Aktuellt
 

Aktuellt

Ämne: Vägtrafik

Mina ärenden är ur bruk tors 30.3 kl. 9–10

2017-03-28 08.00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 30.3 kl. 9–10 på grund av underhållsarbeten.

En del av bankkoderna är inte tillgängliga sön 26.3 kl. 5–7

2017-03-24 14.00

Avbrott i elektroniska körkortstjänster sön 26.3 kl. 10–18

2017-03-22 10.00

Duplett av körkort kan inte beställas via Trafis e-tjänst Mina ärenden söndag 26.3 kl. 10–18 på grund av underhållsarbeten.

Mina ärenden ur bruk måndagen kl. 18-21

2017-03-17 08.00

Mina ärenden är ur bruk mån 13.3 kl. 18–20

2017-03-10 08.00

Mina ärenden är ur bruk måndag 13.3 kl. 18–20 på grund av underhållsarbeten.

Totalt 3,7 miljoner finländare har körkort – andelen över 70 år ökar

2017-03-06 11.00

I slutet av 2016 fanns det i Finland totalt cirka 3,72 miljoner giltiga körkort, dvs. 0,5 procent fler än året innan. Av alla körkortsinnehavare utgjorde andelen 70-åringar eller äldre 11 procent i slutet av 2016, medan motsvarande andel var 7 procent 2007.

Bilisterna har blivit mer miljöpositiva – priset är fortfarande den viktigaste sporren

2017-02-20 15.00

Priset är fortfarande det klart viktigaste kriteriet som styr valet av bil, framgår av den färska enkät som Trafi låtit göra. Ett förmånligt pris på bilar med låga utsläpp skulle vara det effektivaste styrmedlet för att få konsumenterna att skaffa miljövänligare bilar. Jämfört med tidigare enkäter visar denna att konsumenterna inte längre vill använda lika mycket pengar på bilismen och att minskat körande och ökad användning av kollektivtrafiken också har blivit populärare.

Nu ska alla bilister med – Finlands största trafikförsök som är öppet för alla täcker redan hela södra Finland

2017-02-07 15.00

Vill du redan i förväg ha exakt positionsinformation till din smarttelefon om trafikfaror längre fram? Eller tipsa andra om dina observationer? Kommunikationsförsöket om farliga platser i vägtrafiken utökas återigen, och nu kan alla bilister i södra Finland delta. Vad man särskilt söker till försöket är fler yrkesförare.

Vid besiktningen underkänns på grund av fel på bromsar och framaxel – nya bilar i ännu bättre skick

2017-01-25 15.30

Trafi har publicerat förra årets modellspecifika statistik över fel vid besiktning för personbilar. Trenden är oförändrad sedan tidigare år: vid besiktningen underkänns oftast på grund av fel på bromsar och framaxel, och nya bilar underkänns mer sällan än tidigare. I statistiken kunde man i år för första gången hitta bilmodeller som inte hade några underkännanden alls.

Ny föreskrift om upphävande av föreskrifterna om förarexamen

2017-01-25 12.55

Upphävande av föreskrifterna om förarexamen

Laddhybrider ökar i popularitet – registreringarna av elbilar minskar

2017-01-13 12.00

Totalt 118 991 nya personbilar registrerades i fjol, vilket är 9,3 procent fler än året innan. Antalet första registreringar av bilar med alternativ drivkraft ökade med 75 procent tack vare populariteten hos laddningsbara bensinhybridbilar.

Ändringar i Trafis avgifter 1.1.2017

2016-12-15 15.00

Ny föreskrift om alkolåsets tekniska funktion

2016-12-05 14.25

Trafiksäkerhetsverket utfärdade den 5 december 2016 en ny föreskrift om alkolåsets tekniska funktion. Föreskriften träder i kraft den 30 december 2016.

Finlands största för allmänheten öppna trafikförsök omfattar nu också infartsvägarna till storstäderna i landets södra delar

2016-11-17 09.31

Föreställ dig att sikten snabbt försämras i snöyran och du ser en trafikolycka eller lägger märke till ett hinder som utgör en trafikfara – tänk om du fick en varning i realtid av andra bilförare? Kanske du också önskar att du kunde varna andra bilförare? Försöket där man skickar och tar emot varningar är öppet för bilförare som trafikerar på Helsingfors eller Tammerfors ringvägar samt på vägarna från Helsingfors till Esbo, Åbo, Tammerfors eller Lahtis.

Ajovarma: körkorts- och tillståndstjänster med förbokad tid i fortsättningen

2016-11-02 11.00

Vinterhastigheterna tas i bruk före veckoslutet

2016-10-26 12.00

Vinterhastigheterna på landsvägarna tas i bruk i hela landet senast på fredag 28.10.2016. Trafikverket, polisen, Trafikskyddet och Trafi påminner om att de sänkta hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka årstiden minskar olyckorna i trafiken.

Omvälvningen inom trafiken kräver modiga initiativ och modiga aktörer

2016-10-14 20.00

”Det pågår en stor omvälvning i trafikbranschen. Digitaliseringen, automatiseringen, delningsekonomin och de nya tjänsterna förändrar trafikmarknaden överallt i världen", sade Trafis generaldirektör Kari Wihlman i dag den 14 oktober på intressentgruppsevenemanget Trafi 2016 på Finlandiahuset.

Kontrollera dina körkortsuppgifter eller beställ ett körkortsutdrag på elektronisk väg

2016-10-06 14.00

Via Trafis e-tjänst kan du kontrollera dina körrätts- och körkortsuppgifter. Genom tjänsten kan du också avgiftsfritt skriva ut ett körkortsutdrag, som gäller som en officiell handling.

Vi har tyvärr tekniska problem med tjänsten

2016-10-04 13.00

De mörka höstkvällarna kräver vaksamhet i trafiken

2016-09-30 14.00

En reflex garanterar fotgängaren bättre synlighet i trafiken, men körning i mörker kräver även uppmärksamhet av föraren.

Ignorera inte varningsskylten för älg

2016-09-19 14.00

Faran för älgolyckor är störst på hösten och när jaktsäsongen börjar. Det lönar sig för bilisterna att vara uppmärksamma i synnerhet i skymningen, men det är klokt att alltid följa trafikmärkena som varnar för älg. Om detta påminde man under ett seminarium på temat älgfara i Jyväskylä i dag.

Självmord i trafiken kan förebyggas

2016-09-19 12.30

Av självmorden i trafiken sker cirka två tredjedelar i spårtrafiken och en tredjedel i vägtrafiken. Detta framgår i en ny utredning av Trafi, kommunikationsministeriet, Trafikverket och Trafikskyddet. I arbetet för att förebygga självmord är det centrala en gemensam ambition, samarbete mellan olika aktörer och mångsidiga åtgärder. I förebyggandet av självmord i vägtrafiken kommer även en bedömning av körhälsan med som ett medel.

En bra riskklassificering kännetecknar en ansvarsfull transportföretagare

2016-09-12 11.00

Inom hela EU-området tas från ingången av 2017 i bruk ett riskklassificeringssystem som gäller alla transportföretag inom landsvägstrafik och utifrån systemet kan man kontrollera att företaget har gott anseende. En enhetlig riskklassificering medför jämlikhet i de europeiska transportföretagens vardag och säkerställer att företag som förlorat sitt trafikstillstånd i ett land, inte kan kringgå bestämmelserna genom att ansöka om tillstånd i ett annat land.

De första automatbilarna för vägtrafik i Finland

2016-07-15 16.00

Trafi beviljar tre finländska forskningsorganisationer provnummerskyltar för testning av automatbilar i vägtrafiken.

Kommunikationsministeriet: Reformen av besiktningslagstiftningen kör igång

2016-07-12 13.00

Det blir möjligt att ändra eldriven cykel till motoriserad

2016-07-04 14.00

Från och med 1.7.2016 blir det möjligt att ändra en eldriven cykel till en motoriserad cykel. Dessutom införs lättnader i kraven på ljus och reflektorer på cyklar. Ändringen påverkar även de tekniska kraven på lätta elfordon.

Ny föreskrift om konstruktion och utrustning av två- och trehjuliga fordon, fyrhjulingar, släpvagnar avsedda för sådana fordon samt lätta elfordon

2016-06-28 09.02

Trafiksäkerhetsverket utfärdade den 27 juni 2016 en ny föreskrift om konstruktion och utrustning av två- och trehjuliga fordon, fyrhjulingar, släpvagnar avsedda för sådana fordon samt lätta elfordon. Föreskriften träder i kraft den 1 juli 2016.

Bilförare på ringvägarna och på motorvägen mellan Helsingfors och Åbo: Delta i ett försök med målet

2016-05-11 14.00

Till försöket söks över tusen bilförare som med hjälp av en mobilapplikation ska ta emot och förmedla information om eventuella förhållanden som försämrar trafiksäkerheten. Sådana är till exempel hinder på vägen, försämrad sikt eller trafikolyckor.

Föreskrift om ändring av bilars och till dem tillhörande släpvagnars konstruktion

2016-04-29 14.40

Dröjsmål i uppdateringen av data i Trafis e-tjänster torsdagen 28 april kl. 18-23

2016-04-27 20.00

Servicearbeten utförs i tjänsten Mina ärenden torsdagen 28 april kl. 18-23. Du kan använda fordonstjänsten som vanligt men de uppgifter du anmäler uppdateras först efter kl. 23. Om bekräftelsesidan öppnas, har din anmälan lyckats.