Registreringsskylt för museifordon
 

Registreringsskylt för museifordon

Registreringsskylten för museibilar har ett registreringsnummer i vitt på svart botten. Registreringsnumret består av 2-3 bokstäver och ett högst tresiffrigt tal. Bokstavs- och sifferserien avskiljs från varandra med ett bindestreck.

Registreringsskylten för museimotorcyklar har ett registreringsnummer i vitt på svart botten. Registreringsnumret består av 2 bokstäver och ett högst tresiffrigt tal, som avskiljs från varandra med ett bindestreck.

Våren 2004 infördes en ny skylt för museimotorcyklar, som är något större än den gamla skylten. Den nya skylten med svart botten har likadana bokstäver och siffror som den gamla motorcykelskylten med reflekterande botten. Skyltar av gammal typ tillverkas inte längre.

Registreringsskyltar för museimotorcyklar tillverkas utan fästhål.

Museifordon kan förses med andra registreringsskyltar än registreringsskyltar för museifordon.

Ytterligare information om museiregistrering finns här.

 Skylt för museibil

Storlek: 118 mm x 338 mm.

Registreringsskylt av ny modell för museimotorcykel


Storlek: 119 mm x 280 mm.

Registreringsskylt av gammal modell för museimotorcykel


Storlek: 116 mm x 263 mm.

 

 
 

 

Sidan uppdaterad 23.11.2017