Ansökan om förflyttningstillstånd
 

Ansökan om förflyttningstillstånd

Förflyttningstillstånd utfärdas på ansökan. Ansökan kan fyllas i på ett besiktningsställe som utför registreringar eller på Tullens verksamhetsställe. Ansökan kan också fyllas i på förhand och lämnas in på ovan nämnda besiktningsställen eller på Tullens verksamhetsställen. Förflyttningstillstånd kan beviljas högst 7 dagar innan det träder i kraft.

Alla uppgifter som krävs för ansökan ska uppges. Uppgift om fordonets tillverkningsnummer är en absolut förutsättning för att få förflyttningstillstånd. Fordonets användningsändamål måste uppfylla kraven i förordningen om registrerings av fordon och bilskattelagen. Fordonet får inte ha obetald fordonsskatt. Sökandens eller ombudets identitet kontrolleras vid ansökan om förflyttningstillstånd.

Ansökan fungerar samtidigt som ansökan om förflyttningsförsäkring. Förflyttningsförsäkringens giltighet är bunden till förflyttningstillståndets giltighet. Förflyttningsförsäkringen beviljas av Trafikförsäkringscentralen. Förflyttningstillstånd kan även beviljas utan förflyttningsförsäkring. Då ska sökanden ha en giltig fortlöpande trafikförsäkring, och vid behov säljs en ny enskild trafikförsäkring till sökanden.

För ett avställt fordon måste sökanden teckna en förflyttningsförsäkring. I ett förflyttningstillstånd som ansöks för tävlingsbruk kan man däremot även använda fordonets fortlöpande trafikförsäkring.

Kontaktinformation

Rådgivning i frågor som gäller förflyttningstillstånd
Växel
Telefon 029 534 5000 (lna/msa)

Förflyttningsförsäkring
Trafikförsäkringscentralen

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 08.01.2018