Förflyttning av ett importerat fordon
 

Förflyttning av ett importerat fordon från införselorten till utförselorten eller någon annan ort i landet

Ett importerat fordon får med förflyttningstillstånd förflyttas direkt genom Finland till utförselorten eller någon annan ort i landet.

En fordonskombination får förflyttas med förflyttningstillstånd från införselorten till någon annan ort i Finland eller utförselorten, om båda fordonens användningsändamål hänför sig till förflyttning av fordonet och båda fordonen importerats.

Före inresan bör man ta reda på om Tullen på införselorten beviljar förflyttningstillstånd eller skaffa förflyttningstillstånd i förväg om möjligt.

Kontaktinformation

Rådgivning i frågor som gäller förflyttningstillstånd
Växel
Telefon 029 534 5000 (lna/msa)

Förflyttningsförsäkring
Trafikförsäkringscentralen

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 31.08.2018