Beskattning
 

Beskattning

Tre olika skatter tas ut för fordon som används i vägtrafik. Trafiksäkerhetsverket Trafi har huvudansvaret för uppbörden.

Fordonsskatt

Fordonsskatten består av en grundskatt och en drivkraftsskatt.
För fordon som utnyttjar annan kraftkälla eller annat bränsle än motorbensin påförs drivkraftsskatt.

Bilskatt

Bilskattelagen tillämpas om ett fordons konstruktion, användningssyfte eller ägande förändras så att bilskatt med stöd av bilskattelagen ska uppbäras till följd av förändringen. Trafi sköter om ny beskattning av ett fordon på grund av att delar har bytts ut eller vid andra konstruktionsförändringar (trimmade mopeder, byte av fordonsslag eller fordonsgrupp, paketbilar). Dessutom ansvarar Trafi för eventuella återkrav på bilskatt för taxibilar och invalidbilar.

Bränsleavgift 

Bränsleavgiftslagen innehåller bestämmelser om påföljder vid användningen av bränslen som beskattas lindrigare än motorbensin eller dieselolja samt vissa gasformiga bränslen i fordon. 

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 21.08.2017