Besiktning
 

Besiktning

Trafiksäkerhetsverket behandlar rättelseyrkanden som gäller besiktningsbeslut och beviljar fordonstekniska dispenser. Besiktningsställena utför fordonsbesiktningar, enskilda godkännanden och inteckningskontroller. Det finns cirka 335 besiktningsställen i Finland och de ger råd i frågor som gäller fordonsbesiktning. Trafiksäkerhetsverket bedriver inte besiktningsverksamhet.

Rådgivning i besiktningsärenden

Rådgivning i ärenden som gäller besiktning och fordonsteknik ges av besiktningsställena.

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 21.02.2017