Trafis priser och avgifter
 

Trafis priser och avgifter

De avgifter som Trafiksäkerhetsverket tar ut för sina prestationer har fastställts i Kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer.

Prislista

Avgifterna för prestationer som prissätts enligt affärsekonomiska grunder finns i Trafis egen prislista.

Trafis prislista fr.o.m. 3.7.2018

Avgiftsförordning

Avgifterna för offentligrättsliga prestationer bestäms i bilagan till avgiftsförordningen (avgiftstabell).

Trafis avgiftsförordning fr.o.m. 1.1.2018 – 937/2017 - ändring fr.o.m. 1.7.2018 – 479/2018 - ändring fr.o.m. 1.11.2018 – 835/2018

Avgiftstabell fr.o.m. 1.11.2018

Avgiftstabell 1.7.-31.10.2018 

Avgiftstabell 1.1.-30.6.2018

Betalningsmedel

På Trafis kontor kan du betala med bank- eller betaltidskort. Tyvärr kan vi inte ta emot kontantbetalningar.

 

 
 

 

Sidan uppdaterad 12.11.2018