Aktuellt
 

Aktuellt

Ämne: Vägtrafik

Priserna för specialtjänster ska meddelas tydligt före taxiresan

2018-06-14 16:00

Taxireformen påverkar också de taxiresor som rörelse- och funktionshindrade betalar själva. Eftersom prissättningen beträffande specialtjänster blir fri är det skäl att jämföra olika taxiföretags tjänster på förhand, påminner Trafi och Konkurrens- och konsumentverket. Kunden måste få information om priset på tjänsterna innan beställningen bekräftas.

Störningar i Suomi.fi-identifiering

2018-06-12 14:00

Vet du vad som är på gång i taxitrafiken? Nya lagar träder i kraft om en månad

2018-06-06 11:00

När lagen om transportservice träder i kraft om en månad den 1 juli 2018 innebär det en del förändringar i taxiresenärens vardag. Den största förändringen är att prissättningen avregleras. Trafi och Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har samlat alla förändringar på sina webbplatser och där finns även informativa animationer.

Projektunderstöd för trafiksäkerhetsförsök – ansökan pågår till början av augusti

2018-04-25 09:00

Ansökningen för understöd för trafiksäkerhetsprojekt har öppnats för i år: ansökningar kan lämnas in fram till den 3 augusti 2018. Understöd beviljas speciellt för projekt som behandlar säkerhet under skolresor samt säkerhet för fotgängare och cyklister i planeringen av markanvändningen.

Mina ärenden är ur bruk tors 12.4 kl. 8.30–10

2018-04-09 12:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 12.4 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Servicearbeten utförs i e-tjänsterna vecka 12

2018-03-19 11:00

Dröjsmål i uppdateringen av data i Trafis e-tjänster lör 17.3 kl. 12–24

2018-03-16 08:00

Servicearbeten utförs i tjänsten Mina ärenden lördag 17.3 kl. 12–24. Du kan använda tjänsten som vanligt men de uppgifter du anmäler uppdateras först efter kl. 24. Om bekräftelsesidan öppnas, har din anmälan lyckats.

Mina ärenden är ur bruk tors 15.2 kl. 8.30–10

2018-02-12 12:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 15.2 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Dröjsmål i uppdateringen av data i Trafis e-tjänster tors 1.2 kl. 19-24

2018-02-01 09:00

Servicearbeten utförs i tjänsten Mina ärenden torsdag 1.2 kl. 19-24. Du kan använda tjänsten som vanligt men de uppgifter du anmäler uppdateras först efter kl. 24. Om bekräftelsesidan öppnas, har din anmälan lyckats.

Mina ärenden är ur bruk tors 1.2 kl. 8.30–10.30

2018-01-29 10:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 1.2 kl. 8.30–10.30 p.g.a. underhållsarbeten.

Mina ärenden ur bruk mån 22.1 kl. 8–10.30

2018-01-19 15:00

Mina ärenden är ur bruk mådag 22.1 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Ny e-tjänst för betalning av fordonsskatt

2018-01-10 15:00

Det är enkelt att betala fordonsskatt via Trafis nya e-tjänst Betala fordonsskatt. Skatt som betalats via tjänsten visas genast som betald.

Undersökning: Robotbilar kan öka trafikmängden men minska bilbeståndet

2018-01-05 09:00

Trafikforskningscentret Verne vid Tammerfors tekniska universitet undersökte på uppdrag av Trafi och Trafikverket hur automatiserade bilar påverkar mobilitetsvanorna. De flesta finländare ställer sig positivt till robotbilar.

Mina ärenden är ur bruk tors 4.1 kl. 8–10

2018-01-02 12:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 4.1 kl. 8–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Skrotningspremie och ombyggnads- och elbilsstöd främjar bilbeståndets förnyelse

2017-12-19 17:50

Skrotningspremie och övriga test med stödsom syftar till att främja bilbeståndets förnyelse det vill säga ombyggnadsstöd och anskaffningsstöd för elbilar inleds efter årsskiftet. Trafi svarar för att bevilja stöden.

Var sextionde mötande bil är obesiktad

2017-12-18 10:00

Trafi och polisen undersökte antalet fordon i trafiken som belagts med användningsförbud. I undersökningen lästes cirka 2.3 miljoner registerskyltar på bilar i trafik. Av bilarna var cirka var sextionde obesiktad.

Mina ärenden är ur bruk mån 18.12 kl. 8–12

2017-12-15 09:00

Mina ärenden är ur bruk måndag 18.12 kl. 8–12 p.g.a. underhållsarbeten.

Störningar i mobilfunktionaliteten

2017-12-13 15:00

Det kan förekomma störningar i mobilfunktionaliteten i e-tjänster. Om du har problem med den tekniska funktionaliteten, pröva tjänsten med en annan apparat eller webbläsare.

Avbrott i elektroniska tjänster under vecka 50

2017-12-11 10:00

Taxi- och kollektivtrafikföretagare – du kommer väl ihåg att dela dina uppgifter 1.1.2018

2017-12-05 13:00

Lagen om transportservice förpliktigar alla företagare med trafikverksamhet att dela inform-ation om sina tjänster till branschens övriga aktörer.

En del av e-tjänsterna är inte tillgängliga sön 3.12 kl. 11–15

2017-11-28 12:00

En del av tjänsterna är inte tillgängliga söndag 3.12 kl. 11–15 på grund av servicearbeten.

Mina ärenden är ur bruk tors 30.11 kl. 8.30–10

2017-11-28 12:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 30.11 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Elektroniska fordon, farkost och körkort tjänsterna är inte tillgängliga kl. 22–06

2017-11-27 17:00

Elektroniska fordon, farkost och körkort tjänsterna är inte tillgängliga kl. 22-06 på grund av reparationsarbete. Vi beklagar eventuella olägenheter

Dröjsmål i uppdateringen av data i Trafis e-tjänster

2017-11-27 09:00

Dröjsmål i uppdateringen av fordons- och farkostsdata. Du kan använda tjänsten som vanligt. Om bekräftelsesidan öppnas, har din anmälan lyckats.

Störningarna i e-tjänsten har åtgärdats

2017-11-24 11:00

Det har förekommit tekniska problem i Trafis e-tjänster på morgonen. Om du misstänker att ditt ärende inte blev färdigt behandlat i e-tjänsten, vänligen kontakta vår kundservice.

Korta avbrott i Trafis elektroniska tjänster sön 26.11 kl. 8–17

2017-11-21 09:00

På grund av underhållsarbeten kan det uppstå korta avbrott i Trafis elektroniska tjänster söndag 26.11 kl. 8–17. Vi beklagar eventuella olägenheter!

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tis 21.11 kl. 3.30–4.30

2017-11-20 12:00

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tisdag 21.11 kl. 3.30–4.30. Under ett eventuellt avbrott är det inte möjligt att betala via Paytrail-tjänsten i Mina ärenden -tjänsten.

Du kom väl ihåg att påställa din bil på nytt – efter lagändringen leder körning med avställd bil till en tilläggsskatt på minst tusen euro

2017-11-16 16:00

Körning med avställd bil leder från och med den 1 december 2017 till skattepåföljder till skillnad från tidigare när man kunde komma undan med böter. Till följd av lagändringen kan avställda bilar i framtiden övervakas även genom automatisk övervakning. Bilisten bör därför säkerställa att bilen är påställd till exempel i samband med ett köp av en begagnad bil.

Dröjsmål i uppdateringen av data i Trafis e-tjänster sön 19.11 kl. 8-17

2017-11-16 14:00

Servicearbeten utförs i tjänsten Mina ärenden söndag 19.11 kl. 8-17. Du kan använda fordons- och farkotstjänsten som vanligt men de uppgifter du anmäler uppdateras först efter kl. 17. Om bekräftelsesidan öppnas, har din anmälan lyckats.

Mina ärenden är ur bruk tors 16.11 kl. 8.30–10

2017-11-13 10:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 16.11 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.