Experiment med automatbilar
 

Experiment med automatiserade fordon

Den gällande trafiklagstiftningen möjliggör experiment med automatiserade fordon redan i sin nuvarande form och det behövs ingen separat lagreform.

Trafis målsättning är att möjliggöra automatiserade fordon och experiment med sådana fordon i Finland. Instanser som är intresserade av experiment med automatiserade fordon eller planerar sådana kan därför ta kontakt med Trafi. I praktiken underlättar Trafi genomförandet av experimenten genom att bland annat föreslå lösningar för förarspecificering och hjälpa till med det tekniska godkännandet och registreringen av fordonen.

Trafi kommer att utarbeta en nationell handlingsplan om experiment med automatiserade fordon tillsammans med andra aktörer inom branschen.

Varför är det viktigt att främja automation i trafiken?

Utvecklingen av automation har stor potential inom vägtrafiken. Många olyckor kan undvikas om de mänskliga faktorerna kan undanröjas. Genom automation vid körning tror man att antalet sådana mänskliga misstag kan minskas. Det finns fortfarande väldigt lite forskningsrön kring konsekvenserna av automatisering. Därför behövs nya experiment kring detta tema i syfte att säkerställa den potentiella nyttan och å andra sidan identifiera och lösa de nya utmaningar som ökad automation medför.

I experimenten med automation på hög nivå testas bland annat fordon som fungerar utan förare. Automationens utveckling märks redan i nuläget, då många bilister har bland annat körfältsvakt, adaptiv farthållare eller automatiska nödbromsar.

Trafi vill främja automatisering av vägtrafiken genom experiment på ett ansvarsfullt och modigt sätt.

 

 
 
Sidan uppdaterad 11.06.2015