Skrotningspremie
 

Skrotningspremie 2018

Skrotningspremien kan användas för att skaffa en ny personbil med låga utsläpp 1.1.–31.8.2018.

Skrotningspremiens förutsättningar

En förutsättning för att få skrotningspremie är att bilen som skrotas tagits i användning år 2007 eller tidigare och att den varit i trafik under år 2017 samt vid skrotningstidpunkten. Den som nyttjar skrotningspremie ska ha varit bilens ägare eller innehavare under de föregående 12 månaderna. Premien beviljas enbart privatpersoner.

En ny bensin- eller dieselbils CO2-utsläpp får vara högst 110 g/km. För bilar som använder annan drivkraft gäller ingenutsläppsgräns.

Skrotningspremiens storlek

För en bensin- eller dieseldriven bil är rabatten 1 500 euro. För en bil, var drivkraft är antingen helt eller delvis en blandning med hög etanolhalt (flexifuel), metan (jord- eller biogas) eller el (en elbil eller en laddningsbar hybrid), är rabatten 2 500 euro.

Statens andel av skrotningspremien är 1 000 euro för en bensin- eller dieselbil och för övriga 2 000 euro. Bilbranschens andel är 500 euro för en ny bil. Staten har reserverat 8 miljoner euro för skrotningspremier.

Att få skrotningspremie

Bilarnas importörer sköter om att ansöka om skrotningspremie hos Trafi. Trafi sänder kunden ett officiellt beslut om att stöd beviljats, men själva ansökandet om stöd och nyttjandet sköts då en ny bil skaffas.

 
 

 

Sidan uppdaterad 16.01.2018