Yrkestrafik
 

Yrkestrafik

Målet med styrningen och regleringen av yrkestrafiken är att främja hälsan och säkerheten för de anställda inom transportbranschen och för vägtrafikanterna och att förbättra trafikens miljövänlighet.

Dessa mål främjas med flera olika medel, exempelvis genom att utveckling av förarnas yrkesutbildning, utnyttjande av färdskrivarsystemet samt användning av trafikreglering vid specialtransporter när transporterna inte följer trafikreglerna. Alkolås har införts som obligatorisk utrustning inom skol- och dagvårdstransporterna.

Trafi godkänner utbildningsprogrammen för yrkeskompetensutbildning och en del av utbildningscentrumen. Trafi handlägger också tillstånden för instanser som ordnar trafikföretagarutbildning och ansvarar för ordnandet och bedömningen av yrkeskompetensproven samt för tillsynen över trafikföretagarutbildningen.

Vidare beviljar Trafi rätterna att fungera som vägtransportledare för specialtransporter (EKL-tillstånd) och behandlar ansökningar gällande det digitala färdskrivarsystemets verkstads- och kontrollkort. Trafi beviljar också CEMT-tillstånd för gods- och flyttransporter, transporthandlingar för enstaka bussresor till utlandet, övervakningshandlingar och hämtningstillstånd för persontrafik i Ryssland och Ukraina.

Dessutom godkänner Trafi de alkolås som får användas i vägtrafiken.

Kontaktuppgifter

e-post: ammattiliikenne(at)trafi.fi

Trafis serviceproducent Ajovarma Oy:s serviceställen för yrkestrafiken

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 03.10.2018