Aktuellt
 

Aktuellt

Ämne: Sjöfart

Ny föreskrift om godkännandekrav för sjömansläkare

2018-05-17 15:00

Fas II av lagen om transportservice (320/2017) träder i kraft 1.7.2018. Genom lagen överförs befogenheterna att godkänna sjömansläkare från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) till Trafiksäkerhetsverket (Trafi). Trafi utfärdade 15.5.2018 en föreskrift om godkännandekrav för sjömansläkare, järnvägsläkare och järnvägspsykologer (TRAFI/323443/03.04.04.00/2017), som träder i kraft 1.7.2018.

Begäran om utlåtande: Föreskrift om fartygspersonalens behörigheter

2018-05-15 12:00

Mina ärenden är ur bruk tors 12.4 kl. 8.30–10

2018-04-09 12:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 12.4 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Begäran om utlåtande: Föreskrift om fartygs stabilitet

2018-04-04 11:00

Trafi begär utlåtanden om ett utkast till nya stabilitetsföreskrifter. Avsikten med omarbetningen av föreskrifterna är att förenhetliga regelverket för existerande passagerarfartyg i inrikes fart inom fartområdena I och II.

Servicearbeten utförs i e-tjänsterna vecka 12

2018-03-19 11:00

Ny föreskrift: Lotsleder och lotsplatser

2018-03-06 12:00

Trafi har den 6 mars 2018 utfärdat en föreskrift om lotsleder och lotsplatser (TRAFI/6915/03.04.01.00/2013).

Nytt föreskriftsprojekt: Fartygspersonalens behörigheter

2018-02-27 12:00

Trafi har beslutat starta ett föreskriftsprojekt för revidering av föreskriften om fartygspersonalens behörigheter.

Farkosttjänsterna i Mina ärenden inte tillgängliga tors 1.3 kl. 8–10

2018-02-26 13:00

Farkosttjänsterna i Mina ärenden är inte tillgängliga torsdag 1.3 kl. 8–10 på grund av underhållsarbete.

Ny föreskrift: Radioutrustning på fartyg

2018-02-22 12:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) har den 20 februari 2018 meddelat en ny föreskrift om radioutrustning på fartyg (TRAFI/366732/03.04.01.00/2017).

Nytt föreskriftsprojekt fartygs stabilitet

2018-02-13 15:50

Trafi har fattat beslut om att starta ett projekt för att revidera gällande föreskrift om fartygs stabilitet.

Mina ärenden är ur bruk tors 15.2 kl. 8.30–10

2018-02-12 12:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 15.2 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Mina ärenden är ur bruk tors 1.2 kl. 8.30–10.30

2018-01-29 10:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 1.2 kl. 8.30–10.30 p.g.a. underhållsarbeten.

Nya avfallsdagböcker för fartyg från och med början av mars

2018-01-24 14:23

Sjöfarttjänsterna i Mina ärenden inte tillgängliga tors 25.1 kl. 16 – fre 26.1 kl. 8

2018-01-23 10:00

Sjöfarttjänsterna i Mina ärenden inte tillgängliga tors 25.1 kl. 16 – fre 26.1 kl. på grund av underhållsarbete.

Mina ärenden ur bruk mån 22.1 kl. 8–10.30

2018-01-19 15:00

Mina ärenden är ur bruk mådag 22.1 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Mina ärenden är ur bruk tors 4.1 kl. 8–10

2018-01-02 12:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 4.1 kl. 8–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Upphävande av Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om Östersjöavtalet

2017-12-21 12:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) utfärdade 20.12.2017 en föreskrift om upphävande av föreskriften om Överenskommelsen (Memorandum of Understanding) om transport av förpackat farligt gods på ro-ro fartyg i Östersjön. Föreskriften träder i kraft 1.1.2018.

Trafiksäkerhetsverket har utsett områden för överföring av oljelast

2017-12-20 10:00

Genom ett beslut som träder i kraft 1.1.2018 har Trafiksäkerhetsverket utsett områden för överföring av oljelast mellan oljetankfartyg.

Sjötransportmarknadernas konjunkturer är rekordbrytande positiva och framtidsutsikterna ännu ljusare

2017-12-19 11:00

Rederibranschens och sjötransportmarknadens konjunkturer är rekordhöga. Utvecklingen har varit uppåtgående, nästan till den grad, att man för transportefterfrågan och den finska sjöfartens export har uppnått rekord under rederibarometerns 12-åriga historia.

Begäran om utlåtande: Föreskrift om radioutrustning på fartyg

2017-12-14 17:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) begär utlåtanden om ett utkast till föreskrift om radioutrustning på fartyg. Syftet med den nya föreskriften är att uppdatera och delvis precisera gällande föreskrift från 2014.

Begäran om utlåtande: Föreskrift om godkännandekrav för sjömansläkare, järnvägsläkare och järnvägspsykologer

2017-12-13 11:00

Trafi begär utlåtanden om ett utkast till föreskrift om godkännandekrav för sjömansläkare, järnvägsläkare och järnvägspsykologer.

Avbrott i elektroniska tjänster under vecka 50

2017-12-11 10:00

En del av e-tjänsterna är inte tillgängliga sön 3.12 kl. 11–15

2017-11-28 12:00

En del av tjänsterna är inte tillgängliga söndag 3.12 kl. 11–15 på grund av servicearbeten.

Mina ärenden är ur bruk tors 30.11 kl. 8.30–10

2017-11-28 12:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 30.11 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Störningarna i e-tjänsten har åtgärdats

2017-11-24 11:00

Det har förekommit tekniska problem i Trafis e-tjänster på morgonen. Om du misstänker att ditt ärende inte blev färdigt behandlat i e-tjänsten, vänligen kontakta vår kundservice.

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tis 21.11 kl. 3.30–4.30

2017-11-20 12:00

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tisdag 21.11 kl. 3.30–4.30. Under ett eventuellt avbrott är det inte möjligt att betala via Paytrail-tjänsten i Mina ärenden -tjänsten.

Nya föreskrifter: Isklassföreskrifterna och motsvarighetsförteckningen

2017-11-16 13:00

Trafi har 14.11.2017 utfärdat en ny föreskrift om fartygs isklasser (Isklassföreskrifterna 2017) och en föreskrift om finska isklasser som motsvarar erkända klassificeringssällskaps klassbeteckningar och fastställandet av isklass (den s.k. motsvarighetsförteckningen). Båda föreskrifterna träder i kraft 1.12.2017.

Mina ärenden är ur bruk tors 16.11 kl. 8.30–10

2017-11-13 10:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 16.11 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Nytt föreskriftsprojekt: Radioutrustning på fartyg

2017-11-09 17:00

Trafi har fattat beslut om att starta ett projekt för att revidera gällande föreskrift om radioutrustning på fartyg.

Begäran om yttrande: Områden som utses för överföring av oljelast mellan oljetankfartyg (STS-operation)

2017-11-08 16:00

Trafi begär berörda intressentgrupper om yttranden angående sin plan att utse två områden som områden för överföring av oljelast mellan oljetankfartyg (STS-operation).