Skrotning och avregistrering av fordon
 

Skrotning och avregistrering av fordon

Om du har för avsikt att aldrig använda ditt fordon i trafik mera, ska du avregistrera fordonet. När ett fordon har avregistrerats i fordonstrafikregistret upphör skyldigheten att betala fordonsskatt och försäkringspremier för fordonet. Även registreringsnumrets giltighet upphör. Ett avregistrerat fordon får inte mera tas i användning i trafik.

Avregistrering med ett skrotningsintyg

Det är avgiftsfritt att avregistrera ett fordon som omfattas av skrotningsdirektivet, dvs. en person- eller skåpbil eller en trehjulig moped samt övriga fordon som till exempel en lastbil eller traktor. Om du är ägare till ett skrotfordon kan du avgiftsfritt lämna fordonet till ett av Finlands Bilåtervinning Ab auktoriserat mottagningsställe för skrotning. Skyltarna behöver inte avlägsnas.

På mottagningsstället kontrolleras överlåtarens rätt att överlåta fordonet. Mottagningsstället ger den som överlåter fordonet ett skrotningsintyg som intyg över avregistrering. Mottagningsstället ser tillsammans med sin återvinningsoperatör till att fordonet avregistreras, så överlåtaren behöver inte själv göra anmälan om avregistrering av fordonet.

 

Avregistrering genom myndighetsutredning

Om ditt fordon som omfattas av skrotdirektivet, dvs. en person- eller skåpbil eller en trehjulig moped, förstörts t.ex. i en krock eller brand, kan du som fordonets ägare begära avregistrering hos Trafi. Du ska då lämna en begäran om avregistrering som du har undertecknat till Trafis registratorskontor och bifoga en myndighetsutredning av polisen eller brand- och räddningsväsendet om att fordonet förstörts.

 

Fordon som skrotats eller förstörts utomlands

Om ditt fordon som omfattas av skrotdirektivet, dvs. en person- eller skåpbil eller en trehjulig moped, har skrotats eller förstörts utomlands, kan du som fordonets ägare begära avregistrering hos Trafi. Du ska då lämna en begäran om avregistrering som du har undertecknat till Trafis registratorskontor och bifoga ett utländskt skrotningsintyg eller en myndighetsutredning.

 

Avregistrering som görs av försäkringsbolag eller kommun

Försäkringsbolag gör avregistreringen av förstörda fordon som de inlöst. Fordonen transporteras till ett mottagningsställe för skrotfordon.

Inlösta skadade och stulna fordon avställs.

Med stöd av lagen om flyttning av fordon (828/2008) för kommunerna de skrotfordon som övergått i deras ägo till officiella mottagningsställen för avregistrering. Andra fordon än skrotfordon avställs.

 

Avregistrering av fordon som inte omfattas av skrotdirektivet

När ett fordon som inte ingår i skrotdirektivets tillämpningsområde, till exempel lastbil, buss, moped, motorcykel, fyrhjuling, traktor, arbetsmaskin eller snöskoter lämnas in till ett av Finlands Bilåtervinnings mottagningsställen för skrotfordon, sköter mottagningsstället avregistreringen. Om ett fordon skrotas på något annat sätt än genom att lämnas in till ett av Finlands Bilåtervinnings mottagningsställen, kan fordonets ägare skicka en tillförlitlig skriftlig utredning till Trafis registratorskontor om att fordonet förstörts eller skrotats. Förutom ägarens underskrift ska utredningen innehålla underskrifter av två vittnen samt deras namnförtydliganden, adresser och födelsedatum. Till utredningen ska också fogas ett intyg eller en annan motsvarande utredning från den som ansvarat för destruktionen, som visar att fordonet har skrotats. Utifrån en tillförlitlig utredning kan Trafi avregistrera ett fordon som inte ingår i skrotdirektivets tillämpningsområde.

 
 

Kontaktinformation

Registreringsrådgivning
Telefon 029 534 5100 (lna/msa)

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 13.03.2017