Fordon som jag får köra
 

Fordon som jag får köra

AM 120

Två- och trehjuliga fordon (mopeder) med en konstruktiv hastighet av mer än 25 km/h och en högsta hastighet av 45 km/h.

AM 121

Lätta fyrhjulingar.

A1
Motorcyklar vars motor har en cylindervolym på högst 125 kubikcentimeter, en effekt av högst 11 kW.
Motordrivna trehjulingar med tre symmetriskt placerade hjul och med en effekt av högst 15 kW.

A2
Motorcyklar med en effekt på högst 35 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg och som inte är ombyggda av ett fordon med mer än dubbla den effekten.

A
Motorcyklar inklusive släpfordon kopplade till dem.
Motordrivna trehjulingar med tre symmetriskt placerade hjul och med en högre effekt än 15 kW,

B
Fordon med en totalvikt som inte överstiger 3 500 kg och som är konstruerade och tillverkade för att ta högst åtta passagerare utöver föraren.
Fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori B och ett släpfordon med en totalvikt som inte överstiger 750 kg.
Fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori B och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 750 kg, men där fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 3 500 kg.

BE
Fordonskombinationer med en dragbil i kategori B och ett släpfordon med en totalmassa som inte överstiger 3 500 kg.

T

till vilken hör jordbruks- och skogsbrukstraktorer, motorredskap, snöskotrar inklusive släpfordon kopplade till dem.

LT

till vilken hör trafiktraktorer inklusive släpfordon kopplade till dem.

C1
Fordon som inte ingår i kategorierna D1 eller D med en totalvikt som överstiger 3 500 kg men inte 7 500 kg och som är konstruerade och tillverkade för att ta högst åtta passagerare utöver föraren.
Fordonskombinationer med en dragbil i kategori C1 och ett släpfordon med en totalvikt som inte överstiger 750 kg.


C1E
Fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori C1 och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 750 kg, under förutsättning att fordonskombinations totalvikt inte överstiger 12 000 kg.
Fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori B och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 3 500 kg, under förutsättning att fordonskombinations totalvikt inte överstiger 12 000 kg.

C
Fordon som inte ingår i kategorierna D1 eller D med en totalvikt som överstiger 3 500 kg och som är konstruerade och tillverkade för att ta högst åtta passagerare utöver föraren.
Fordonskombinationer som består av en dragbil i denna kategori och ett släpfordon med en totalvikt av högst 750 kg.

CE
Fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori C och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 750 kg.
Fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori C1 och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 750 kg när totalvikten för fordonskombinationen överstiger 12 000 kg.

D1
Fordon som är konstruerade och tillverkade för att ta högst 16 passagerare utöver föraren, och med en största längd av 8 meter.
Fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori D1 och ett släpfordon med en totalvikt av högst 750 kg.

D1E
Fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori D1 och ett släpfordon med en totalmassa som överstiger 750 kg.

D
Fordon som är konstruerade och tillverkade för att ta fler än åtta passagerare utöver föraren.
Fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori D och ett släpfordon med en totalvikt av högst 750 kg.

DE
Fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori D och ett släpfordon med en totalmassa som överstiger 750 kg.
Kategorier som ingår i de högre körrättskategorierna
Alla kategorier utom kategorierna T och LT innefattar körrätt för kategori AM.


Kategori A innefattar körrätt för kategorierna A1 och A2 och kategori A2 körrätt för kategori A1.
Kategorierna A1, A2, A, B och LT innefattar körrätt för kategori T.
Kategori C innefattar körrätt för kategori C1 och kategori CE körrätt för kategori C1E.
Kategori D innefattar körrätt för kategori D1 och kategori DE körrätt för kategori D1E.
Kategorierna C1E, CE, D1E och DE innefattar körrätt för kategori BE.
Kategorierna C1 och C innefattar körrätt för kategori LT.

 

 
 

 

Sidan uppdaterad 02.02.2016