Ändringsstöd
 

Ändringsstöd

Då en bensin- eller dieseldriven personbil byggs om till att drivas med gas eller etanol, kan du få ekonomiskt stöd för att täcka kostnaderna för ändringen.

En ändrad bil presenteras vid ändringsbesiktning, varefter du kan söka ändringsstöd hos Trafi.

Förutsättningar för ändringsstöd:

  • bilen som byggs om är en personbil
  • gas- eller etanolkonversionen har utförts i enlighet med Trafis bestämmelse och ändringsbesiktning har godkänds efter 1.1.2018 
  • som bilens drivkraft registreras gas helt eller delvis eller lämplighet för blandning med hög etanolhalt
  • ur statens budget kan användas pengar som öronmärkts för detta.

Ändringsstödet utgör

  • 1000 €, då en bil konverteras till att drivas med gas
  • 200 €, då en bil konverteras till att drivas med etanol.

Ändringsstöd kan betalas bara en gång för samma bil och till samma person högst en gång per kalenderår.

Rådgivning

Rådgivning i ärenden som gäller besiktning och fordonsteknik ges av besiktningsställena.

 

Ansökningsblanketten

Ansökan om ändringsstöd

Sänd ansökan till:

Trafiksäkerhetsverket (Trafi)
Registratorskontor
PB 320
00101 Helsingfors

eller per s-post:
kirjaamo (at) trafi.fi

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 09.10.2018