Aktuellt
 

Aktuellt

Ämne: Vägtrafik

Mina ärenden är ur bruk tors 12.4 kl. 8.30–10

2018-04-09 12:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 12.4 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Servicearbeten utförs i e-tjänsterna vecka 12

2018-03-19 11:00

Dröjsmål i uppdateringen av data i Trafis e-tjänster lör 17.3 kl. 12–24

2018-03-16 08:00

Servicearbeten utförs i tjänsten Mina ärenden lördag 17.3 kl. 12–24. Du kan använda tjänsten som vanligt men de uppgifter du anmäler uppdateras först efter kl. 24. Om bekräftelsesidan öppnas, har din anmälan lyckats.

Mina ärenden är ur bruk tors 15.2 kl. 8.30–10

2018-02-12 12:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 15.2 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Dröjsmål i uppdateringen av data i Trafis e-tjänster tors 1.2 kl. 19-24

2018-02-01 09:00

Servicearbeten utförs i tjänsten Mina ärenden torsdag 1.2 kl. 19-24. Du kan använda tjänsten som vanligt men de uppgifter du anmäler uppdateras först efter kl. 24. Om bekräftelsesidan öppnas, har din anmälan lyckats.

Mina ärenden är ur bruk tors 1.2 kl. 8.30–10.30

2018-01-29 10:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 1.2 kl. 8.30–10.30 p.g.a. underhållsarbeten.

Mina ärenden ur bruk mån 22.1 kl. 8–10.30

2018-01-19 15:00

Mina ärenden är ur bruk mådag 22.1 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Ny e-tjänst för betalning av fordonsskatt

2018-01-10 15:00

Det är enkelt att betala fordonsskatt via Trafis nya e-tjänst Betala fordonsskatt. Skatt som betalats via tjänsten visas genast som betald.

Undersökning: Robotbilar kan öka trafikmängden men minska bilbeståndet

2018-01-05 09:00

Trafikforskningscentret Verne vid Tammerfors tekniska universitet undersökte på uppdrag av Trafi och Trafikverket hur automatiserade bilar påverkar mobilitetsvanorna. De flesta finländare ställer sig positivt till robotbilar.

Mina ärenden är ur bruk tors 4.1 kl. 8–10

2018-01-02 12:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 4.1 kl. 8–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Skrotningspremie och ombyggnads- och elbilsstöd främjar bilbeståndets förnyelse

2017-12-19 17:50

Skrotningspremie och övriga test med stödsom syftar till att främja bilbeståndets förnyelse det vill säga ombyggnadsstöd och anskaffningsstöd för elbilar inleds efter årsskiftet. Trafi svarar för att bevilja stöden.

Var sextionde mötande bil är obesiktad

2017-12-18 10:00

Trafi och polisen undersökte antalet fordon i trafiken som belagts med användningsförbud. I undersökningen lästes cirka 2.3 miljoner registerskyltar på bilar i trafik. Av bilarna var cirka var sextionde obesiktad.

Mina ärenden är ur bruk mån 18.12 kl. 8–12

2017-12-15 09:00

Mina ärenden är ur bruk måndag 18.12 kl. 8–12 p.g.a. underhållsarbeten.

Störningar i mobilfunktionaliteten

2017-12-13 15:00

Det kan förekomma störningar i mobilfunktionaliteten i e-tjänster. Om du har problem med den tekniska funktionaliteten, pröva tjänsten med en annan apparat eller webbläsare.

Avbrott i elektroniska tjänster under vecka 50

2017-12-11 10:00

Taxi- och kollektivtrafikföretagare – du kommer väl ihåg att dela dina uppgifter 1.1.2018

2017-12-05 13:00

Lagen om transportservice förpliktigar alla företagare med trafikverksamhet att dela inform-ation om sina tjänster till branschens övriga aktörer.

En del av e-tjänsterna är inte tillgängliga sön 3.12 kl. 11–15

2017-11-28 12:00

En del av tjänsterna är inte tillgängliga söndag 3.12 kl. 11–15 på grund av servicearbeten.

Mina ärenden är ur bruk tors 30.11 kl. 8.30–10

2017-11-28 12:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 30.11 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Elektroniska fordon, farkost och körkort tjänsterna är inte tillgängliga kl. 22–06

2017-11-27 17:00

Elektroniska fordon, farkost och körkort tjänsterna är inte tillgängliga kl. 22-06 på grund av reparationsarbete. Vi beklagar eventuella olägenheter

Dröjsmål i uppdateringen av data i Trafis e-tjänster

2017-11-27 09:00

Dröjsmål i uppdateringen av fordons- och farkostsdata. Du kan använda tjänsten som vanligt. Om bekräftelsesidan öppnas, har din anmälan lyckats.

Störningarna i e-tjänsten har åtgärdats

2017-11-24 11:00

Det har förekommit tekniska problem i Trafis e-tjänster på morgonen. Om du misstänker att ditt ärende inte blev färdigt behandlat i e-tjänsten, vänligen kontakta vår kundservice.

Korta avbrott i Trafis elektroniska tjänster sön 26.11 kl. 8–17

2017-11-21 09:00

På grund av underhållsarbeten kan det uppstå korta avbrott i Trafis elektroniska tjänster söndag 26.11 kl. 8–17. Vi beklagar eventuella olägenheter!

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tis 21.11 kl. 3.30–4.30

2017-11-20 12:00

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tisdag 21.11 kl. 3.30–4.30. Under ett eventuellt avbrott är det inte möjligt att betala via Paytrail-tjänsten i Mina ärenden -tjänsten.

Du kom väl ihåg att påställa din bil på nytt – efter lagändringen leder körning med avställd bil till en tilläggsskatt på minst tusen euro

2017-11-16 16:00

Körning med avställd bil leder från och med den 1 december 2017 till skattepåföljder till skillnad från tidigare när man kunde komma undan med böter. Till följd av lagändringen kan avställda bilar i framtiden övervakas även genom automatisk övervakning. Bilisten bör därför säkerställa att bilen är påställd till exempel i samband med ett köp av en begagnad bil.

Dröjsmål i uppdateringen av data i Trafis e-tjänster sön 19.11 kl. 8-17

2017-11-16 14:00

Servicearbeten utförs i tjänsten Mina ärenden söndag 19.11 kl. 8-17. Du kan använda fordons- och farkotstjänsten som vanligt men de uppgifter du anmäler uppdateras först efter kl. 17. Om bekräftelsesidan öppnas, har din anmälan lyckats.

Mina ärenden är ur bruk tors 16.11 kl. 8.30–10

2017-11-13 10:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 16.11 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Mina ärenden är ur bruk tors 2.11 kl. 8.30–10

2017-10-30 12:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 2.11 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Korta avbrott i Trafis elektroniska tjänster sön 29.10 kl. 16–24

2017-10-23 10:00

På grund av underhållsarbeten kan det uppstå korta avbrott i Trafis elektroniska tjänster söndag 29.10 kl. 16–24. Vi beklagar eventuella olägenheter!

En säker skolväg väckte intresse – projektunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik beviljades

2017-10-17 16:00

Beviljande av statsunderstöd för regionalt trafiksäkerhetsarbete är en ny form av understöd som beviljas för att stödja kommuners, samkommuners och icke-vinstsyftande sammanslutningars trafiksäkerhetsarbete. I år beviljades 13 projekt understöd som uppgick till sammanlagt 200 000 euro.

Problem inom automatisk trafik i vinterförhållanden löses med hjälp av finländskt kunnande

2017-10-09 17:00

Trafikverket och Trafi har inlett forskningsprojektet Arctic Challenge, som löser problem inom automatiserad trafik i vinterväder och i nordliga förhållanden. Projektet utför fälttester med automatfordon på Aurora-testområdet i lappländska fjällen åren 2017–2019. Forskningsavtal har tecknats med tre grupper som består av företag och forskningsinstitut.