Förarexamen
 

Förarexamen

Syftet med förarexamen är att säkerställa att du behärskar innehållet i förarutbildningen och kan omsätta det i praktiken samt agera ansvarsfullt i trafiken.

Förutsättningen för att få delta i förarexamen är att du uppfyller det föreskrivna ålderskravet och att du har ett giltigt körkortstillstånd.

Dessutom förutsätts det att du har fått en förarutbildning för examenskategorin, om det är första gången du ansöker om körrätt för den berörda kategorin. Samtliga körrättskategorier som avläggs första gången kräver dock inte förarundervisning (till exempel T och BE).

Polisen kan ålägga dig att avlägga förarexamen på nytt på grund av att du till exempel begått trafikförbrytelser.
Förarexamen tas emot av Ajovarmas servicsställe.

Teoriprov

Syftet med teoriprovet för förarexamen är att säkerställa att du känner till trafikreglerna och bestämmelserna. Ett godkänt teoriprov är giltigt ett år. Ett teoriprov för den som ansöker om undervisningstillstånd är i kraft i tre år.


Du kan avlägga teoriprovet en månad innan du uppnår den föreskrivna åldern, om det även krävs ett hanteringsprov eller körprov för att avlägga förarexamen.

Hanteringsprov

Syftet med hanteringsprovet är att säkerställa att du har tillräckliga färdigheter för att hantera ett fordon. Ett godkänt hanteringsprov ger dig körrätt i kategori AM/120, utan körprov i trafik.

Körprov

Syftet med körprovet för förarexamen är att säkerställa att du har uppnått de mål för förarutbildningen som anges i läroplanen och att du kan agera säkert och smidigt i trafiken.

För att delta i körprovet ska du ha deltagit i minimiundervisningen för kategorin du ska avlägga, avlagt teoriprovet samt hanteringsprovet, om det krävs för att få körrätt i den aktuella kategorin.

Tidsbestäning för examen

Trafis tjänsteproducent Ajovarma

 

Anvisningar

Avläggande av teoriprov för förarexamen och teoriprov för den som ansöker om undervisningstillstånd

Körprov för förarexamen (Anvisningen är giltig fram till 31.3.2018)

Körprov för förarexamen (Anvisiningen är giltig fr.o.m. 1.4.2018)

 

Se också

Omprövning

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 02.02.2018