Skrotning och slutlig avregistrering av fordon
 

Skrotning och slutlig avregistrering av fordon

Om du har för avsikt att aldrig använda ditt fordon i trafik mera, ska du göra en slutlig avregistrering av fordonet. När fordonet har avregistrerats upphör skyldigheten att betala fordonsskatt och försäkringspremier för fordonet. Även registreringsnumrets giltighet upphör. Ett slutligt avregistrerat fordon får inte mera tas i bruk i trafik.

Slutlig avregistrering med ett skrotningsintyg

Det är avgiftsfritt att slutligt avregistrera fordon som omfattas av skrotdirektivet, dvs. person- och skåpbilar och trehjuliga mopeder samt övriga fordon som till exempel lastbilar eller traktorer. Om du äger ett skrotfordon kan du avgiftsfritt lämna fordonet för skrotning till ett sådant mottagningsställe som är auktoriserat av Finlands Bilåtervinning Ab. Skyltarna behöver inte avlägsnas.

På mottagningsstället kontrolleras det att du har rätt att överlåta fordonet för skrotning. Mottagningsstället ger dig ett skrotningsintyg som intyg över slutlig avregistrering. Mottagningsstället ser tillsammans med sin återvinningsoperatör till att fordonet avregistreras, vilket betyder att du inte själv behöver göra anmälan om slutlig avregistrering av fordonet.

 

Slutlig avregistrering genom myndighetsutredning

Om din person- eller skåpbil eller trehjuliga moped (dvs. fordon som omfattas av skrotdirektivet) förstörts t.ex. i en krock eller brand, kan du som fordonets ägare begära slutlig avregistrering hos Trafi. Du ska då lämna in blanketten Utredning om skrotning av fordon ifylld och undertecknad till Trafis registratorskontor och bifoga en myndighetsutredning av polisen eller räddningsverket om att fordonet har förstörts.

 

Fordon som skrotats eller förstörts utomlands

Om din person- eller skåpbil eller trehjuliga moped (dvs. fordon som omfattas av skrotdirektivet) har skrotats eller förstörts utomlands, kan du som fordonets ägare begära slutlig avregistrering hos Trafi. Du ska då lämna in blanketten Utredning om skrotning av fordon till Trafis registratorskontor och bifoga ett utländskt skrotningsintyg eller en myndighetsutredning.

 

Slutlig avregistrering som görs av försäkringsbolag eller kommun

Försäkringsbolagen avregistrerar sådana förstörda fordon som de löst in. Fordonen transporteras till ett mottagningsställe för skrotfordon.

Inlösta skadade och stulna fordon avställs.

Med stöd av lagen om flyttning av fordon (828/2008) transporterar kommunerna de skrotfordon som övergått i deras ägo till officiella mottagningsställen för slutlig avregistrering. Andra fordon än skrotfordon avställs.

 

Slutlig avregistrering av fordon som inte omfattas av skrotdirektivet

När ett fordon som inte omfattas av skrotdirektivet, till exempel en lastbil, buss, moped, motorcykel, fyrhjuling, traktor, arbetsmaskin eller snöskoter, lämnas in till ett av Finlands Bilåtervinnings mottagningsställen för skrotfordon, sköter mottagningsstället den slutliga avregistreringen. Om fordonet skrotas på något annat än ovan nämnda sätt kan ägaren skicka en utredning till Trafis registratorskontor om att fordonet har förstörts eller skrotats. Utredningen kan göras på blanketten Utredning om skrotning av fordon. Utredningen ska vara undertecknad av ägaren och två vittnen och namnen ska vara förtydligade. Ett intyg om att fordonet har skrotats eller dylik utredning från den som ansvarat för skrotningen ska bifogas. När Trafi fått en tillförlitlig utredning om skrotningen kan fordonet  slutligt avregistreras.

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 31.08.2018