Registreringsskylt för traktorer och motorredskap
 

Registreringsskylt för traktorer och motorredskap

Registreringsskylten för traktorer och motorredskap har ett registreringsnummer i svart på gul reflekterande botten. Registreringsnumret för traktorer och motorredskap består av ett högst tresiffrigt tal och högst tre bokstäver. Bokstavs- och sifferserien avskiljs från varandra med ett bindestreck. Traktorskylten med tre bokstäver infördes 1982.

De äldsta registreringsskyltarna för traktorer har ett registreringsnummer i rött på orange botten.

Registreringsskylt för traktorer och motorredskap


Storlek: 118 mm x 338 mm.

Registreringsskylt för traktorer och motorredskap med 3 bokstäver

Storlek: 118 mm x 397 mm.

Storlek: 118 mm x 397 mm.

 

 

 

 
 

 

Sidan uppdaterad 28.06.2017