Jag har körkort
 

Jag har ett körkort

På dessa sidor redogörs för vilka fordon ditt körkort ger dig rätt att köra, hur länge ditt körkort gäller, hur det förnyas och vilka villkor och begränsningar som kan sammanhänga med körkortet.

På sidorna finns också anvisningar för hur du skaffar ett duplikat av körkortet, om ditt körkort förkommer eller blir stulet eller ditt namn ändras.

Här informeras också om de påminnelser som Trafi skickar om du gjort dig skyldig till upprepade trafikförseelser. Övervakningen av förarnas trafikbeteende och körhälsa ingår i polisens befogenheter.

På sidorna finns även information om hur du ansöker om alkolåskörkort i samband med alkoholrattfylleri och om alkolåskörkort på medicinska grunder.

Dessutom berättas här om hur du ansöker om ett internationellt körkort samt om giltigheten av ett utländskt körkort i Finland och hur det byts till ett finländskt dito.

Ansökan och rådgivning i fråga om körkort

Trafis tjänsteproducent Ajovarma oy

 

Övervakningen av körhälsan

Polisen

 
 
 
Sidan uppdaterad 05.12.2017