Aktuellt
 

Aktuellt

Ämne: Sjöfart

Ny föreskrift: Besiktning av fartyg

2017-06-22 14:00

Trafi har den 20 juni utfärdat en ny föreskrift om besiktning av fartyg. Föreskriften upphäver föreskriften med samma namn från 2013.

Barlastvattenkonvention och rapportering av koldioxidutsläpp påverkar sjöfarten

2017-06-20 08:00

Den internationella konventionen om barlastvatten och EU:s MRV-förordning om rapportering av koldioxidutsläpp inom sjöfarten medför krav på rederier.

Mina ärenden ur bruk ons 21.6 kl. 8.30–10

2017-06-19 11:00

Mina ärenden är ur bruk onsdag 21.6 kl. 8.30–10 på grund av underhållsarbeten.

Nya föreskrifter: uppdaterade versioner av den s.k. non-SOLAS-föreskriften och tillgänglighetsföreskriften

2017-06-15 16:00

Trafi har den 14 juni utfärdat nya föreskrifter om säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och som omfattas av non-SOLAS-direktivet och om tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter.

Forskningsrön kring vintersjöfart utnyttjas också för utveckling av isklassföreskrifterna

2017-06-14 16:00

Trafi har sänt en ny version av isklassföreskrifterna på remiss tillsammans med ett utkast till ny föreskrift om förteckningen om isklassers motsvarighet. Syftet med de föreslagna ändringarna i isklassföreskrifterna är att förtydliga de nuvarande föreskrifterna. En helt ny sektion i utkastet till nya föreskrifter handlar om dimensioneringen av vridbara trustrar. I revisionen av föreskrifterna har nya forskningsrön utnyttjats.

Begäran om utlåtanden: Isklassföreskrifterna och föreskriften om isklassernas motsvarighet

2017-06-14 13:00

Trafi begär utlåtanden om dels ett utkast till nya isklassföreskrifter, dels ett utkast till föreskrift om finska isklasser som motsvarar erkända klassificeringssällskaps klassbeteckningar och fastställandet av isklass för fartyg.

Polarkoden verkställs med fart - nytt forum hjälper till att dela bästa praxis för arktisk sjöfart

2017-06-08 15:00

Arktiska rådets program för skydd av den marina miljön PAME grundade ett nytt forum till stöd för polarkoden som sammanträdde för första gången i London den 5–6 juni 2017. Syftet med forumet är att dela bästa praxis inom arktisk sjöfart.

Sommarevenemang inverkar på sjötrafiken

2017-06-08 10:15

Trafi och Trafikverket påminner om att det är bra för alla båtförare att i början av båtsäsongen gå igenom väjningsreglerna och hur man ska bete sig i båt vid sommarevenemang. Flyguppvisningen i Brunnsparken i Helsingfors på fredag medför begränsningar för båtförare men också för drönare.

En del av tjänsterna är inte tillgängliga ons 7.6 kl. 16–19

2017-06-05 13:55

En del av tjänsterna är inte tillgängliga lördag onsdag 7.6 kl. 16–19 på grund av servicearbeten. Avbrottet berör följande tjänster:

Anmälan om sjötjänstgöring

Sjötjänstutdrag

Ansök om behörighetsbrev

Mina ärenden är ur bruk tors 8.6 kl. 8.30–10

2017-06-05 12:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 8.6 kl. 8.30–10 på grund av underhållsarbeten.

Mina ärenden är ur bruk tis 23.5 kl. 8–10

2017-05-22 08:00

Mina ärenden är ur bruk tisdag 23.5 kl. 8–10 på grund av underhållsarbeten.

Glöm inte baskunskaperna om hur man rör sig på sjön – det räcker inte med att enbart navigera med hjälp av GPS

2017-04-27 12:00

Nu när båtsäsongen står för dörren önskar Trafi och Gränsbevakningsväsendet påminna båtfolket om att det inte räcker med navigering med hjälp av GPS-plotter eller elektroniskt sjökort utan man måste alltid se till att man har de grundläggande kunskaperna och färdigheterna för att röra sig på sjön och bland annat hålla tillräcklig utkik.

Begäran om utlåtande: Föreskrift om non-SOLAS-fartygs säkerhet

2017-04-13 14:00

Trafi begär utlåtande om ett utkast till ny föreskrift om säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och som omfattas av non-SOLAS-direktivet.

Mina ärenden är ur bruk mån 3.4 kl. 18–20

2017-04-03 15:20

Mina ärenden är ur bruk måndag 3.4 kl. 18–20 på grund av underhållsarbeten.

Mina ärenden är ur bruk tors 30.3 kl. 9–11

2017-03-28 08:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 30.3 kl. 9–11 på grund av underhållsarbeten.

En del av bankkoderna är inte tillgängliga sön 26.3 kl. 5–7

2017-03-24 14:00

Hur har tillämpningen av SOLAS VGM-konventionen om containervägning lyckats i Finland – svara på enkät!

2017-03-21 12:44

Du kan nu kontrollera äktheten och giltighetstiden hos sjömäns certifikat i Trafis e-tjänst

2017-03-20 13:50

Mina ärenden ur bruk måndagen kl. 18-21

2017-03-17 08:00

Mina ärenden är ur bruk mån 13.3 kl. 18–20

2017-03-10 08:00

Mina ärenden är ur bruk måndag 13.3 kl. 18–20 på grund av underhållsarbeten.

Föreskriften om livräddningsutrustning preciserad - tillägg möjliggör alternativa lösningar med samma säkerhetsnivå

2017-02-24 09:00

Trafi har preciserat sin föreskrift om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg. Föreskriftens innehåll i sig har inte ändrats men en ny bestämmelse som möjliggör användning och utveckling av alternativa livräddningslösningar har fogats till föreskriften.

Begäran om utlåtande: Föreskrift om besiktning av fartyg

2017-02-14 12:00

Trafi begär utlåtanden om ett utkast till ny föreskrift om besiktning av fartyg.

Båtsäkerheten har förbättrats – den genomsnittliga båten i Finland är liten och gammal

2017-02-10 15:00

Båtsäkerheten har förbättrats och Finlands båtbestånd har ökat under de senaste åren. Detta framgår av Trafis nya undersökning som ger en heltäckande bild av nuläget inom finländskt båtliv. I regel är de finländare som rör sig på sjön erfarna och allt mer miljömedvetna. Den vanligaste båten är liten, gammal och försedd med aktersnurra.

Flexibilitet i lösningar för livräddningsutrustning – utan att pruta på säkerhetsnivån

2017-02-06 17:00

Trafi uppdaterar som bäst föreskriften om livräddningsutrustning på fartyg. Kraven på de säkerhetsnivåer som krävs av livräddningsutrustning ändras inte, men uppdateringen gör det möjligt att mer flexibelt använda alternativa lösningar än den nuvarande föreskriften medger.

Nya föreskriftsprojekt: Livräddningsutrustning på fartyg och Besiktning av fartyg

2017-02-02 16:00

Trafi har fattat beslut om att starta ett projekt för att ändra föreskriften om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg och ett annat projekt för att ändra föreskriften om besiktning av fartyg.

Avharmonisering av IOPP-certifikatet

2017-02-02 15:10

Trafi tillåter att fartygs IOPP-certifikat avharmoniseras dvs. lösgörs ur harmoniseringssystemet för att göra det lättare att verkställa barlastvattenkonventionen ombord.

Beslut om föreskriftsprojekt: isklassbestämmelserna och motsvarighetsförteckningen

2017-01-19 16:00

Trafi har publicerat beslut om att starta projekt för att revidera föreskriften som innehåller isklassbestämmelserna och föreskriften om finska isklasser som motsvarar erkända klassificeringssällskaps klassbeteckningar.

Avtalet med klassificeringssällskap som utför fartygsbesiktningar har förnyats

2017-01-05 16:51

Trafi har förnyat avtalet med de erkända klassificeringssällskap som utför fartygsbesiktningar. Det nya avtalet jämte bilagor trädde i kraft den första januari 2017. I det förnyade avtalet har ytterligare besiktnings- och certifieringsuppgifter delegerats till klassificeringssällskapen.

Ny föreskrift om lotsexamina och provlotsning

2016-12-30 11:32

Ändringar i Trafis avgifter 1.1.2017

2016-12-15 15:00