Registrering och registreringsbevis av fordon
 

Registrering och registreringsbevis av fordon

Elektronisk registrering av fordon

Från 16.11.2015 har det varit möjligt att i Trafis elektroniska tjänst anmäla när ett fordon byter ägare, om man har tecknat en försäkring för fordonet på förhand. I försäkringsbolagens webbtjänster kan dessutom ägarbytet göras samtidigt som en försäkring tecknas för fordonet. Man kan fråga om tjänsten finns att tillgå hos det egna försäkringsbolaget.

Läs mer om elektronisk registrering av fordon.

 

Kontrollera uppgifterna om ditt fordon

I Trafis e-tjänster kan du avgiftsfritt kontrollera uppgifterna om ditt fordon som har sparats i det trafik- och transportregister som Trafi upprätthåller. För att ta del av uppgifterna måste du vara införd i registret som ägare eller innehavare av fordonet.

Gå till tjänsten här.

 

Registreringsbevis

Registreringsbeviset ges eller skickas inte automatiskt vid registreringen. Del I (teknisk del) får du avgiftsfritt och del II (anmälningsdel) mot en avgift från Trafis e-tjänster eller från ett besiktningsställe som utför registreringar.

Läs mer om registreringsbevis.

 

Avställning av fordon

Avställning

Avställ ditt fordon om du inte behöver det på en tid, men du har för avsikt att påställa det igen senare.

Läs mer om avställning av fordon.

Avregistrering

När ditt fordon har nått vägs ände och du har för avsikt att aldrig använda det i trafik mera, ska du avregistrera fordonet. Då upphör slutgiltigt fordonsskattskyldigheten, försäkringspremierna och registernumrets giltighet.

Läs mer om avregistrering.

 

Påställning av fordon

Ditt tillfälligt avställda fordon kan du påställa för användning i trafik antingen i Trafis eller i ditt försäkringsbolags e-tjänster.

Läs mer om påställning av fordon.

 

Meddela ändringar i registeruppgifterna

När det sker en ändring i registeruppgifterna för det fordon som du är ägare till eller innehavare av ska du göra en registeranmälan om ändringen utan dröjsmål, men senast inom 7 dagar efter ändringen. Ändringar som ska anmälas är exempelvis ägar- och innehavarbyten samt ändringar som hänför sig till användningen av fordonet.

Läs mer om ändringar i registeruppgifterna.

 

Gör så här om det förekommer fel i ditt fordons registeruppgifter

Registeranmälningar som görs i trafik- och transportregistret och uppgifter som införs i registret ska motsvara verkligheten. Om du anser att en uppgift i registret är felaktig, kan du be Trafi rätta registeruppgifterna. Trafi kan rätta de felaktiga registeruppgifterna, om du meddelar verket om felets art.

Läs mer om att göra rättelsebegäran.

 

Museiregistrering

Ett fordon kan registreras eller vid ändringsbesiktning godkännas som museifordon när det förflutit minst 30 år sedan utgången av tillverkningsåret och fordonet hållits i ett skick som motsvarar originalskicket eller restaurerats på behörigt sätt.

Ett utlåtande om museifordonsduglighet ska ges av en landsomfattande registrerad museifordonsförening.

Läs mer om museiregistrering här.

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 31.08.2018