Jag har körkort
 

Jag har ett körkort

På dessa sidor redogörs för vilka fordon du får köra med ditt körkort, hur länge ditt körkort gäller, hur det förnyas samt eventuella villkor och begränsningar.

På sidorna finns också anvisningar för hur du skaffar ett duplikat av körkortet om ditt körkort exempelvis förkommer eller blir stulet eller ditt namn ändras.

Här informeras också om de påminnelser som Trafi skickar för upprepade trafikförseelser. Övervakningen av förarnas trafikbeteende och körhälsa faller under polisens befogenheter.

På sidorna finns även information om hur du ansöker om alkolåskörkort i anslutning till alkoholrattfylleri samt om alkolåskörkort på medicinska grunder.

Dessutom berättas här om hur du ansöker om ett internationellt körkort samt om giltigheten av ett utländskt körkort i Finland och hur det byts till ett finländskt dito.

Ansökning och rådgivning i anslutning till ansökan om körkort

Trafis tjänsteproducent Ajovarma oy

 

Övervakningen av körhälsa

Polisen

 
 
 
Sidan uppdaterad 21.08.2017