Anskaffningsstöd för elbil
 

Anskaffningsstöd för elbil

Den som köper eller hyr en elbil långvarigt kan få upp till 2000 euro statligt anskaffningsstöd under åren 2018–2021.

Förutsättningar för anskaffningsstöd :

  • bilen är en personbil som drivs helt med el
  • den som köper eller hyr bilen är en privatperson
  • den som hyr en elbil förbinder sig att hyra bilen enbart för eget bruk i minst tre år
  • bilens totalpris är högst 50 000 euro (inklusive moms och bilskatt)
  • bilen har inte tidigare varit registrerad
  • bilen registreras första gången 1.1.2018–30.11.2021
  • en skrotningspremie har inte använts då bilen skaffats
  • det finns öronmärkta stödpengar i statens budget. De öronmärkta pengarna för anskaffningsstöd och ombyggnadsstöd utgör sammanlagt 6 miljoner euro per år.

Att köpa en elbil

Anskaffningsstöd fås direkt som rabatt på elbilens pris i en bilaffär.

Hyra en elbil långvarigt

Tjänsteleverantören kan söka anskaffningsstöd för en leasingbil genom en separat ansökan. Stödet betalas till tjänsteleverantörens bankkonto.

Tjänsteleverantören kan söka anskaffningsstöd för tiden 1.1.2018–30.11.2021. Tjänsteleverantören ska söka gottgörelse hos Trafi inom sex månader från att bilen överlåtits till privatpersonen som hyr bilen.

Den som hyr bilen ska ge tjänsteleverantören fullmakt att söka anskaffningsstöd för dennes räkning. Tjänsteleverantören ska förvara fullmakten i två år för granskning. Utifrån ansökan får den som hyr bilen ett beslut på att anskaffningsstöd betalas.

En tjänsteleverantör som utövar långvarig uthyrning ska meddela Trafi om avtalet för långvarig uthyrning avslutas före den utsatta tiden på tre år. Meddelandet sänds till Trafis registratur med referensen ”Anskaffningsstöd för elbil”.

 
 

 

Sidan uppdaterad 10.01.2018