Körkort för lastbil
 

Körkort för lastbil

För att köra en lastbil behöver du ett körkort för kategori C och för en fordonskombination ett körkort för kategori CE.

För att få ett körkort för lastbil, ska du ansöka om ett körkortstillstånd hos Trafis serviceproducent Ajovarma.

Åldersgränsen för dessa kort är i regel 21 år. Du kan dock få körrätt för kategori C eller CE redan när du fyllt 18 år, om du behöver en lastbil i ditt arbete. Då ska du avlägga utbildningen för yrkeskompetens som lastbilsförare.

För körkort för kategorierna C1 och C1E som ger rätt att köra mindre lastbilar och fordonskombinationer är åldersgränsen 18 år. Ett körkort för kategori C1E kräver också att du deltar i undervisningen i övnings- och fördjupningsskedet för kategori B.

Körkort för kategori C beviljas för högst 5 år i taget. Körkortet beviljas för två år i taget, om du har fyllt 68 år.

Förarundervisning

Förarundervisning ges vid körskolor, i yrkesutbildning eller med undervisningstillstånd. För att kunna delta i undervisningen för bussförare ska du ha deltagit i undervisningen i övnings- och fördjupningsskedet för kategori B.

Om du deltar i körundervisning för lastbil vid en yrkesläroanstalt, krävs det inte ännu i det skedet att du har ett körkort för kategori B. Du ska dock ha fyllt minst 16 år innan du deltar i förarundervisningen. Först när du har fyllt 17 år kan du delta i körundervisning i trafik.

Du kan delta i körundervisning för fordonskombinationer, dvs. kategori CE, först när du har körrätt för kategori C. För körundervisning för fordonskombination ska du ha körrätt för dragbil eller för körundervisning för kategori C1E körrätt för kategori C. För att kunna delta i undervisningen för fordonskombinationer ska du ha genomgått undervisningen i övnings- och fördjupningsdelen för kategori B.

Förarexamen

Efter undervisningen ska du avlägga förarexamen. Förutsättningen för att avlägga examen är ett gällande körkortstillstånd. Du kan reservera tid för examen på Ajovarmas serviceställe.

När du anmäler dig till förarexamen ska du kunna styrka din identitet med till exempel ditt pass.

Förarexamen omfattar ett teoriprov för kategorierna C1 och C och ett körprov i trafik. Examen för kategorierna C1E och CE omfattar dessutom ett hanteringsprov som du avlägger före körprovet.

Körkortet hem per post

Efter godkänt körprov skriver den som tar emot förarexamen ut ett intyg som gäller för körning 6 månader i Fastlandsfinland. Det egentliga körkortet sänds hem till dig per post inom cirka 3 veckor efter att körprovet har avlagts.

Körkort för äldre personer gäller 2 år i taget

Giltighetstiden för lastbilskörkortet går ut senast när du fyllt 70 år. Därefter beviljas körkortet för högst 2 år i taget. Ett nytt körkort beviljas för högst 2 år i taget även i de fall då du har fyllt 68 år när du ansöker om körkort eller fyller 68 år innan ditt körkort går ut. På basis av ett läkarutlåtande kan ett körkort även beviljas för en kortare tid.

Yrkeskompetens

För yrkestrafik krävs det att lastbilsförarna har yrkeskompetens

Teoriprovet för grundläggande yrkeskompetens behöver inte avläggas, om du deltar i undervisning för grundläggande yrkeskompetens i samband med en lång yrkesutbildning för förare

 
 
 
Sidan uppdaterad 11.01.2016