Statsunderstöd för säkerhetsverksamhet
 

Statsunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik

En procent av i Finland betalda trafikförsäkringar förs till vägtrafikens säkerhetsverksamhet. Denna så kallade trafiksäkerhetsavgift tas ut av Trafi.

 

Trafiksäkerhetsavgiften intäktsförs i statsbudgeten och ett behövligt anslag för främjande av vägtrafiksäkerheten anvisas i samband med budgeten. Trafiksäkerhetsverket fattar beslut om beviljande av anslag till dem som utför trafiksäkerhetsarbete.

Statsunderstöd kan beviljas som ett allmänt understöd för skötseln av i lag föreskrivna uppgifter för främjande av säkerhet i vägtrafik.

Som ett projektunderstöd kan statsunderstöd beviljas till en kommun, samkommun eller någon annan sammanslutning som bedriver verksamhet utan vinstsyfte, speciellt för verksamhet rörande regional vägtrafiksäkerhet.

Aktuellt

5.9.2017: Ansökningstiden för projektunderstöden för år 2017 gick ut 1.9.2017.

19.6.2017: Trafis meddelande

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 05.09.2017