Aktuellt
 

Aktuellt

Ämne: Vägtrafik

En säker skolväg väckte intresse – projektunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik beviljades

2017-10-17 16:00

Beviljande av statsunderstöd för regionalt trafiksäkerhetsarbete är en ny form av understöd som beviljas för att stödja kommuners, samkommuners och icke-vinstsyftande sammanslutningars trafiksäkerhetsarbete. I år beviljades 13 projekt understöd som uppgick till sammanlagt 200 000 euro.

Problem inom automatisk trafik i vinterförhållanden löses med hjälp av finländskt kunnande

2017-10-09 17:00

Trafikverket och Trafi har inlett forskningsprojektet Arctic Challenge, som löser problem inom automatiserad trafik i vinterväder och i nordliga förhållanden. Projektet utför fälttester med automatfordon på Aurora-testområdet i lappländska fjällen åren 2017–2019. Forskningsavtal har tecknats med tre grupper som består av företag och forskningsinstitut.

Mina ärenden ur bruk tors 12.10 kl. 8–10

2017-10-09 14:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 12.10 kl. 8–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tis 10.10 kl. 2.30–5.30

2017-10-06 08:00

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tisdag 10.10 kl. 3.30–4.30. Under ett eventuellt avbrott är det inte möjligt att betala via Paytrail-tjänsten i Mina ärenden -tjänsten.

Bra med branschövergripande förebyggande mot rattfylleri

2017-10-05 17:00

Det behövs branschövergripande fokus på förebyggande av rattfylleri och man behöver också hitta nya perspektiv. Nordisk praxis och metoder för att minska på bilkörning i påverkat tillstånd togs upp i dag på ett internationellt seminarium som Trafi och Trafikskyddet ordnade.

Bra att tänka på rörelserutinerna när man blir äldre

2017-10-05 16:00

Åldern medför oundvikligen förändringar i rörelsevanorna. I takt med att man åldras är det skäl att tänka över sina egna rörelseval ur en ny synvinkel och även utnyttja de möjligheter den moderna tekniken erbjuder.

Nollvision för älgkrockar - turnén Älgskylt! rullar genom Finland

2017-10-05 15:00

Kampanjen Älgskylt! som syftar till att minska antalet älgkrockar går i år från norr till söder. Turnén ordnas av Trafi, Bilskoleförbundet och Jägarförbundet samt deras samarbetspartner och är en del av evenemangen under jubileumsåret Finland 100 och kan även följas på sociala medier.

Körkortstjänsterna i Mina ärenden inte tillgängliga lör 7.10 kl. 8–16

2017-10-02 08:00

Körkortstjänsterna i Mina ärenden är inte tillgängliga lördag 7.10 kl. 8–16 på grund av underhållsarbete.

Nödanropssystemet eCall påskyndar räddningsinsatser vid olyckor

2017-09-28 12:00

Arbetet med det EU-omfattande nödanropssystemet för person- och paketbilar går framåt. Redan nästa år kommer vägarna att trafikeras av fordon som automatiskt ringer direkt till nödcentralen om en olycka inträffar. I början av oktober ska alla nödcentraler i EU kunna ta emot automatiska meddelanden från bilar som råkat ut för en olycka.

Störningar i webbtjänsten Katso

2017-09-28 10:00

Det kand uppstå avbrott för några kunder i webbtjänsten Katso.

Tekniska problem i Mina ärenden

2017-09-25 18:00

På grund av underhållsarbeten kan det uppstå korta avbrott i våra e-tjänster.

Digitaliseringen av körkortstjänsterna fortsätter

2017-09-08 17:00

Under 45-åriga innehavare av körkort för lastbil eller buss kan nu förnya sina körkort elektroniskt. Även personer som ändrar mopedkort till motorcykel- eller personbilskörkort kan lämna in sin ansökan elektroniskt.

En del av tjänsterna är inte tillgängliga sön 10.9 kl. 10–18

2017-09-05 09:00

En del av tjänsterna är inte tillgängliga söndag 10.9 kl. 10–18 på grund av servicearbeten. Vi beklagar eventuella olägenheter!

Mina ärenden är ur bruk torsdag 7.9 kl. 8.30–10

2017-09-05 08:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 7.9 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Korta avbrott i Trafis elektroniska tjänster lör 2.9 kl. 22 – sön 3.9 kl. 4

2017-08-31 09:00

På grund av underhållsarbeten kan det uppstå korta avbrott i Trafis elektroniska tjänster lördag 2.9 kl. 22 – söndag 3.9 kl. 4. Vi beklagar eventuella olägenheter!

Körkorttjänsterna i Mina ärenden inte tillgängliga ons 16.8 kl. 18–21

2017-08-11 13:00

Körkorttjänsterna i Mina ärenden är inte tillgängliga onsdag 16.8 kl. 18–21 på grund av underhållsarbete.

Underhållsavbrott i Netaxept tis 15.8 kl. 3–6

2017-08-11 09:00

Netaxept betalningstjänst har ett avbrott för underhåll tisdag 15.8 kl. 3–6. Under denna tid kan man inte göra kreditkortsbetalningar i Trafis e-tjänst. Vi beklagar eventuella olägenheter.

Registret omfattar drygt tre miljoner personbilar – alternativa drivkrafter ökar i jämn takt

2017-08-07 15:55

I en plankorsning är det alltid tåget som vinner

2017-07-14 10:30

De flesta plankorsningsolyckorna inträffar på sommaren och oftast i plankorsningar som är bekanta för vägtrafikanten. Kampanjen, som startar i dag, påminner om att det alltid är tåget som vinner i en plankorsning, och att det därför lönar sig att behandla plankorsningarna med respekt.

Dröjsmål förekommer i fordoniformation

2017-07-13 09:00

Några fordons information syns inte i e-tjänsten. Vi utreder orsaken till dröjsmålen.

Förarexamen förnyas

2017-07-10 15:28

Samtidigt som reformen av körkortsutbildningen pågår ändras också innehållet i förarexamen. Förarexamens uppbyggnad – teoriprov samt körprov och/eller manöverprov – ändras dock inte.

Finlands största trafikförsök har slutförts - trafikanterna fick nyttig information om trafikavvikelser på vägarna

2017-07-07 11:40

Försöket med målet att förbättra trafiksäkerheten, som genomfördes av Trafikverket, Trafi och HERE, har nu slutförts. Enligt de preliminära resultaten ansåg majoriteten av försöksdeltagarna att applikationen hade varit nyttig ur trafiksäkerhetsperspektiv.

Antalet första registreringar av personbilar har minskat något – antalet paket- och lastbilar på uppgång

2017-07-07 09:00

Antalet första registreringar av personbilar har minskat med 1,6 procent under de sex första månaderna av 2017. Fram till utgången av maj registrerades nästan lika mycket eldrivna personbilar som under hela fjolåret totalt.

Dröjsmål förekommer i uppdateringen av ägarinformation

2017-06-30 13:00

Ett fordons nya ägarinformation syns inte i e-tjänsten, om ägarbytet har gjorts 28.6. efter klockan 20. Ägarbytena har ändå uppdaterats rätt i fordonsregistret. Man kan tryggt göra ägarbyten för fordon i e-tjänsten, fastän uppdateringen av ägarinformation inte syns i e-tjänsten. Vi utreder orsaken till dröjsmålen.

Första besiktningen då bilen är fyra år – årlig granskning först då bilen är äldre än tio år

2017-06-29 11:25

Planering av trafiksäkerhetsprojekt på gång? Glöm inte att söka projektunderstöd

2017-06-19 16:00

Ansökningen för understöd för trafiksäkerhetsprojekt har öppnats för i år: ansökningar kan lämnas in fram till 1.9.2017. Understöd beviljas speciellt för projekt som behandlar säkerheten under skolresor och trafiksäkerheten för kommuninvånare ur ett välfärdsperspektiv.

Mina ärenden ur bruk ons 21.6 kl. 8.30–10

2017-06-19 11:00

Mina ärenden är ur bruk onsdag 21.6 kl. 8.30–10 på grund av underhållsarbeten.

Mina ärenden ur bruk sön 18.6 kl. 5–11

2017-06-09 12:00

Mina ärenden är ur bruk söndag 18.6 kl. 5–11 på grund av underhållsarbeten.

Mina ärenden är ur bruk tors 8.6 kl. 8.30–10

2017-06-05 12:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 8.6 kl. 8.30–10 på grund av underhållsarbeten.

Avbrott i elektroniska körkortstjänster tis 6.6 kl. 7-7.30

2017-06-05 12:00

Statens gemensamma passfototjänst är under service tisdag 6.6 kl. 7-7.30. Under denna tid kan duplett av körkort inte beställas via Trafis e-tjänst Mina ärenden.