. 16–19 på grund av servicearbeten. Avbrottet berör följande tjänster:

Anmälan om sjötjänstgöring

Sjötjänstutdrag

Ansök om behörighetsbrev

Mina ärenden är ur bruk tors 8.6 kl. 8.30–10

2017-06-05 12:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 8.6 kl. 8.30–10 på grund av underhållsarbeten.

Mina ärenden är ur bruk tis 23.5 kl. 8–10

2017-05-22 08:00

Mina ärenden är ur bruk tisdag 23.5 kl. 8–10 på grund av underhållsarbeten.

Glöm inte baskunskaperna om hur man rör sig på sjön – det räcker inte med att enbart navigera med hjälp av GPS

2017-04-27 12:00

Nu när båtsäsongen står för dörren önskar Trafi och Gränsbevakningsväsendet påminna båtfolket om att det inte räcker med navigering med hjälp av GPS-plotter eller elektroniskt sjökort utan man måste alltid se till att man har de grundläggande kunskaperna och färdigheterna för att röra sig på sjön och bland annat hålla tillräcklig utkik.

Begäran om utlåtande: Föreskrift om non-SOLAS-fartygs säkerhet

2017-04-13 14:00

Trafi begär utlåtande om ett utkast till ny föreskrift om säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och som omfattas av non-SOLAS-direktivet.

Mina ärenden är ur bruk mån 3.4 kl. 18–20

2017-04-03 15:20

Mina ärenden är ur bruk måndag 3.4 kl. 18–20 på grund av underhållsarbeten.