Tips vid köp av bil
 

Tips vid köp av begagnad bil

Kontrollera bilens ”identitet” och eventuella begränsningar för köpet

Bekanta dig noga med fordonets dokument. Det första och viktigaste är att kontrollera bilens ”identitet”. Är bilen faktiskt det exemplar som uppges? Informationen om bilen ska stämma överens med registeruppgifterna om den. Uppgifterna i registreringsbevisets anmälningsdel och tekniska del ska stämma överens med uppgifterna i bilen. Det finns registreringsbevis av olika typ och det är viktigt att vara noga.

Du kan kontrollera uppgifterna om ett fordon hos informationstjänst för registerförfrågan per telefon, via SMS eller internet:

 • fordonstrafikregistret innehåller uppgifter om fordonets ägare, ibruktagningsdatum, eventuell avställning samt andra uppgifter om fordonet - se tjänsteleverantörerna
 • via internet kan du beställa ett informationspaket med mer omfattande och teknisk information om fordonet - se tjänsteleverantörerna
 • från sms-tjänsten får du enkelt och snabbt basuppgifter om bilen - se tjänsteleverantörerna

Kontrollera alltid hos fordonsskatterådgivningen att fordonsskatten är betald när du planerar att köpa ett begagnat fordon. Förfallodagen för en påbörjad fordonsskatteperiod kan vara förestående, vilket innebär att skatten först efter köpet förfaller till betalning. Fordonsskatterådgivningen ger uppgifter om både skatter som redan förfallit till betalning och skatter som kommer att förfalla till betalning.

Om du köper…

 • Välj klokt. Kom ihåg att en så liten, ny och bränslesnål bil som möjligt alltid blir förmånligast. Om du kör mycket och i huvudsak på landsvägen, välj gärna en dieselbil. Om du kör mer i staden, välj en bensindriven bil eller hybridbil. Kontrollera också bilens säkerhet, t.ex. genom att granska Euro NCAP-krocktestresultaten för den aktuella modellen. Nyare bilar har vanligen mer utvecklade säkerhetsanordningar. Glöm dock inte, att ingen säkerhetsutrustning hjälper om föraren kör ansvarslöst
 • Förvissa dig om bilens identitet; kontrollera till exempel att bilens tillverkningsnummer och registernummer är desamma som i registreringsbeviset.
 • Kontrollera i registreringsbeviset att bilen inte är belagd med användningsförbud på grund av avställning. Bilen kan ha registerskyltarna på plats trots att den är avställd. Ett avställt fordon får inte användas i trafik utan förflyttningstillstånd och påställning. Tillförlitlig och aktuell information kan vid behov kontrolleras hos  informationstjänst för registerförfrågan. Om du köper en avställd bil utan registerskyltar ska du kontrollera att skyltarna inte har returnerats på uppmaning av en myndighet. Bilen kan ha ett betydande belopp obetald tilläggskatt, då tilläggskatten alltid är minst 1 010 €. Aktuell information om beloppet av eventuell tilläggsskatt kan kontrolleras på servicenumret.
 • Kontrollera att fordonsskatten är betald och att den periodiska besiktningen har utförts. Även fordonsskatt som tidigare ägare lämnat obetald samt försummelse av den periodiska besiktningen leder till att bilen beläggs med användningsförbud. Uppgifter om huruvida bilens tidigare innehavare och ägare har obetald fordonsskatt eller fordonsskatt som snart ska betalas får du från Trafis skatterådgivning.
 • Köp inte bil av någon annan än den som är upptagen i registret som ägare, så undviker du problem med äganderätt, trafikförsäkring och skatter. När en bil byter innehavare och ägare övergår också skyldigheten att betala fordonsskatt.
 • Se till att du får gällande registreringsbevis för bilen av säljaren. Gå inte med på att göra affärer med överlåtelsebrev. Fyll i alla uppgifter i registreringsbevisets anmälningsdel tillsammans med säljaren: uppgifter om den nya ägaren samt överlåtelsedatum och underskrifter. Registreringsbevisets tekniska del innehåller både den tekniska delens nummer och numret på den senaste utskrivna anmälningsdelen. Kontrollera att det ordningsnummer för anmälningsdelen som anges på den tekniska delen stämmer överens med ordningsnumret på anmälningsdelen.
 • Ta reda på bilens historia, eventuella krockskador, mätarställningens korrekthet och att bilen motsvarar de tekniska uppgifter som anges på registreringsbevisets tekniska del. Om det har gjorts betydande konstruktionsändringar på bilen (t.ex. byte av teknik eller karosseri så att de avviker från de ursprungliga), borde det finnas en anteckning om antalet delar som bytts ut på bilen i registreringsbevisets tekniska del. Kom ihåg att andelen ursprungliga delar på en bil som är registrerad i Finland bör vara över 50 procent. Om det har gjorts en ändringsbesiktning för bilen, kan man ta reda på vilka förändringar som då godkändes genom att kontakta den besiktningsstation som utförde ändringsbesiktningen. Vid behov kan man låta en expert bedöma bilens skick samt de förändringar som gjorts på bilen.
 • Kontrollera bilens miljövänlighet, bränsleförbrukning, skatter och andra årliga kostnader i dess energimärke. Ett energimärke, som liknar energimärket för hushållsapparater, får du genom att mata in bilens registernummer i Trafis webbtjänst. Energimärket innehåller bilens utsläppsinformation och utsläppsklass jämfört med EU:s mål. Ett energimärke finns att få på Trafis Miljovanlig bilism -sidorna för alla i Finland registrerade personbilar av årsmodell 2001 eller senare. På sidorna finns också utsläppsdatabasen för nya personbilar, som utöver uppgifterna i energimärket även innehåller bl.a. uppgifter om bilens tekniska egenskaper och extrautrustning. Grundskatten i fordonsskatten bygger på biltillverkarens uppgifter om CO2-utsläpp. Om det inte finns utsläppsuppgifter för en bil i fordonstrafikregistret, baseras skatten på bilens totalmassa. Tabeller över grunderna för fastställandet av grundskatten och skattebeloppen finns i fordonsskattelagen och på adressen www.trafi.fi.
 • Jämför priset på bilen som är till salu med priset på motsvarande bilar. Jämförelsematerial får du t.ex. på internet, i biltidskrifter eller bilaffärer. Om bilens pris verkar anmärkningsvärt lågt, bör du vara extra försiktig och ta reda på vad det beror på.
 • Provkör bilen en tillräckligt lång sträcka i olika hastigheter och testa bilens beteende och styrförmåga till exempel vid inbromsning. Observera att det inte är tillåtet att ens provköra ett avställt fordon utan förflyttningstillstånd (jfr punkt 2). Kontrollera att instrument (exempelvis luftkonditionering samt avgas- och säkerhetsanordningar) och signalljus fungerar.
 • Kontrollera i vilket skick sommar- och vinterdäck och annan utrustning som följer med köpet (t.ex. motorvärmare och dragkrok).

När du köper ska du också tänka på att

 • Registrera och försäkra fordonet inom sju dagar. Fordonet måste registreras och försäkras inom sju dagar efter överlåtelsen antingen på ett besiktningsställe eller på ett försäkringsbolag. Om registreringen av någon orsak inte kan göras inom sju dagar, lönar det sig ändå att försäkra fordonet. Om trafikförsäkringen tecknas senare än sju dagar efter köpet höjs försäkringspremien. En registeranmälan ska också göras vid ägarbyte för ett avställt fordon. Ett avställt fordon får inte användas i trafik utan att det påställs, detta gäller även sju dagar efter ägarbyte. Kom ihåg att ta med identitetsbevis och registreringsbevisets båda delar till registreringskontoret!
 • Fordonsskattesedeln kommer per post. Betala inte skatt med den förre ägarens debetsedel. Överskjutande skatt som har betalts för tiden efter köpet krediteras bilens tidigare ägare antingen i fordonskatten för en ny bil som denne köper eller efter ansökan i form av skatteåterbäring. Utan ansökan återbetalas skatten om ett år med en betalningsanvisning till banken. Uppgifter om skatt som fordonets tidigare innehavare eller ägare lämnat obetald eller som snart ska betalas får du från Trafis servicenummer.

Om du säljer…

 • Kom ihåg säljarens skyldighet att överlåta registreringsbevisets anmälningsdel och tekniska del till den som köper bilen.
 • Underteckna inte anmälningsdelen förrän köparen och överlåtelsedatum har antecknats.
 • Ta en kopia av registreringsbevisets ifyllda anmälningsdel åt dig själv eller gör upp ett separat överlåtelsebrev med samma innehåll. En överlåtelseanmälan kan också registerföras utifrån en fritt formulerad anmälan som säljaren har undertecknat. Anmälan ska innehålla överlåtelsedatum och köparens namn och adress. Om köparen försummar att göra registeranmälan kan du göra en anmälan om överlåtelse på ett besiktningsställe eller hos fordonets trafikförsäkringsbolag.

Tänk på att äganderätten till fordonet övergår när överlåtelsehandlingen undertecknas, inte genom registeranteckning.

Kundtjänst

 • Du kan kontrollera uppgifterna om ett fordon hos informationstjänst för registerförfrågan per telefon, via SMS eller internet. Kontaktuppgifter fanns på sidan Fordonsuppgifter
 

Begagnad bil

 • Om frågor gällande köp, import och registrering av en begagnad bil från utlandet finns det information bland annat på Trafis och Tullens sidor och i broschyrer utgivna av Tullen.
 

Kontaktinformation

Fordonsskatterådgivning
Telefon 029 534 5125 (lna/msa), öppet vardagar kl. 8.00-18.00

Tilläggsskattrådgivning
029 534 5128 (lsa/msa)
mån–fr kl. 8.00-16.15

 
 
 
Sidan uppdaterad 31.12.2014