Förevisning av ett fordon
 

Förevisning av ett fordon eller en produkt som har nära samband med fordonet

Med en sådan förevisning avses förevisning av nya fordonsmodeller som inte har genomgått första registrering samt av en produkt som har nära samband med ett nytt eller begagnat fordon, t.ex. en vattentank eller en pump som har byggts på en släpvagn.

Kunden ska ge en utförlig skriftlig redogörelse för förevisningen, dess ändamål, körrutten och föraren samt en redogörelse för huruvida det är ett fordon eller utrustning som har nära samband med det som förevisas med tillståndet.

Förflyttningstillstånd kan även beviljas för förevisning av en begagnad bil.

Kontaktinformation

Rådgivning i frågor som gäller förflyttningstillstånd
Växel
Telefon 029 534 5000 (lna/msa)

Förflyttningsförsäkring
Trafikförsäkringscentralen

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 13.10.2017