Trafis priser och avgifter
 

Trafis priser och avgifter

De avgifter som Trafiksäkerhetsverket tar ut för sina prestationer har fastställts i Kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer.

Prislista

Avgifterna för prestationer som prissätts enligt affärsekonomiska grunder finns i Trafis egen prislista.

Trafis prislista fr.o.m. 3.7.2018

Avgiftsförordning

Avgifterna för offentligrättsliga prestationer bestäms i bilagan till avgiftsförordningen (avgiftstabell).

Trafis avgiftsförordning fr.o.m. 1.1.2018 – 937/2017 - ändring fr.o.m. 1.7.2018 – 479/2018

Avgiftstabell fr.o.m. 1.7.2018 

Avgiftstabell 1.1.-30.6.2018

Trafis avgiftsförordning 1.1.2016-31.12.2017 - 1585/2015, ändringarna 584/2016, 912/2016, 1245/2016 och 382/2017

Avgiftstabell 1.7.2017-31.12.2017
Avgiftstabell 1.1.-30.6.2017
Avgiftstabell 15.11.-31.12.2016

Avgiftstabell 1.7.-14.11.2016
Avgiftstabell 1.1.-30.6.2016

Betalningsmedel

På Trafis kontor kan du betala med bank- eller betaltidskort. Tyvärr kan vi inte ta emot kontantbetalningar.

 

 
 

 

Sidan uppdaterad 16.07.2018