Körtillstånd för taxiförare
 

Körtillstånd för taxiförare

För att köra taxi behöver du ett körtillstånd för taxiförare.

Ansökan om körtillstånd tas emot av Ajovarmas serviceställe. Ajovarma ger också rådgivning för kunderna och kontrollerar förutsättningarna för och bilagorna till ansökan.
Trafi fattar besluten om körtillstånd. En beviljad körrätt sänds per post från korttillverkaren till din hemadress.

En körrätt för taxiförare beviljas för fem år. Om du har fyllt 68 år, beviljas tillståndet för två år.

Förutsättningar för beviljande av körrätt

Du kan beviljas ett körtillstånd för taxiförare, om du

 • har körrätt för kategori B som beviljats minst ett år tidigare samt avlagt förarutbildninegns övnings- och fördjupningsdel ELLER har ett giltigt körkort som beviljats i någon annan EU-EES-stat,
 • inte har meddelats körförbud eller temporärt körförbud,
 • uppfyller de medicinska kraven för körkortstillstånd i grupp 2 och även i övrigt har sådan funktionsförmåga som behövs för att sörja för passagerarnas säkerhet och assistera dem,
 • med godkänt resultat har genomgått utbildningen och avlagt provet för taxiförare,
 • har fått godkänt i provet om lokalkännedom,
 • till dina personliga egenskaper även i övrigt är lämplig som taxiförare.

Till dina personliga egenskaper anses du inte vara lämplig som taxiförare, om du gjort dig skyldig till trafikförbrytelser eller andra brott som visar att du uppenbart är olämplig att verka som taxiförare.

Trafi bedömer lämpligheten utifrån uppgifter som erhålls från myndighetsregister.

Ansökan om körtillstånd

Till ansökan om körtillstånd för taxiförare fogas

 • ett fotografi (i regel behövs inget nytt foto, om du har lämnat in ett foto för kör-, förar- eller yrkeskompetenskort eller körtillstånd för ADR- eller taxiförare 2013 eller senare eller om du beviljats ett personkort eller pass under de senaste fem åren)
 • ett högst sex månader tidigare utfärdat läkarutlåtande om att kraven gällande taxiförares hälsa uppfylls
 • ett utlåtande om taxiförares funktionsförmåga (ingår i läkarutlåtandet som nämns i föregående punkt. Utlåtandet om funktionsförmågan kan även lämnas in på en särskild blankett fram till slutet av 2016)
 • ett intyg över högst sex månader tidigare avlagt prov i lokalkännedom.

Förlängning av körtillståndets giltighet

Till ansökan om förlängning av giltighetstiden för körtillstånd för taxiförare fogas

 • ett intyg över fortbildningen (om körtillståndets giltighet gått ut, intyg över fortbildning som avlagts för högst två år sedan)
 • ett högst sex månader tidigare utfärdat läkarutlåtande, om du har fyllt 45 år eller fyller 45 år under giltighetstiden för det körtillstånd som du redan har vid ansökan om förlängning av giltighetstiden (för körkort gäller till exempel ett läkarutlåtande som getts i samband med ålderskontrollen fem år, om man i det tagit ställning till huruvida hälsokraven för grupp 2 uppfylls),
 • ett utlåtande om taxiförares funktionsförmåga, om du har fyllt 45 år eller fyller 45 år under giltighetstiden för det körtillstånd som du redan har (ingår i läkarutlåtandet som nämns i föregående punkt. Utlåtandet om funktionsförmågan kan också sändas på en särskild blankett fram till slutet av 2016),
 • ett fotografi. Fotografiet ska uppfylla kraven för passfoton. Du behöver inte fotografi om
  • du har lämnat in ett fotografi år 2013 eller senare för körkort, förarkort, yrkeskompetensbevis, ADR-körtillstånd eller körtillstånd för taxiförare eller
  • du har beviljats ID-kort eller pass under de senaste fem åren.
 
 

 

Sidan uppdaterad 11.07.2016