Passageraranmälan om säkerhetsbrister i flygtrafiken
 

Passageraranmälan om säkerhetsbrister i flygtrafiken

Med blanketten nedan kan flygpassagerarna underrätta Trafiksäkerhetsverket om säkerhetsbrister de har upptäckt i den kommersiella flygtrafiken. Denna blankett är inte avsedd för att klaga över flygbolagets kundservice, förseningar i flygtrafiken, flygbuller eller allmänt missnöje med flygbolagets verksamhet. Trafiksäkerhetsverket använder informationen för att identifiera hot mot säkerheten och följa säkerhetsutvecklingen. Vi besvarar inte varje meddelande för sig, men alla rapporter undersöks och utnyttjas i vårt kontinuerliga säkerhetsarbete.

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.
Observationsdatumet*
Tid*
Flygbolag*
Flygnummer*
Beskrivning av händelsen*
Vill du att vi kontaktar dig i detta ärende?
Ja
Nej
Kontaktuppgifter för svar
Efternamn
Förnamn
E-post
Telefon

 

 
 
Sidan uppdaterad 21.11.2011