Trafiktillstånd

 

 

Trafiktillstånden flyttas till Trafi 1.7.2018

 Behörigheten i ärenden som gäller godstrafik-, kollektivtrafik och taxitrafiktillstånd överförs från NTM-centralen till Trafi den 1 juli 2018. Ändringen är en del av kommunikationsministeriets totalreform av lagen om transportservice. I lagen om transportservice samlas lagstiftningen om trafikmarknaden till en enda enhetlig lag och lagen skapar förutsättningar för en digitalisering av trafiken och för nya affärsmodeller.

Lagen om transportservice innebär förändringar i synnerhet för innehavare av taxitrafiktillstånd och persontrafiktillstånd (tidigare kollektivtrafiktillstånd). De första ändringarna träder i kraft redan den 1 januari 2018 i och med skyldigheten att öppna gränssnitt.

Trafiktillstånd

Ett trafiktillstånd är ett tillstånd som efter prövning beviljas vägtransportföretag och berättigar till inträde i branschen, dvs. ett tillstånd för företag att bedriva transportverksamhet. Vilken eller vilka typer av trafiktillstånd som väljs påverkas av med vilka fordon företaget avser bedriva trafik:

Godstrafiktillstånd

  • Yrkesmässig godstransport med ett fordon eller en fordonskombination med en totalmassa på över 3 500 kg kräver godstrafiktillstånd.
  • Regleringen grundar sig på en EU-förordning.

Persontrafiktillstånd (kallas kollektivtrafiktillstånd t.o.m. 30.6.2018)

  • Behövs för att bedriva trafik med buss (fordon med minst 1+9 platser).
  • Regleringen grundar sig på en EU-förordning.

Taxitrafiktillstånd

  • Behövs för att bedriva trafik med taxi (fordon med max. 1+8 platser).
  • Regleringen är nationell.

Anmälningar

  • Yrkesmässig godstransport med ett fordon eller en fordonskombination med en totalmassa på över 2 000 kg men högst 3 500 kg kräver anmälan till Trafi.
  • Ett persontrafik- eller godstrafiktillstånd duger för att bedriva taxitrafik så länge en anmälan har gjorts till Trafi. Alla skyldigheter som gäller för taxitrafik gäller då även dessa företag. Taxitrafik får fortfarande inte bedrivas med t.ex. buss.

 

 
 

 

Sidan uppdaterad 26.11.2018