Användning av fordon med förflyttningstillstånd utomlands
 

Användning av fordon med förflyttningstillstånd utomlands

Enligt ett nordiskt avtal får ett fordon försett med förflyttningsmärken användas i Danmark, Norge och Sverige under förutsättning att fordonet är i trafikdugligt skick och uppfyller besökslandets bestämmelser om måttbegränsningar för fordon och skattebestämmelserna.

Förflyttningstillstånd kan beviljas i Finland om avgångsorten finns i Finland eller i något annat nordiskt land. Förflyttningstillstånd kan således beviljas t.ex. för sträckan Helsingfors–Köpenhamn eller Köpenhamn–Helsingfors.

Förflyttningstillstånd kan beviljas för tävlingar som arrangeras i Norden även om avgångsorten inte finns in Finland (t.ex. ett rally som körs i Sverige). Ett förflyttningstillstånd ger dock inte rätt att köra fordonet till tävlingen.

Kontaktinformation

Rådgivning i frågor som gäller förflyttningstillstånd
Växel
Telefon 029 534 5000 (lna/msa)

Förflyttningsförsäkring
Trafikförsäkringscentralen

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 13.10.2017