Registreringsbevis och registreringsbevis av fordon
 

Registrering och registreringsbevis av fordon

Elektronisk registrering av fordon

Från 16.11.2015 har det varit möjligt att i Trafis elektroniska tjänst anmäla när ett fordon byter ägare, om man har tecknat en försäkring för fordonet på förhand. I försäkringsbolagens webbtjänster kan dessutom ägarbytet göras samtidigt som en försäkring tecknas för fordonet. Man kan fråga om tjänsten finns att tillgå hos det egna försäkringsbolaget.

Läs mera om elektronisk registrering av fordon här.

 

Kontrollera uppgifterna om ditt fordon

I Trafis e-tjänster kan du avgiftsfritt kontrollera uppgifterna om ditt fordon som har sparats i det fordonstrafikregister som Trafi upprätthåller. För att ta del av uppgifterna måste du vara införd i registret som ägare eller innehavare av fordonet.
Gå till tjänsten här.

 

Registreringsbevis

Registreringsbeviset ges eller skickas inte automatiskt vid registreringen. Del I (teknisk del) får du avgiftsfritt och del II (anmälningsdel) mot en avgift från Trafis e-tjänster eller från ett besiktningsställe som utför registreringar.

Läs mera om registreringsbevis här.

 

Avställning av fordon

Avställning

Avställ ditt fordon om du inte behöver det på en tid, men du har för avsikt att påställa det igen senare.

Läs mera om avställning av fordon här.

Avregistrering

När ditt fordon har nått vägs ände och du har för avsikt att aldrig använda det i trafik mera, ska du avregistrera fordonet. Då upphör slutgiltigt fordonsskattskyldigheten, försäkringspremierna och registernumrets giltighet.

Läs mera om avregistrering här.

 

Påställning av fordon

Ditt tillfälligt avställda fordon kan du påställa för användning i trafik antingen i Trafis eller i ditt försäkringsbolags e-tjänster.

Läs mera om påställning av fordon.

 

Meddela ändringar i registeruppgifterna

När det sker en ändring i registeruppgifterna för det fordon som du är ägare till eller innehavare av ska du göra en registeranmälan om ändringen utan dröjsmål, men senast inom 7 dagar efter ändringen. Ändringar som ska anmälas är exempelvis ägar- och innehavarbyten samt ändringar som hänför sig till användningen av fordonet.

Läs mera om ändringar i registeruppgifterna här.

 

Rättelse av registeruppgifterna

Anmälningarna till fordonstrafikregistret och uppgifterna i registret måste stämma överens med verkligheten. Enligt 95 § i fordonslagen har Trafi möjlighet att rätta felaktiga registeruppgifter, om verket får vetskap om att uppgifterna är felaktiga.

Läs mera om rättelse av registeruppgifterna här.

 

Museiregistrering

Ett fordon kan registreras eller vid ändringsbesiktning godkännas som museifordon när det förflutit minst 30 år sedan utgången av tillverkningsåret och fordonet hållits i ett skick som motsvarar originalskicket eller restaurerats på behörigt sätt.

Ett utlåtande om museifordonsduglighet ska ges av en landsomfattande registrerad museifordonsförening.

Läs mera om museiregistrering här.

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 23.10.2017