Körkort för buss
 

Körkort för bus

För att köra en buss behöver du ett körkort för kategori D och för en fordonskombination ett körkort för kategori DE. Åldersgränsen för dessa kort är i regel 24 år.

För körkort för kategorierna D1 och D1E som ger rätt att köra mindre bussar är åldersgränsen 21 år.

Körkort för kategori D beviljas för högst 5 år i taget.
Av bussförare inom yrkesmässig trafik krävs yrkeskompetens för bussförare.

Avvikande ålderskrav

Du kan få körrätt för kategori D eller DE när du har fyllt

  • 23 år, om du har avlagt provet för grundläggande yrkeskompetens för bussförare genom påskyndad undervisning (140 h),
  • 21 år, om du har avlagt provet för grundläggande yrkeskompetens för bussförare genom normal undervisning (280 h),
  • 21 år, om du kör buss endast i lokaltrafik på regelbundna, högst 50 kilometer långa rutter efter att du har avlagt provet för grundläggande yrkeskompetens för bussförare genom påskyndad undervisning (140 h),
  • 18 år. Du kan få körrätt för kategori D, om du har avlagt grundläggande yrkesexamen för bussförare och har annan yrkeskompetens på grundnivå för bussförare än sådan som har avlagts genom påskyndad undervisning.

För att få ett körkort för bus, ska du ansöka om ett körkortstillstånd hos Trafis serviceproducent Ajovarma.

Förarundervisning

Förarundervisning ges vid körskolor, i yrkesutbildning eller med undervisningstillstånd.

För att kunna delta i undervisningen för bussförare ska du ha deltagit i undervisningen i övnings- och fördjupningsskedet för kategori B.

Du kan delta i körundervisning för fordonskombinationer, dvs. kategori D1E eller DE, först när du har körrätt för kategori D1 eller D.

Förarexamen

Efter undervisningen ska du avlägga förarexamen. Förutsättningen för att avlägga examen är ett gällande körkortstillstånd. Ansökan om tillstånd kan lämnas till Ajovarmas betjäningsställe.

Du kan även reservera tid för examen på Ajovarmas serviceställe.

När du anmäler dig till förarexamen ska du kunna styrka din identitet med till exempel ditt pass.

Förarexamen omfattar ett teoriprov för kategorierna D1 och D och ett körprov i trafik. Examen för kategorierna D1E och DE omfattar dessutom ett hanteringsprov som du avlägger före körprovet.

Körkortet hem per post

Efter godkänt körprov skriver den som tar emot förarexamen ut ett intyg som gäller för körning 6 månader i Fastlandsfinland. Det egentliga körkort sänds hem till dig per post inom cirka 3 veckor efter att körprovet har avlagts.

Körkort för äldre personer gäller 2 år i taget

Giltighetstiden för busskörkortet går ut senast när du fyllt 70 år. Därefter beviljas körkortet för högst 2 år i taget.

Ett nytt körkort beviljas för högst 2 år i taget även i de fall då du har fyllt 68 år när du ansöker om körkort eller fyller 68 år innan ditt körkort går ut.

Körkort kan beviljas för en kortare tid än 2 år, om din hälsa inte är tillräckligt god med tanke på de hälsomässiga kraven för ett körkort.

 
 
Sidan uppdaterad 17.11.2015