Trafik och hälsa
 

Trafik och hälsa

I uppgifter som direkt eller indirekt inverkar på trafiksäkerheten arbetar människor som representerar många olika arbetsuppgifter eller personalgrupper inom såväl kommersiell trafik som hobbyer. Den mänskliga funktionsförmågans inverkan på trafiksäkerheten är utifrån forskning om farliga situationer och olyckor identifierad som en av de viktigaste faktorerna som inverkar på trafiksäkerheten.

Den förmåga en person som arbetar med trafiksäkerhetsuppgifter har att sköta sin uppgift påverkas mycket av personens lämplighet för trafikbranschen, utbildning, erfarenhetsbaserat kunnande, trafiksäkerhetsattityd och personliga faktorer som har att göra med funktionsförmåga och hälsotillstånd.

Den trafikmedicinska myndighetsverksamheten fokuserar på hur bra hälsan och funktionsförmågan hos personer som söker sig till trafiksäkerhetsuppgifter eller redan arbetar med det är för att säkerställa att den är tillräcklig.

Den trafikmedicinska myndighetsverksamhetens grunduppgift är att kontrollera att kraven på individers funktionsförmåga och hälsa följs och att bedöma risken för trafiksäkerheten, bevilja tillstånd som har att göra med medicinsk lämplighet och aktivt främja trafiksäkerhet i samarbete med myndigheter och aktörer inom olika trafikformer.

Den trafikmedicinska myndighetsverksamhetens huvudsyfte är att främja trafiksäkerheten genom att förebygga att en person som arbetar inom trafiksäkerheten plötsligt eller med tiden får försämrad funktionsförmåga eller försämrat hälsotillstånd, vilket medför en risk för trafiksäkerhetsuppgiften.

Trafi

  • Ansvarar för den flygmedicinska myndighetsverksamheten i samarbete med de flygmedicinska centrumen och de flygläkare som Trafi har godkänt och utbildat.
  • Gör upp anvisningar för hur man bedömer körhälsan hos förare av fordon i vägtrafik. Trafi har inte behörighet att ta ställning till enskilda personbedömningar i vägtrafiken.
  • Beviljar hälsodispenser och fartygsapoteksdispenser åt sjöfarare samt deltar i utbildningen av sjömansläkare.
  • Gör upp kraven på hälsotillstånd och hälsoundersökningsanvisningar för dem som arbetar med trafiksäkerhetsuppgifter inom järnvägstrafiken och beviljar hälsodispenser för personer som arbetar i trafiksäkerhetsuppgifter.
  • Utbildar och godkänner yrkesutbildade personer, sakkunnigläkare och psykologer inom företagshälsovården verksamma inom järnvägstrafiken.

Kontaktuppgifter

liikennelaaketiede (at) trafi.fi

Trafis allmänna kontaktinformation

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 22.02.2018