Försök med skrotningspremie
 

Försök med skrotningspremie

Försöket med skrotningspremie kommer att pågå 1.7–31.12.2015. Försöket finansieras av staten och bilbranschen tillsammans. Statens andel är 1 000 euro och bilbranschens 500 euro per skrotat fordon.

Skrotningspremien kan erhållas vid köp av en ny person- eller husbil, om en egen bil som är över 10 år gammal lämnas in för skrotning. Den nya bilen ska ännu inte ha genomgått förstregistrering och dess koldioxidutsläpp får vara högst 120 g/km.

Förutsättningar för beviljande av skrotningspremie

En fysisk person kan få skrotningspremien om

  • den nya bilen som köps har ett CO2-utsläpp som är högst 120 g/km eller om bilen använder höginblandad etanol, el eller bränsle som består av metan som enda drivkraft eller som den ena drivkraften
  • personen som köper en ny bil till återförsäljaren lämnar in ett skrotningsintyg för bilen som varit i personens ägo och lämnats för skrotning eller har skrotats (ett skrotningsintyg erhålls när ett fordon överlämnas för skrotning till ett officiellt mottagningsställe för skrotbilar)
  • skrotningsintyget och beställningsavtalet om den nya bilen är daterade tidigast den 1 juli 2015 och senast den 31 december 2015.

Vanliga frågor

Måste bilen som köpsvara ny?

Bilen som köps ska ännu inte ha genomgått förstregistrering, dvs. även en demonstrationsbil gäller, om den ännu inte har genomgått förstregistrering.

 

Kan jag låta skrota min bil redan före försöket börjar och utnyttja skrotningsintyget senare?

Nej, skrotningsintyget och beställningsavtalet om den nya bilen ska vara daterade tidigast den 1 juli 2015 och senast den 31 december 2015.

 

Kan jag utnyttja skrotningspremien om jag byter in en gammal bil när jag köper en ny bil?

Ja, lagen utesluter inte användning av bytesbilar.

 

Måste jag ha varit ägare till bilen som skrotas någon viss tid före skrotningen?

Det är inte nödvändigt. I praktiken är det möjligt att skaffa sig en bil för skrotning, lämna den till ett officiellt skrotningsställe och utnyttja skrotningspremien vid köpet av ny bil.

 

Kan jag använda flera skrotningsintyg och få flera skrotningspremier vid köpet av en ny bil?

Nej, skrotningspremien är i lagen bunden till köpet av en ny bil.

 

Får skrotningspremien överlåtas till någon annan, t.ex. en familjemedlem?

Skrotningspremien kan inte överlåtas till någon annan men den nya bilen kan ha en annan person som ägare eller innehavare, förutsatt att den skrotade bilens ägare är antingen i den ena eller i den andra rollen.

 

Kontaktinformation

Registreringsrådgivning
Telefon 029 534 5100 (lna/msa)
neuvonta (at) trafi.fi

 
 
 
Sidan uppdaterad 01.04.2015