Godkända alkolås
 

Godkändä alkolås

Det är förbjudet att släppa ut på marknaden och ta i bruk ett alkolås, om modellen för alkolåset inte har godkänts av Trafiksäkerhetsverket Trafi (lag om alkolås 730/2016).

Denna lag innehåller bestämmelser om godkännande och utsläppande på marknaden av alkolås och om användning av alkolås i vägtrafiken vid alkolåsövervakad körrätt, vid körrätt som beviljas på medicinska grunder med villkor om alkolås samt vid skol- och dagvårdskörningar.

För att alkolåset ska kunna monteras i fordonet ska EMC-godkännandet av alkolåset vara av minst samma standard som EMC-godkännandet av fordonet.

Märke Modell Tillverkarens representant EMC EN 50436 Kalibrering
ACS

Alcolock V3 12V series B

Alcolock V3 24V series B

Alcolock Fi Oy E-regel nr 10, ändringsserie 04 50436-2 12 mån.
ACS

Alcolock V3 series B-2 12V

Alcolock V3 series B-2 24V

Alcolock Fi Oy E-regel nr 10, ändringsserie 04 50436-2 12 mån.
ACS

Alcolock V3 series B-2 12V

Alcolock V3 series B-2 24V

Alcolock Fi Oy E-regel nr 10, ändringsserie 05 50436-2 12 mån.
ACS Guardian WR2
(*) (**) (***)
Alcolock Fi Oy 95/54/EC Albertan std. 355A02-01 12 mån.
ACS Volvo Alcoguard Volvo Auto Oy Ab E-regel nr 10, ändringsserie 03 50436-2 12 mån.
ACS Alcolock LR (*) Alcolock Fi Oy E-regel nr 10, ändringsserie 03 50436-1  12 mån.
Dignita AL-5 Piirla Oy E-regel nr 10, ändringsserie 03 50436-2 12 mån.
Dignita AL-100 (*) Piirla Oy E-regel nr 10, ändringsserie 05 50436-1 och -2 24 mån.
Dräger Interlock XT Dräger Suomi Oy 2006/28/EG 50436-1 12 mån.
Dräger IL 7000 (*) Dräger Suomi Oy E-regel nr 10, ändringsserie 04 50436-1 och -2 12 mån.
Dräger IL 5000 Dräger Suomi Oy E-regel nr 10, ändringsserie 04 50436-2 12 mån.
PFK Foxguard A3 Sarco Oy 2006/28/EG 50436-2 12 mån.
Smart
Start
SSI 20/20 (*) Malux Finland Oy E-regel nr 10, ändringsserie 03 50436-1 och -2 12 mån.
Smart Start SSI 2030 Malux Finland Oy E-regel nr 10, ändringsserie 03 50436-1 140 dagar
Lion DS-20 Sarco Oy E-regel nr 10, ändringsserie 04 50436-1 12 mån.
Lion DS-25 Digiman Oy E-regel nr 10, ändringsserie 05 50436-1 och -2 60 dagar
Autowatch TAB 720 (*) Sarco Oy 2009/19/EG 50436-1 12 mån.
Autowatch 740 WAB Sarco Oy E-regel nr 10, ändringsserie 04 50436-2 12 mån.

(*) Godkänt av Trafi för att användas även vid alkolåsövervakad körrätt.

(**) Används enligt tillverkarens uppgift enbart för alkolåsövervakad körrätt i Finland.

(***) Får monteras endast i bilar som har tagits i bruk före 1.1.2009. Undantagna är bilar som omfattas av undantag från de senaste EMC-kraven för restlager av fordon.

 

 

Sidan uppdaterad 16.08.2018