Ajokortti Trafiin
 

Ajokortit ja muut tieliikenteen luvat 1.1.2016 alkaen

Trafi vastaa 1.1.2016 alkaen tieliikenteen henkilöluvista.

Asiontipaikkoina toimivat Ajovarma Oy:n palvelupisteet. Ajovarma ottaa vastaan ajokortti- ja muut hakemukset, luovuttaa tarvittavat luvat ja neuvoo ajokorttiasioihin liittyvissä kysymyksissä. Varaa aika Ajovarman nettipalvelusta osoittesta www.ajovarma.fi.

Ajokortin hankkiminen

Ajokortin kaksoiskappaleen tilaaminen

Opetusluvan hakeminen

Moottoripyörän harjoitusluvan hakeminen

Taksinkuljettajan ajoluvan hakeminen ja kaksoiskappale

Liikenneopettajaluvan hakeminen

Vammaisen pysäköintiluvan hakeminen


Ajokortin hankkiminen

Trafi myöntää kaikki ajokortit 1.1.2016 alkaen. Ajokortin saamiseen vaadittavan opetuksen voi suorittaa joko autokoulussa tai opetusluvalla. Tutkinnon suorittaminen edellyttää ajokorttilupaa, jota haetaan 1.1.2016 alkaen Trafin palveluntuottajan Ajovarma Oy:n palvelupisteestä. Vuoden 2015 loppuun asti ajokortit myöntää poliisi.

Autokoulussa opastetaan ajokorttiluvan hankintaprosessissa ja autokoulut voivat halutessaan toimittaa ajokorttilupahakemuksen asiakkaan puolesta paikalliseen Ajovarmaan.

Hakemuksen liitteet

 • 2 passivalokuvaa. Jos olet toimittanut valokuvat ajokorttia tai passia varten 1.1.2013 jälkeen, uusia kuvia ei tarvita.
 • enintään 5 vuotta vanha nuorison terveystodistus tai enintään 6 kuukautta vanha lääkärintodistus.
 • nykyinen ajokortti. Jos sinulle ei ole aiemmin myönnetty ajokorttia, ota mukaasi passi tai henkilökortti henkilöllisyytesi todistamiseksi.
 • kaikkien virallisten huoltajien suostumus, jos olet alle 18-vuotias ja haet lupaa mopoa, mopoautoa, traktoria tai kevytmoottoripyörää varten.
 

Suoritettuasi vaaditun määrään teoriaopetusta ja ajo-opetusta autokoulussa tai opetuslupaopetuksena voit ilmoittautua Ajovarman järjestämään teoria- ja ajokokeeseen. Läpäistyäsi kokeet hyväksytysti saat ajokortin, joka postitetaan sinulle kotiin kolmen viikon kuluessa.

Trafilta muistutuskirje harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen suorittamisesta

Trafi lähettää muistutuskirjeen niille henkilöille, jotka eivät ole toimittaneet harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen opetuksesta todistusta 1,5 vuotta ajokortin saamisen jälkeen.

Lue lisää täältä

Ajokortin kaksoiskappaleen tilaaminen

Muuttuiko nimi tai katosiko ajokortti? – Tilaa uusi ajokortti Ajovarman palvelupisteessä 1.1.2016 alkaen

Jos nimesi muuttuu, ajokorttisi katoaa, haluat luopua ajo-oikeusluokasta tai kortillasi oleviin erityisehtoihin tulee muutoksia, voit 1.1.2016 alkaen hakea uutta korttia Ajovarman palvelupisteestä. Vuoden 2015 loppuun asti uuden ajokortin myöntää poliisi.

Jättäessäsi hakemuksen uudesta ajokortista edellä mainituista syistä Ajovarmaan ota mukaasi:

 • 2 valokuvaa (huom!) Et tarvitse uusia valokuvia, jos olet toimittanut valokuvat vuonna 2013 tai sen jälkeen ajokorttia, kuljettajakorttia, ammattipätevyyskorttia, ADR-ajolupaa tai taksinkuljettajan ajolupaa varten tai jos sinulle on myönnetty henkilökortti tai passi viimeisen viiden vuoden aikana.
 • aikaisempi ajokorttisi, jos se on tallella.

Huomioi, että ajokorttilain uudistus 19.1.2013 muutti automaattisesti myös kaikkien vanhojen ajokorttien voimassaolon määräaikaiseksi ja siksi kaikki ennen lakiuudistusta myönnetyt ajokortit ovat voimassa enintään 18.1.2033 asti, vaikka korttiin olisi merkitty myöhempi voimassaoloaika.

Kun ajokortin vaihtaa uuteen nimen muuttamisen, erityisehtojen muutoksen tai ajo-oikeusluokasta luopumisen takia, merkitään uuden kortin päättymispäiväksi enimmillään 18.1.2033. Päivämäärä voi olla myös aikaisempi, jos henkilön aikaisempi kortti on merkitty päättymään hänen 70-vuotissyntymäpäivänään. Ajokortin vaihtaminen uuteen ei siis vaikuta ajo-oikeutesi voimassaoloon. Oikea päättymispäivä vain tulee näkyviin kortille.

Lue lisää täältä

Voit tilata uuden ajokortin Trafin sähköistä palveluista alkuvuodesta 2016

Voit tilata uuden ajokortti kadonneen, tuhoutuneen, rikkoutuneen tai anastetun ajokortin tilalle alkuvuodesta sähköisesti myös Trafin  asiointipalvelun kautta.

Voit tilata uuden ajokortin palvelun kautta myös silloin, jos poliisi on muuttanut ajo-oikeustietojasi tai haluat vaihtaa vanhanmallisen ajokorttisi luottokortin kokoiseksi EU-ajokortiksi. Palvelun käyttöönoton tarkempi aikataulu kerrotaan myöhemmin.

Edellytykset palvelun käytölle

 • ajo-oikeutesi tulee olla voimassa
 • ajokorttia varten on käytettävissä sähköisessä muodossa oleva ajantasainen valokuva ja nimikirjoitus viranomaisrekisterissä. Valokuva ja nimikirjoitus löytyvät, jos olet toimittanut ne vuonna 2013 tai sen jälkeen ajokorttia, kuljettajakorttia, ammattipätevyyskorttia, ADR-ajolupaa tai taksinkuljettajan ajolupaa varten tai sinulle on myönnetty henkilökortti tai passi viimeisen viiden vuoden aikana
 • osoitteesi on Manner-Suomessa

Palveluun tunnistaudutaaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilitunnistuksella.

Opetusluvan hakeminen

Trafi myöntää opetusluvat 1.1.2016 alkaen. Opetuslupaa haetaan Trafin palveluntuottajan Ajovarman palvelupisteestä ja hakemukset käsitellään Trafissa. Opetuslupakortti postitetaan jatkossa asiakkaalle kotiin. Opetusluvan myöntämisen edellytyksiin ei tule muutoksia nykyiseen verrattuna.

Opetusluvan myöntämisen edellytykset henkilöauton (B) ajo-opetuksen antamista varten

 • Hakija on täyttänyt 25 vuotta
 • Hakijalla on ollut vähintään kolmen vuoden ajan B-luokan ajokortti
 • Hakija on suorittanut kuljettajantutkinnon vastaanottajalle opetuslupaopettajan teoriakokeen B-luokalle tai hänellä on liikenneopettajalupa
 • Kokeen suorittamista ei vaadita, jos hakija on enintään kolme vuotta aikaisemmin suorittanut kokeen hyväksytysti.
 • Hakija on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva opetustehtävään
 

Muun kuin B-luokan opetusluvan hakeminen

Muun kuin B-luokan opetusluvan myöntämiseen sovelletaan edellä mainittuja edellytyksiä seuraavin poikkeuksin.

 • Mopon ajokorttia varten opetusluvan hakijan vähimmäisikä on 21 vuotta. Hakijalla on ollut mopon tai moottoripyörän ajokortti vähintään kolmen vuoden ajan.
 • Kevyen nelipyörän eli mopoauton ajokorttia varten opetusluvan hakijalla tulee olla kevyen nelipyörän tai B-luokan ajokortti, joka on ollut hänellä vähintään kolmen vuoden ajan.
 • Muun kuin henkilöauton, mopon tai mopoauton ajokorttia varten opetuslupaa hakevalla tulee olla ollut suoritettavaa ajokorttiluokkaa vastaava ajokortti vähintään 3 vuotta.
 • Kuorma-auton (C) ja linja-auton (D) ajokorttia varten opetuksen voi antaa opetusluvalla vain oppisopimuskoulutuksen yhteydessä ja opettajalla on oltava liikenneopettajalupa. Oppilaalla on lisäksi oltava jo B-luokan ajokortti tai BE, mikäli opetusta annetaan ajoneuvoyhdistelmän (CE tai DE) ajokorttia varten.
 • A-luokan korottamista varten annettavaan opetukseen ilman kuljettajatutkintoa opetuslupa on mahdollista saada silloin, kun oppilaalla on ollut alemman A-luokan ajo-oikeus vähintään 2 vuotta ja opetusluvan hakijalla on liikenneopettajalupa tai muu Trafin myöntämä kelpoisuus moottoripyöräkoulutuksen antamiseen.

Opetusluvan voimassaolo

 • B -luokan opetuslupa myönnetään kahdeksi vuodeksi ja aikaisintaan vuotta ennen kuin opetettava täyttää ajokortin saamisen vähimmäisiän. Luvan voimassaolo päättyy, kun lupaan oppilaaksi merkitty on suorittanut hyväksytysti B-luokan kuljettajantutkinnon.
 • Harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen (HSV) opetusta varten opetuslupa myönnetään yhdeksi vuodeksi. Luvan voimassaolo päättyy kun opetus on annettu. Opetusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on liikenneopettajalupa.
 • Opetuslupa muita luokkia varten myönnetään enintään yhdeksäksi kuukaudeksi ja aikaisintaan kuusi kuukautta ennen kuin opetettava täyttää suoritettavan luokan vähimmäisiän.
 • Opetusluvan voimassaolo päättyy kun kuljettajantutkinto on suoritettu.

Opetuslupien määrä on rajoitetettu kolmeen

Opetusluvan hakijalle voidaan myöntää enintään 3 opetuslupaa 3 vuoden aikana.

Jos opettaja on opetettavan

 • vanhempi
 • isovanhempi
 • huoltaja
 • lapsi
 • lapsenlapsi
 • sisarus

myönnettävien opetuslupien määrää ei kuitenkaan ole rajoitettu. Tällöin voidaan myös opetuslupaan merkitä 2 opettajaa ja opetettavia voi olla 2. Jos opetuslupaan merkitään 2 opettajaa, toinen heistä on nimettävä vastuulliseksi opettajaksi, joka antaa opetustodistuksen.

Lisäksi opetettavan tulee hakea ajokorttilupaa Trafin palveluntuottajan Ajovarman palvelupisteestä.


Lue lisää opetusluvasta täältä

Moottoripyörän harjoitusluvan hakeminen

Moottoripyörän harjoituslupaa haetaan Trafin palveluntuottajan Ajovarman palvelupisteestä. Luvan saanut henkilö saa harjoitella moottoripyörällä ajoa ilman ajo-opettajaa. Saat harjoitusluvan heti mukaasi, jos hakemuksella on tarvittavat tiedot ja kaikki hakemuksen liitteet ovat kunnossa.

Harjoitusluvan saatuaan oppilas voi harjoitella itsenäisesti ajoa liikenteessä ajokokeen suorittamista varten ilmoitetulla moottoripyörällä ilman ajo-opettajaa.

Harjoitusluvan saamisen edellytykset ovat:

 • voimassa oleva ajokorttilupa,
 • kaikkien virallisten huoltajien suostumus, mikäli hakija on alaikäinen
 • hakija on saanut teoriaopetusta 12 tuntia ja ajo-opetusta vähintään 4 tuntia, josta 2 tuntia on oltava ajo-opetusta liikenteessä.
 • teoriakoe suoritettu hyväksytysti,
 • käsittelykoe suoritettu hyväksytysti,
 • hakija ei ole ajokiellossa eikä ole ollut ajokiellossa lupapäätöstä edeltäneen viiden vuoden aikana.
 

Harjoituslupa myönnetään enintään kolmeksi kuukaudeksi. Uutta lupaa ei myönnetä ilman painavaa syytä. Lisäksi harjoituslupaan merkityn moottoripyörän on täytettävä kyseistä luokkaa koskevat vaatimukset.

Lue lisää harjoitusluvan hakemisesta täältä

Taksinkuljettajan ajoluvan hakeminen ja kaksoiskappale

Taksinkuljettajan ajolupahakemukset jätetään Trafin palveluntuottajan Ajovarman palvelupisteeseen vuoden 2016 alusta alkaen. Päätös ajoluvan saamisesta tehdään Trafissa.Vuoden 2015 loppuun asti taksinkuljettajan ajoluvat myöntää poliisi.

Taksinkuljettajan ajolupa myönnetään viideksi vuodeksi tai, jos hakija on täyttänyt 68 vuotta tai on sitä vanhempi, kahdeksi vuodeksi. Poliisi vastaa myönnetyn taksinkuljettajan ajoluvan mahdollisesta peruuttamisesta myös tulevaisuudessa.

Edellytykset taksinkuljettajan ajoluvan saamiselle

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa myönnetty auton kuljettamiseen oikeuttava B-luokan ajo-oikeus, joka on ollut hakijalla vähintään yhden vuoden ajan. Hakijan on täytynyt myös suorittaa harjoitteluvaihe ja syventävä vaihe ennen taksinkuljettajan ajoluvan hakemista.

Lisäksi edellytyksenä ovat:

 • Hakija ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa
 • hakija on suorittanut hyväksytysti taksinkuljettajan koulutuksen ja kokeen
 • hakijalla on todistus hyväksytysti suoritetusta paikallistuntemuskokeesta (hakemuksen liite)
 • hakija on muutenkin henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva taksinkuljettajaksi.
 

Hakemuksen liitteet

Uusien taksinkuljettajan ajolupahakemuksien liitteenä tulee toimittaa

 • Valokuva. Valokuvaa ei tarvitse toimittaa, jos olet toimittanut valokuvan vuonna 2013 tai sen jälkeen ajokorttia, kuljettajakorttia, ammattipätevyyskorttia, ADR-ajolupaa tai taksinkuljettajan ajolupaa varten tai sinulle on myönnetty henkilökortti tai passi viimeisen viiden vuoden aikana.
 • Lääkärinlausunto taksinkuljettajan ajolupaa varten. Lääkärinlausunto saa olla enintään kuusi kuukautta vanha. 68 vuotta täyttäneen ja sitä vanhemman hakijan tulee toimittaa ikääntymisen vaikutukset huomioiva laajennettu lääkärinlausunto.
 • Auton asemapaikkaa vastaava paikallistuntemustodistus, joka on enintään kuusi kuukautta vanha.

Jos ajolupaa haetaan yhteiskunnan järjestämien opetus-, sosiaali- tai terveystoimen sopimuksenvaraisten kuljetusten hoitamiseen tai muita säännöllisiä kuljetuksia varten, hakemukseen on liitettävä kuljetuksista vastaavan viranomaisen antama todistus kuljetustarpeesta ja ajolupaa myönnettäessä huomioon otettavista muista seikoista.

 

Taksinkuljettajan ajolupa toimitetaan hakijalle postitse. Poikkeustapauksissa hakija voi noutaa ajoluvan Ajovarman palvelupisteestä.

Taksinkuljettajan ajoluvan voimassaolon jatkaminen

Ajoluvan voimassaoloa jatketaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Jos hakija on täyttänyt 68 vuotta, ajolupaa jatketaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ajoluvan voimassaoloa jatketaan kahdella vuodella myös siinä tapauksessa, että hakija täyttää 68 vuotta hänelle myönnettävän ajoluvan voimassaoloaikana.

Ajoluvan voimassaolon jatkamisen edellytykset ovat samat kuin taksinkuljettajan ajoluvassa. Kuten taksinkuljettajan perusluvassa, hakemus otetaan vastaan Ajovarman palvelupisteessä ja lupa myönnetään Trafissa.

Taksinkuljettajan ajoluvan kaksoiskappale

Jos ajolupa on kadonnut, tuhoutunut tai anastettu tai siihen merkityissä haltijan tiedoissa on tapahtunut muutos, kuljettajalle voidaan antaa ajoluvan kaksoiskappale. Ajoluvan kaksoiskappaletta koskevaan Lupakorttihakemukseen on liitettävä selvitys perusteesta, jolla kaksoiskappaletta haetaan ja ajolupa, jos se on tallella. Jos kadonnut ajolupa myöhemmin löytyy, se on luovutettava Trafille.

Ajoluvan kaksoiskappale annetaan määräajaksi, joka päättyy samaan aikaan alkuperäisen ajoluvan voimassaolon kanssa. Kaksoiskappaleeseen merkitään juoksevaa numerointia käyttäen annettujen kaksoiskappaleiden lukumäärä.

Taksinkuljettajan ajoluvan peruuttaminen

Poliisi voi peruuttaa taksinkuljettajan ajoluvan, jos

 • luvan haltija ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä
 • luvan haltija rikkoo taksinkuljettajan ajolupaa koskevia säännöksiä tai ehtoja
 • luvan haltija sitä poliisilta pyytää.

Taksinkuljettajan ajolupa voidaan poliisin toimesta peruuttaa myös väliaikaisesti. Poliisi peruuttaa luvat myös jatkossa, vaikka lupien myöntäminen siirtyykin Trafiin.

Lue lisää taksinkuljettajan ajoluvan hakemisesta täältä

Vammaisen pysäköintiluvan hakeminen

Vammaisen pysäköintilupaa haetaan 1.1.2016 lähtien Trafin palveluntuottajan Ajovarman palvelupisteestä. Pysäköintilupa postitetaan asiakkaalle kotiin.

Vammaisen pysäköintilupa myönnetään hakijalle, jolla on luvan saannin edellytykset täyttävä vamma. Tällä tarkoitetaan

 • sairaudesta, viasta tai vammasta johtuvaa haittaa, joka estää henkilöä itsenäisesti kävelemästä ja joka kokonaisuudessaan tarkastellen kuuluu tapaturmavakuutuslain 18 a §:n perusteella vähintään haittaluokkaan 11; tai
 • näön tarkkuutta. joka on paremmassa silmässä enintään 0,1 tai joka on näkökykyä kokonaisuudessaan arvioiden vähintään tapaturmavakuutuslain 18 a §:n haittaluokan 17 mukainen.
 • Vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten lupa voidaan myöntää, jos kuljetettavalla on säännöllinen ja usein toistuva kuljetustarve eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa

Uusien vammaisen pysäköintilupien ulkonäkö muuttuu. Vuoden 2016 alusta myönnettävien pysäköintilupien kääntöpuolella ei enää ole luvanhaltijan valokuvaa eikä allekirjoitusta.

Pysäköintiluvan saamisen edellytysten täyttymisen arvioinnin tekee vuoden 2016 alusta alkaen lääkäri.

Jos kyseessä on aikaisemman pysäköintiluvan uudistaminen voimassaoloajan päättyessä, myönnetään uusi lupa aikaisemman pysäköintiluvan perusteella (kyseessä pysyvän vamman perusteella myönnetty lupa). Aikaisemman pysäköintiluvan tiedot voidaan tarvittaessa tarkistaa luvan myöntäneeltä poliisilaitokselta.
Poliisin ennen 1.1.2016 myöntämät luvat ovat voimassa normaalisti.

Vapautus ajoneuvoverosta

Asiakas voi 1.1.2016 alkaen hakea vapautusta ajoneuvoverosta samalla, kun hän hakee vammaisen pysäköintilupaa Trafin palveluntuottajan Ajovarman toimipisteestä. Pelkkää verovapautusta Ajovarmasta ei kuitenkaan voi hakea. Vapautusta ajoneuvoverosta voidaan hakea takautuvasti enintään 3 viimeiseltä verokaudelta.

Jos henkilöllä jo on vammaisen pysäköintilupa, verovapautusta haetaan Trafista samalla tavalla kuin tähänkin asti eli postittamalla hakemus Trafiin tai hakemalla vapautusta sähköisesti Suomi.fi -palvelun kautta. Vuoden 2016 aikana tulee mahdolliseksi hakea vapautusta ajoneuvoverosta myös Trafin Oma asiointi -palvelun kautta. Palvelun käyttöönoton tarkemmasta aikataulusta tiedotetaan myöhemmin.

Lisätietoja hakemisesta saat osoitteesta www.trafi.fi/ajoneuvovero tai ottamalla yhteyttä Trafin ajoneuvoveroneuvontaan 029 534 5125 (pvm/mpm), arkisin klo 8.00–18.00.

Uusi rekisteri vammaisen pysäköintiluville

Trafi alkaa ylläpitää valtakunnallista rekisteriä uusista vammaisen pysäköintiluvista. Rekisteri otetaan käyttöön Trafin alkaessa myöntää lupia eli 1.1.2016. Tätä aiemmin myönnettyjä lupia ei kuitenkaan siirretä rekisteriin, vaan niiden tietoja säilytetään jatkossakin poliisilaitosten arkistoissa.

Lue lisää vammaisen pysäköintiluvan myöntämisestä täältä

Liikenneopettajaluvan hakeminen

Liikenneopettajalupaa haetaan Trafin palveluntuottajan Ajovarman palvelupisteestä. Vuoden 2015 loppuun asti lupaa haetaan poliisilta.

Lupa myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan. Jos luvan hakija on täyttänyt 68 vuotta, lupa myönnetään tai uudistetaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Liikenneopettajalupahakemuksen vastaanottava Ajovarma neuvoo hakijaa ja tarkistaa hakemuksen edellytykset ja liitteet. Liikenneopettajaluvan myöntämisperusteet säilyvät ennallaan. Lupapäätökset tehdään Trafissa. Kielteiset päätökset ja myönnetyt luvat postitetaan asiakkaan kotiosoitteeseen.

Liikenneopettajaluvan myöntämisen edellytykset 1.1.2016 alkaen

 • luvan hakijan tulee olla vähintään 23-vuotias
 • hakijan tulee olla suorittanut liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon pakolliset osat, jotka koskevat autokoulutoimintojen hoitamista ja liikenneopettajana toimimista ja hänellä tulee olla opetuksen luokkaa vastaavan tai sitä ylemmän luokan ajo-oikeus (vähintään kolmen vuoden ajalta)
 • hakijan tulee täyttää ryhmän 2 ajokorttiluvan terveysvaatimukset,
 • hakija ei saa olla ajokiellossa
 • hakijan tulee henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan olla sopiva liikenneopettajaksi.

Soveltuvuusharkinta henkilökohtaisten ominaisuuksien osalta sekä lupapäätös tehdään Trafissa. Ajovarma tarkistaa muut edellytykset vastaanottaessaan hakemuksen.

 

Liikenneopettajalupa oikeuttaa kuljettajaopetuksen antamiseen B-luokan sekä AM-luokan mopon ja kevyen nelipyörän ajokorttia varten. Kelpoisuus muiden luokkien opetukseen on osoitettava erikseen.

Liikenneopettajaluvan uudistaminen

Liikenneopettajalupa uudistetaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Jos hakija on täyttänyt 68 vuotta (tai hän täyttää tämän iän uudistettavaan liikenneopettajalupaan merkityn voimassaolon aikana), liikenneopettajalupa uudistetaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Uudistamista haetaan Ajovarman palvelupisteestä. Lupapäätöksen tekee Trafi.

Liikenneopettajaluvan uudistamista koskevaan hakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto, jos hakija on täyttänyt 45 vuotta (ryhmän 2 ajoterveysvaatimus) tai täyttää mainitun iän uudistettavan luvan voimassaoloaikana. Jos hakija on toimittanut lääkärinlausunnon ajokortin uudistamisen yhteydessä poliisille tai Ajovarmaan viimeisen viiden vuoden kuluessa, ei uutta lausuntoa tarvita.
Liikenneopettajanluvan kaksoiskappale

Jos liikenneopettajalupa katoaa, tuhoutuu, anastetaan tai siihen merkityissä haltijan tiedoissa tapahtuu muutos, kuljettajalle voidaan antaa ajoluvan kaksoiskappale. Kaksoiskappaletta voi hakea Ajovarman palvelupisteestä. Kaksoiskappale on voimassa samaan määräpäivään alkuperäisen liikenneopettajaluvan kanssa.

Lue lisää Liikenneopettajaluvan myöntämisestä täältä

Ajokielloista päättäminen, lupien peruuttaminen ja ajoterveyden valvonta säilyvät edelleen poliisilla.

 

Ajovarman puhelinneuvonta

Puhelinnumero 075 323 9999

Palveluaika arkipäivisin klo 8 - 15.45.

Neuvoa voit kysyä myös sähköpostilla osoitteesta tiedustelut (at) ajovarma.fi.

 
 

Kaikki ajokortit myönnetään pitkäaikaisina 1.1.2016 lähtien

Vuoden 2016 alusta alkaen luovutaan kokonaan lyhytaikaisesta ajokortista (hyväksytyn tutkintosuorituksen jälkeen saatu, 2 vuotta voimassa oleva ensimmäinen auton ajokortti). Ajokortin saa jatkossa suoraan 15 vuodeksi ja kuorma- ja linja-autokortit 5 vuodeksi.

Iän takia ajokorttinsa uudistavien osalta nykyinen käytäntö ja lainsäädäntö säilyvät ennallaan.

Kuljettajaopetuksen harjoittelu- ja syventävä vaihe säilyvät edelleen pakollisina. Ajokortin suorittajalla säilyy velvollisuus osallistua harjoittelu- ja syventävän vaiheen opetukseen, vaikka hän saa suoraan pitkäaikaisen ajokortin. Toimita todistus Ajovarman palvelupisteeseen mahdollisimman pian suoritettuasi opetuksen.

Jos et toimita harjoittelu- ja syventävän vaiheen todistusta kahden vuoden kuluessa ajokortin saamisesta ja jatkat autolla ajamista, poliisi määrää sinut ajokieltoon toistaiseksi.

 
 
 

 

Sivu päivitetty 17.08.2017