Aktuellt
 

Aktuellt

Ämne: Sjöfart

Mina ärenden ur bruk tors 18.1 kl. 8–10.30

2018-01-15 10:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 18.1 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Mina ärenden är ur bruk tors 4.1 kl. 8–10

2018-01-02 12:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 4.1 kl. 8–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Upphävande av Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om Östersjöavtalet

2017-12-21 12:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) utfärdade 20.12.2017 en föreskrift om upphävande av föreskriften om Överenskommelsen (Memorandum of Understanding) om transport av förpackat farligt gods på ro-ro fartyg i Östersjön. Föreskriften träder i kraft 1.1.2018.

Trafiksäkerhetsverket har utsett områden för överföring av oljelast

2017-12-20 10:00

Genom ett beslut som träder i kraft 1.1.2018 har Trafiksäkerhetsverket utsett områden för överföring av oljelast mellan oljetankfartyg.

Sjötransportmarknadernas konjunkturer är rekordbrytande positiva och framtidsutsikterna ännu ljusare

2017-12-19 11:00

Rederibranschens och sjötransportmarknadens konjunkturer är rekordhöga. Utvecklingen har varit uppåtgående, nästan till den grad, att man för transportefterfrågan och den finska sjöfartens export har uppnått rekord under rederibarometerns 12-åriga historia.

Begäran om utlåtande: Föreskrift om radioutrustning på fartyg

2017-12-14 17:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) begär utlåtanden om ett utkast till föreskrift om radioutrustning på fartyg. Syftet med den nya föreskriften är att uppdatera och delvis precisera gällande föreskrift från 2014.

Begäran om utlåtande: Föreskrift om godkännandekrav för sjömansläkare, järnvägsläkare och järnvägspsykologer

2017-12-13 11:00

Trafi begär utlåtanden om ett utkast till föreskrift om godkännandekrav för sjömansläkare, järnvägsläkare och järnvägspsykologer.

Avbrott i elektroniska tjänster under vecka 50

2017-12-11 10:00

En del av e-tjänsterna är inte tillgängliga sön 3.12 kl. 11–15

2017-11-28 12:00

En del av tjänsterna är inte tillgängliga söndag 3.12 kl. 11–15 på grund av servicearbeten.

Mina ärenden är ur bruk tors 30.11 kl. 8.30–10

2017-11-28 12:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 30.11 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Störningarna i e-tjänsten har åtgärdats

2017-11-24 11:00

Det har förekommit tekniska problem i Trafis e-tjänster på morgonen. Om du misstänker att ditt ärende inte blev färdigt behandlat i e-tjänsten, vänligen kontakta vår kundservice.

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tis 21.11 kl. 3.30–4.30

2017-11-20 12:00

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tisdag 21.11 kl. 3.30–4.30. Under ett eventuellt avbrott är det inte möjligt att betala via Paytrail-tjänsten i Mina ärenden -tjänsten.

Nya föreskrifter: Isklassföreskrifterna och motsvarighetsförteckningen

2017-11-16 13:00

Trafi har 14.11.2017 utfärdat en ny föreskrift om fartygs isklasser (Isklassföreskrifterna 2017) och en föreskrift om finska isklasser som motsvarar erkända klassificeringssällskaps klassbeteckningar och fastställandet av isklass (den s.k. motsvarighetsförteckningen). Båda föreskrifterna träder i kraft 1.12.2017.

Mina ärenden är ur bruk tors 16.11 kl. 8.30–10

2017-11-13 10:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 16.11 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Nytt föreskriftsprojekt: Radioutrustning på fartyg

2017-11-09 17:00

Trafi har fattat beslut om att starta ett projekt för att revidera gällande föreskrift om radioutrustning på fartyg.

Begäran om yttrande: Områden som utses för överföring av oljelast mellan oljetankfartyg (STS-operation)

2017-11-08 16:00

Trafi begär berörda intressentgrupper om yttranden angående sin plan att utse två områden som områden för överföring av oljelast mellan oljetankfartyg (STS-operation).

En del av tjänsterna är inte tillgängliga tors 9.11 kl. 9–10

2017-11-07 08:00

Mina ärenden är ur bruk tors 2.11 kl. 8.30–10

2017-10-30 12:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 2.11 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Nytt beslut om föreskriftsprojekt: Kompetenskrav för trafikläkar- och psykologsystemen

2017-10-26 10:00

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tis 10.10 kl. 2.30–5.30

2017-10-06 08:00

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tisdag 10.10 kl. 3.30–4.30. Under ett eventuellt avbrott är det inte möjligt att betala via Paytrail-tjänsten i Mina ärenden -tjänsten.

Krav på specialbehörighet för personal på IGF-fartyg träder i kraft

2017-10-03 12:01

Krav på att personal som arbetar på IGF-fartyg, dvs. fartyg som använder gas eller andra bränslen med låg flampunkt, ska ha specialbehörighet träder i kraft den 5 oktober. Syftet med de nya kraven är att garantera säkerheten på fartyg som använder LNG, metanol e.d. som bränsle.

Avtalen med klassificeringssällskapen har förnyats

2017-10-03 12:00

I det förnyade avtalet har ytterligare besiktnings- och certifieringsuppgifter delegerats till klassificeringssällskapen. I fortsättningen utför Trafi inte sjösäkerhetsbesiktningar av klassificerade fartyg.

Atenkonventionen och ändringar i sjölagen i kraft i Finland 5.9.2017

2017-10-03 12:00

Transportörens ansvar och skyldighet att teckna försäkring vid befordran av passagerare och deras resgods i internationell fart regleras i 2002 års protokoll till Atenkonventionen.

Farkosttjänsterna i Mina ärenden inte tillgängliga tors 5.10 kl. 9–10

2017-10-02 14:35

Farkosttjänsterna i Mina ärenden är inte tillgängliga torsdag 5.10 kl. 9–10 på grund av underhållsarbete.

Färre båtolyckor än på flera år

2017-09-29 17:00

Den gångna sommaren var säkrare än tidigare när det gäller båttrafiken och enligt Trafis uppskattning är det möjligt att det här blir det säkraste året någonsin för båttrafiken. Fram till slutet av augusti hade 22 personer omkommit i sjöolyckor, vilket är nästan hälften så många som under motsvarande period i fjol.

Störningar i webbtjänsten Katso

2017-09-28 10:00

Det kand uppstå avbrott för några kunder i webbtjänsten Katso.

Tekniska problem i Mina ärenden

2017-09-25 18:00

På grund av underhållsarbeten kan det uppstå korta avbrott i våra e-tjänster.

Samarbetet på havsområdet i Arktis skall intensifieras

2017-09-13 16:00

Arktiska rådets arbetsgrupp för arktiskt samarbete på havsområdet (Task Force on Arctic Marine Cooperation) sammanträder i Helsingfors den 14–15 september 2017. Diskussionerna fokuserar på utvecklingen av samarbetet på havsområdet samt förslag till organisering av samarbetet.

IMO:s barlastvattenkonvention i kraft idag

2017-09-08 13:00

Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s barlastvattenkonvention träder i kraft i dag den 8 september 2017. Syftet med konventionen är att förhindra spridningen av skadliga främmande arter med fartygs barlastvatten.

Nya föreskrifter: Fartygs dagböcker och Skriftlig rapport för sjöförklaring samt rapport om olycka eller tillbud

2017-08-24 15:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) har den 23 augusti 2017 utfärdat två nya föreskrifter: 1) Fartygs dagböcker och anteckningarna i dem och 2) Skriftlig rapport för sjöförklaring samt rapport om olycka och tillbud i samband med fartygs drift.