Aktuellt
 

Aktuellt

Ämne: Sjöfart

Begäran om utlåtande: Föreskrift om non-SOLAS-fartygs säkerhet

2017-04-13 14.00

Trafi begär utlåtande om ett utkast till ny föreskrift om säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och som omfattas av non-SOLAS-direktivet.

Mina ärenden är ur bruk mån 3.4 kl. 18–20

2017-04-03 15.20

Mina ärenden är ur bruk måndag 3.4 kl. 18–20 på grund av underhållsarbeten.

Mina ärenden är ur bruk tors 30.3 kl. 9–11

2017-03-28 08.00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 30.3 kl. 9–11 på grund av underhållsarbeten.

En del av bankkoderna är inte tillgängliga sön 26.3 kl. 5–7

2017-03-24 14.00

Hur har tillämpningen av SOLAS VGM-konventionen om containervägning lyckats i Finland – svara på enkät!

2017-03-21 12.44

Du kan nu kontrollera äktheten och giltighetstiden hos sjömäns certifikat i Trafis e-tjänst

2017-03-20 13.50

Mina ärenden ur bruk måndagen kl. 18-21

2017-03-17 08.00

Mina ärenden är ur bruk mån 13.3 kl. 18–20

2017-03-10 08.00

Mina ärenden är ur bruk måndag 13.3 kl. 18–20 på grund av underhållsarbeten.

Föreskriften om livräddningsutrustning preciserad - tillägg möjliggör alternativa lösningar med samma säkerhetsnivå

2017-02-24 09.00

Trafi har preciserat sin föreskrift om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg. Föreskriftens innehåll i sig har inte ändrats men en ny bestämmelse som möjliggör användning och utveckling av alternativa livräddningslösningar har fogats till föreskriften.

Begäran om utlåtande: Föreskrift om besiktning av fartyg

2017-02-14 12.00

Trafi begär utlåtanden om ett utkast till ny föreskrift om besiktning av fartyg.

Båtsäkerheten har förbättrats – den genomsnittliga båten i Finland är liten och gammal

2017-02-10 15.00

Båtsäkerheten har förbättrats och Finlands båtbestånd har ökat under de senaste åren. Detta framgår av Trafis nya undersökning som ger en heltäckande bild av nuläget inom finländskt båtliv. I regel är de finländare som rör sig på sjön erfarna och allt mer miljömedvetna. Den vanligaste båten är liten, gammal och försedd med aktersnurra.

Flexibilitet i lösningar för livräddningsutrustning – utan att pruta på säkerhetsnivån

2017-02-06 17.00

Trafi uppdaterar som bäst föreskriften om livräddningsutrustning på fartyg. Kraven på de säkerhetsnivåer som krävs av livräddningsutrustning ändras inte, men uppdateringen gör det möjligt att mer flexibelt använda alternativa lösningar än den nuvarande föreskriften medger.

Nya föreskriftsprojekt: Livräddningsutrustning på fartyg och Besiktning av fartyg

2017-02-02 16.00

Trafi har fattat beslut om att starta ett projekt för att ändra föreskriften om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg och ett annat projekt för att ändra föreskriften om besiktning av fartyg.

Avharmonisering av IOPP-certifikatet

2017-02-02 15.10

Trafi tillåter att fartygs IOPP-certifikat avharmoniseras dvs. lösgörs ur harmoniseringssystemet för att göra det lättare att verkställa barlastvattenkonventionen ombord.

Beslut om föreskriftsprojekt: isklassbestämmelserna och motsvarighetsförteckningen

2017-01-19 16.00

Trafi har publicerat beslut om att starta projekt för att revidera föreskriften som innehåller isklassbestämmelserna och föreskriften om finska isklasser som motsvarar erkända klassificeringssällskaps klassbeteckningar.

Avtalet med klassificeringssällskap som utför fartygsbesiktningar har förnyats

2017-01-05 16.51

Trafi har förnyat avtalet med de erkända klassificeringssällskap som utför fartygsbesiktningar. Det nya avtalet jämte bilagor trädde i kraft den första januari 2017. I det förnyade avtalet har ytterligare besiktnings- och certifieringsuppgifter delegerats till klassificeringssällskapen.

Ny föreskrift om lotsexamina och provlotsning

2016-12-30 11.32

Ändringar i Trafis avgifter 1.1.2017

2016-12-15 15.00

Sjösäkerhetsforskningen utnyttjar nya rön inom digitalisering och ny teknologi

2016-11-25 11.00

Östersjöns motorväg, innovationerna inom navigationstekniken, digitaliseringen och andra aktuella rön inom sjösäkerhetsforskningen var teman som lockade ett stort antal branschexperter till ett seminarium i Vanda i dag.

Antalet sjöolyckor har ökat

2016-11-25 09.00

Under perioden januari-september 2016 fick Trafi kännedom om 36 olyckor i finska farvatten där finska handelsfartyg var inblandade, vilket är mer än under hela fjolåret sammanlagt. På Trafi bedömer man att största delen av olyckorna berodde på bristande situationsmedvetenhet ombord. Bakgrunden till många olyckor tros vara brister i säkerhetskulturen.

Begäran om yttrande: Föreskrift om lotsexamina och provlotsning

2016-11-23 15.00

Trafi begär om yttranden angående ett utkast till föreskrift om lotsexamina och provlotsning (TRAFI/57228/03.04.01.00/2015).

Kalkylformler för islaster och brotthållfasthet samt alternativ för borrning av isvallar – forskning om vintersjöfart kan användas mångsidigt

2016-10-31 14.00

I undersökningsserien för vintersjöfart har nyligen färdigställts fyra nya undersökningar. De nypublicerade undersökningarna handlar om testning av brotthållfastheten av nodulärt gjutjärn som används i komponenter i framdrivningsmaskineriet på fartyg, utveckling av en kalkylmetod för islaster som riktas mot roderpropelleranordningar, mätning av resistansen mot ett fartyg vid fart i brutna isrännor samt alternativ till borrning för att mäta den del av isvallar och -rännor som ligger under vatten.

Omvälvningen inom trafiken kräver modiga initiativ och modiga aktörer

2016-10-14 20.00

”Det pågår en stor omvälvning i trafikbranschen. Digitaliseringen, automatiseringen, delningsekonomin och de nya tjänsterna förändrar trafikmarknaden överallt i världen", sade Trafis generaldirektör Kari Wihlman i dag den 14 oktober på intressentgruppsevenemanget Trafi 2016 på Finlandiahuset.

Svavelutsläppen i Östersjöområdet har minskat radikalt

2016-09-05 12.00

De striktare reglerna för svavelhalten i bränslen som trädde i kraft på Östersjön 1.1.2015 har gett resultat. Enligt en utredning som Meteorologiska institutet har gjort på uppdrag av Trafi framgår det att svavelutsläppen inom Östersjöområdet har minskat avsevärt. Sedan början av 2015 har den största tillåtna svavelhalten i marina bränslen varit 0,1 % mot 1,0 % därförinnan.

Ny föreskrift om registrering av farkoster

2016-08-24 12.00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) utfärdade den 23 augusti 2016 en ny föreskrift om registrering av farkoster (TRAFI/194896/03.04.01.00/2016). Föreskriften träder i kraft den 26 augusti 2016.

Begäran om utlåtande: Lotsleder och lotsplatser

2016-07-13 15.00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) begär utlåtanden om ett utkast till ny föreskrift om lotsleder och lotsplatser (TRAFI/6915/03.04.01.00/2016).

Tilläggstid för övergångsbestämmelserna som gäller vissa befälsbrev

2016-06-22 13.00

Man kan ansöka om behörighetsbreven för befälhavare i närtrafik, begränsat överstyrmansbrev och maskinchefsbrev ännu efter 31.12.2016 på basis av övergångsbestämmelserna. Dessutom kan Trafi nu godkänna all sjötjänstgöring som samlats in före 31.12.2016.

Begäran om utlåtande angående utkast till ny föreskrift om registrering av farkoster

2016-06-20 16.28

Ändringar i föreskriften om fartygspersonalens behörigheter träder i kraft 16.5.2016

2016-05-13 10.00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) har genom en föreskrift utfärdad 12.5.2016 ändrat punkterna 8.4 - 8.6 i föreskriften om fartygspersonalens behörigheter (TRAFI/13222/03.04.01.00/2013).

Ny föreskrift om fartygs stabilitet träder i kraft 1.5.2016

2016-04-29 11.00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) meddelade 28.4.2016 en ny föreskrift om fartygs stabilitet.