Trafis priser och avgifter
 

Trafis priser och avgifter

De avgifter som Trafiksäkerhetsverket tar ut för sina prestationer har fastställts i Kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer.

Prislista

Avgifterna för prestationer som prissätts enligt affärsekonomiska grunder finns i Trafis egen prislista.

Trafis prislista fr.o.m. 1.6.2017

 

Avgiftsförordning

Avgifterna för offentligrättsliga prestationer bestäms i bilagan till avgiftsförordningen (avgiftstabell).

Trafis avgiftsförordning fr.o.m. 1.1.2016 - 1585/2015, ändringarna 584/2016, 912/2016 och 1245/2016

Avgiftstabell fr.o.m. 1.1.2017
Avgiftstabell 15.11.-31.12.2016

Avgiftstabell 1.7.-14.11.2016
Avgiftstabell 1.1.-30.6.2016

Betalningsmedel

På Trafis kontor kan du betala med bank- eller betaltidskort. Tyvärr kan vi inte ta emot kontantbetalningar.

Ändringar i avgifter

Kommunikationsministeriet 15.12.2016:

Ändringar i Trafis avgifter 1.1.2017

 

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 01.06.2017