Beskattning
 

Beskattning

Trafi samlar årligen in över en miljard euro till stadskassan i form av fordonsskatt, fordonsskatt efter första registrering och bränsleavgift.

Riksdagen fattar beslut om hur de skattemedel som samlats in till staten används. Med skatterna finansieras bland annat hälso- och sjukvård, utbildning, offentlig förvaltning, trafikleder samt andra samhällsstrukturer och tjänster som människor behöver.

Fordonsskatt

Fordonsskatten består av en grundskatt och en drivkraftsskatt.
För fordon som utnyttjar annan kraftkälla eller annat bränsle än motorbensin påförs drivkraftsskatt.

Bilskatt

Bilskattelagen tillämpas om ett fordons konstruktion, användningssyfte eller ägande förändras så att bilskatt med stöd av bilskattelagen ska uppbäras till följd av förändringen. Trafi sköter om ny beskattning av ett fordon på grund av att delar har bytts ut eller vid andra konstruktionsförändringar (trimmade mopeder, byte av fordonsslag eller fordonsgrupp, paketbilar). Dessutom ansvarar Trafi för eventuella återkrav på bilskatt för taxibilar och invalidbilar.

Bränsleavgift 

Bränsleavgiftslagen innehåller bestämmelser om påföljder vid användningen av bränslen som beskattas lindrigare än motorbensin eller dieselolja samt vissa gasformiga bränslen i fordon. 

e-invoice

E-tjänster:

Kontrollera offentliga skatteuppgifter för fordon och betala skatt

Nu kan du enkelt och utan kostnad kontrollera skatteuppgifter om vilket fordon som helst utan att identifiera dig samt betala skatten som då genast visas som betald.

Kontrollera först via tjänsten Offentliga skatteuppgifter om fordon om det finns skatt (som har förfallit eller som snart förfaller) att betala för fordonet. Tjänsten är gratis och kräver inte identifiering.

Om det finns skatt att betala för fordonet, aktiveras knappen Betala.Om det inte finns skatt att betala, visas inte knappen Betala.

För att betala skatten behöver du nätbankskoder.

 

Anmäl ditt kontonummer för skatteåterbäring

Nu kan du få skatteåterbäringen direkt in på ditt konto.

Kontrollera via Mina ärenden om det finns fordonsskatt som ska betalas tillbaka till dig.

När det i sektionen Mina uppgifter visas att det finns skatt som ska betalas tillbaka aktiveras knappen ”Anmäl ditt kontonummer för skatteåterbäring ” i sidans högra kant. Klicka på knappen och ange ditt kontonummer.

Anmälningen gäller endast en återbetalning och kontonumret kommer inte användas för senare återbäringar.

Tjänsten kräver identifiering.

 

Ansök om befrielse från grundskatt

Om du har ett parkeringstillstånd som utfärdats av Trafi kan du ansöka om befrielse från fordonets grundskatt, överföra befrielsen till ett annat fordon eller avsluta den.

Logga in på Mina ärenden och gå till sektionen Tjänster för person med funktionsnedsättning och välj önskad tjänst.

Tjänsten kräver identifiering.

För att ansöka om befrielse eller överföra eller avsluta den behöver du tillståndsinnehavarens personbeteckning, parkeringstillståndets nummer samt registreringsnummer på det fordon som befrielsen gäller.

 

Ändra fordonsskattens betalningsintervall

Du kan ändra betalningsintervallen för din fordonsskatt via Mina ärenden.

Gå till uppgifterna om ditt fordon och vidare till tjänsten Anmälan om betalningsintervall för fordonsskatt.

Betalningsintervallen kan ändras en gång per skatteperiod.Ändring av betalningsintervall ska meddelas före den första förfallodagen i en ny skatteperiod.

 

Överför skattskyldighet till dig själv

Som ägare av en bil kan du överföra skattskyldigheten från innehavaren till dig själv.

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten.

Tjänsten kräver identifiering.

 

Anmäl ditt företags faktureringsadress

Kontrollera aktuella faktureringsuppgifter för ditt företag och uppdatera dem vid behov. Faktureringsuppgifterna finns i sektionen Fordonsbeskattning.

Tjänsten kräver identifiering.

 

Anmäl draganordning på lastbil

I Trafis tjänst Mina ärenden kan du anmäla ibruktagning eller icke-användning av draganordning på lastbil.

Tjänsten kräver identifiering.

 

Kontrollera ditt fordons register- och skatteuppgifter

Via tjänsten Mina ärenden kan du kontrollera register- och skatteuppgifter för dina fordon.

Tjänsten kräver identifiering.

 

Ansök om befrielse från bränsleavgift

Du kan ansöka om att ditt fordon befrias från bränsleavgift med stöd av 30 § i bränsleavgiftslagen (1280/2003).

Fyll i blanketten och skicka den till Trafi.

Obs! Dumprar som används på byggarbetsplatser behöver inte längre befrielse från bränsleavgiften.

Meddelande 26.1.2015 (på finska)

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 12.09.2018