Aktuellt
 

Aktuellt

Ämne: Vägtrafik

Körkorttjänsterna i Mina ärenden inte tillgängliga ons 16.8 kl. 18–21

2017-08-11 13:00

Körkorttjänsterna i Mina ärenden är inte tillgängliga onsdag 16.8 kl. 18–21 på grund av underhållsarbete.

Underhållsavbrott i Netaxept tis 15.8 kl. 3–6

2017-08-11 09:00

Netaxept betalningstjänst har ett avbrott för underhåll tisdag 15.8 kl. 3–6. Under denna tid kan man inte göra kreditkortsbetalningar i Trafis e-tjänst. Vi beklagar eventuella olägenheter.

Registret omfattar drygt tre miljoner personbilar – alternativa drivkrafter ökar i jämn takt

2017-08-07 15:55

I en plankorsning är det alltid tåget som vinner

2017-07-14 10:30

De flesta plankorsningsolyckorna inträffar på sommaren och oftast i plankorsningar som är bekanta för vägtrafikanten. Kampanjen, som startar i dag, påminner om att det alltid är tåget som vinner i en plankorsning, och att det därför lönar sig att behandla plankorsningarna med respekt.

Dröjsmål förekommer i fordoniformation

2017-07-13 09:00

Några fordons information syns inte i e-tjänsten. Vi utreder orsaken till dröjsmålen.

Förarexamen förnyas

2017-07-10 15:28

Samtidigt som reformen av körkortsutbildningen pågår ändras också innehållet i förarexamen. Förarexamens uppbyggnad – teoriprov samt körprov och/eller manöverprov – ändras dock inte.

Finlands största trafikförsök har slutförts - trafikanterna fick nyttig information om trafikavvikelser på vägarna

2017-07-07 11:40

Försöket med målet att förbättra trafiksäkerheten, som genomfördes av Trafikverket, Trafi och HERE, har nu slutförts. Enligt de preliminära resultaten ansåg majoriteten av försöksdeltagarna att applikationen hade varit nyttig ur trafiksäkerhetsperspektiv.

Antalet första registreringar av personbilar har minskat något – antalet paket- och lastbilar på uppgång

2017-07-07 09:00

Antalet första registreringar av personbilar har minskat med 1,6 procent under de sex första månaderna av 2017. Fram till utgången av maj registrerades nästan lika mycket eldrivna personbilar som under hela fjolåret totalt.

Dröjsmål förekommer i uppdateringen av ägarinformation

2017-06-30 13:00

Ett fordons nya ägarinformation syns inte i e-tjänsten, om ägarbytet har gjorts 28.6. efter klockan 20. Ägarbytena har ändå uppdaterats rätt i fordonsregistret. Man kan tryggt göra ägarbyten för fordon i e-tjänsten, fastän uppdateringen av ägarinformation inte syns i e-tjänsten. Vi utreder orsaken till dröjsmålen.

Första besiktningen då bilen är fyra år – årlig granskning först då bilen är äldre än tio år

2017-06-29 11:25

Planering av trafiksäkerhetsprojekt på gång? Glöm inte att söka projektunderstöd

2017-06-19 16:00

Ansökningen för understöd för trafiksäkerhetsprojekt har öppnats för i år: ansökningar kan lämnas in fram till 1.9.2017. Understöd beviljas speciellt för projekt som behandlar säkerheten under skolresor och trafiksäkerheten för kommuninvånare ur ett välfärdsperspektiv.

Mina ärenden ur bruk ons 21.6 kl. 8.30–10

2017-06-19 11:00

Mina ärenden är ur bruk onsdag 21.6 kl. 8.30–10 på grund av underhållsarbeten.

Mina ärenden ur bruk sön 18.6 kl. 5–11

2017-06-09 12:00

Mina ärenden är ur bruk söndag 18.6 kl. 5–11 på grund av underhållsarbeten.

Mina ärenden är ur bruk tors 8.6 kl. 8.30–10

2017-06-05 12:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 8.6 kl. 8.30–10 på grund av underhållsarbeten.

Avbrott i elektroniska körkortstjänster tis 6.6 kl. 7-7.30

2017-06-05 12:00

Statens gemensamma passfototjänst är under service tisdag 6.6 kl. 7-7.30. Under denna tid kan duplett av körkort inte beställas via Trafis e-tjänst Mina ärenden.

Avbrott i elektroniska körkortstjänster ons 31.5 kl. 19-21

2017-05-26 08:00

Statens gemensamma passfototjänst är under service onsdag 31.5 kl. 19-21. Under denna tid kan duplett av körkort inte beställas via Trafis e-tjänst Mina ärenden.

Mina ärenden är ur bruk tis 23.5 kl. 8–10

2017-05-22 08:00

Mina ärenden är ur bruk tisdag 23.5 kl. 8–10 på grund av underhållsarbeten.

5 miljoner kilometer med över 30 meter långa HCT-långtradare

2017-05-18 10:00

De över 30 meter långa HCT-långtradarna har undantagstillstånd från Trafi och har redan kört fem miljoner kilometer på finländska vägar. Erfarenhet-erna av HCT-försöken är positiva: transporterna med de stora kombinat-ionerna har minskat utsläppen betydligt och det har inte skett fler tillbud än jämfört med den normala trafiken.

Samarbete för automatiserad trafik

2017-05-10 18:00

Utvecklingen mot automatiserad trafik har startat. Samarbetet mellan myndigheter, forskningsinstitut och företag är i nyckelposition i utvecklingen mot en automatisering av trafiken och planen är också att grunda ett nytt slags samarbetsnätverk.

Mina ärenden ur bruk tors 4.5 kl. 8.30–10

2017-05-03 10:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 4.5 kl. 8.30–10 på grund av underhållsarbeten.

En del av bankkoderna är inte tillgängliga sön 23.4

2017-04-20 14:00

Tekniska problem i Mina ärenden

2017-04-17 12:00

Påsktrafiken förväntas bli livlig – ännu kan det behövas vinterdäck

2017-04-11 13:00

Tekniska problem i e-tjänster

2017-04-06 09:00

Mina ärenden är ur bruk mån 3.4 kl. 18–20

2017-04-03 15:20

Mina ärenden är ur bruk måndag 3.4 kl. 18–20 på grund av underhållsarbeten.

Avbrott i elektroniska körkortstjänster fre 31.3 kl. 19–22

2017-03-29 14:58

Statens gemensamma passfototjänst är under service fredag 31.3 kl. 19–22. Under denna tid kan duplett av körkort inte beställas via Trafis e-tjänst Mina ärenden.

Mina ärenden är ur bruk tors 30.3 kl. 9–11

2017-03-28 08:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 30.3 kl. 9–11 på grund av underhållsarbeten.

En del av bankkoderna är inte tillgängliga sön 26.3 kl. 5–7

2017-03-24 14:00

Avbrott i elektroniska körkortstjänster sön 26.3 kl. 10–18

2017-03-22 10:00

Duplett av körkort kan inte beställas via Trafis e-tjänst Mina ärenden söndag 26.3 kl. 10–18 på grund av underhållsarbeten.

Mina ärenden ur bruk måndagen kl. 18-21

2017-03-17 08:00