Traktorkörkort
 

Traktorkörkort

Du behöver ett körkort för kategori T för att köra en traktor och ett körkort för kategori LT för att köra en trafiktraktor. Båda körkorten gäller även för att köra en snöskoter.

Du kan få ett körkort för kategori T eller LT när du har fyllt 15 år.

För att få ett traktorkörkort ska du ansöka om ett körkortstillstånd hos Trafis tjänsteproducent Ajovarma.

Du kan ansöka om ett tillstånd för ett traktorkörkort tidigast ett år innan du fyller 15 år.

Teoriprov och hanteringsprov

För traktorkörkort har ingen förarundervisning föreskrivits. Till exempel på Ajovarmas betjäningsställen säljs dock övningshäften för teoriprovet för kategori T. För att få ett körkort för kategori T krävs ett godkänt teoriprov.

Du kan reservera tid för teoriprovet på Ajovarmas betjäningsställen. Innan teoriprovet avläggs ska du ha fyllt 15 år. När du anmäler dig till teoriprovet ska du styrka din identitet med till exempel ett pass eller ett bildförsett personkort.

Den som avlägger körkortet för trafiktraktor ska förutom teoriprovet även avlägga hanteringsprovet.

Körkortet hem per post

Examensmottagaren utfärdar ett intyg över godkänd examen. Intyget ger dig rätt att köra fordon i körkortskategori T eller LT 6 månader i Finland, förutom på Åland. Det egentliga körkortet skickas per post hem till dig.

Höjning av körkortskategori

Du kan höja din körkortskategori inom grupp 1 (AM120, AM121, T, LT, A1, A2, A, B, BE) i Trafis e-tjänst.

Tjänsten kan du använda om du redan har åtminstone en körkortskategori inom grupp 1 och du för att höja kategorin inte behöver lämna in några bilagor (läkarutlåtande, tillstånd av vårdnadshavare, undervisningsintyg). I så fall att bilagor måste lämnas in, ska du sköta ärendet hos Ajovarma. Läs mer om villkoren för användning av e-tjänsten genom att övergå till tjänsten.

Körkortskategorin kan alltid höjas på Ajovarmas serviceställe.

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 18.08.2017