Ajoneuvon maahantuonti
 

Ajoneuvon maahantuonti

Käytetyn ajoneuvon maahantuonti

Käytetyn ajoneuvon voit hankkia ulkomailta joko itse hakemalla tai välittäjää käyttämällä. Erilaisia palveluja on saatavilla rahdin järjestämisestä täyden palvelun pakettiin kaikkine paperitöineen. Kun käytät välittäjää, selvitä ennakkoon tarkasti, mistä välittäjä vastaa ja mistä ei. Kun lähdet itse maahantuomaan ajoneuvoa, on hyvä tietää, minkälaisen prosessin kanssa olet tekemisissä.

Käyttöönottoilmoitus Verohallinnolle

Tee maahantuodusta autoverollisesta ajoneuvosta käyttöönottoilmoitus Verohallinnolle.

Ajoneuvon käyttö ennen ensirekisteröintiä

Jos asut vakituisesti Suomessa, saat käyttää Suomessa rekisteröitävää autoverollista ajoneuvoa Suomessa autoveroa suorittamatta enintään kolmen kuukauden ajan (kuitenkin enintään autoveron eräpäivään saakka).

Ajoneuvon käytön edellytyksenä on, että

 • siitä on tehty käyttöönottoilmoitus Verohallinnolle. Käyttöönottoilmoitus on pidettävä mukana ajossa.
 • siihen on hankittu siirtolupa tai siinä on aikaisempi ETA-valtion rekisteröinti voimassa (ETA-valtion rekisterikilvet ja kansallisuustunnus)
 • sen päämitat ja massat eivät ylitä Suomessa sallittuja arvoja
 • sitä varten on Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus
 • sen kuljettajalla on rekisteröintivaltiossa annettu rekisteröintitodistus ja todistus oikeudestaan pitää ajoneuvoa hallinnassaan (esimerkiksi kauppakirja), jollei sitä ole rekisteröity ajoneuvossa mukana olevan henkilön nimiin.

Siirtolupia myöntävät katsastustoimipaikat ja Tulli.

Lue lisää siirtoluvista täältä.

Autovero

Kun tuot käytetyn, autoverollisen ajoneuvon Suomeen, siitä pitää maksaa autoveroa. EU:n ulkopuolelta tuotavista ajoneuvoista maksetaan autoveron lisäksi tulli ja maahantuonnin arvonlisävero.

Autoveroilmoitus on jätettävä Verohallinnolle viiden päivän kuluessa käyttöönottoilmoituksen tekemisestä.

Vaikka ajoneuvo olisi ollut aiemmin rekisteröitynä Suomeen, ei siitä välttämättä ole maksettu autoveroa kokonaan. Tarkista autoveroon liittyvät käyttöaikarajoitukset Verohallinnon palvelusta.

Ensisijaisesti autoveron maksaa henkilö, joka merkitään Suomessa liikenneasioiden rekisteriin auton omistajaksi.

Lisätietoa autoverotuksesta saa Verohallinnosta.
Lisätietoa tullimaksuista ja maahantuonnin arvonlisäverosta saa Tullista

Rekisteröintikatsastus

Maahantuotava ajoneuvo on rekisteröintikatsastettava ennen rekisteröintiä. Uudelle, EY-tyyppihyväksymättömälle autolle tai perävaunulle tehdään yksittäishyväksyntä. Katsastuksia tekevät katsastustoimipaikat.

Katsastuksessa tarkastetaan ajoneuvon

 • tekniset tiedot
 • rakenne
 • varusteet
 • kunto
 • vaatimusten täyttyminen.

Katsastuksessa sinulla tulee olla mukana

 • todistus aiemmasta rekisteröinnistä (alkuperäinen ulkomainen rekisteröintitodistus)
 • tarvittaessa ajoneuvon vaatimustenmukaisuutta koskeva selvitys

Lisätietoja rekisteröintikatsastuksesta ja vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta saat katsastustoimipaikoilta tai lukemalla täältä.

Maahantuotavan ajoneuvon alkuperäiseen rakenteeseen tehdyt muutokset

Ajoneuvon alkuperäiseen rakenteeseen tehtyjä, edellisessä rekisteröintivaltiossa hyväksyttyjä muutoksia ei välttämättä hyväksytä sellaisenaan Suomessa. Suomen lainsäädännön mukaan hyväksyttävistä rakennemuutoksista kerrotaan Trafin määräyksessä Auton ja sen perävaunun rakenteen muuttaminen.

Lähtömaassa valmistussarjan viimeisinä hyväksytyt ajoneuvot

Valmistussarjan viimeisillä ajoneuvoilla (End of Series) tarkoitetaan ajoneuvoja, jotka eivät ole täyttäneet käyttöönottoajankohtana voimassa olleita teknisiä vaatimuksia, mutta ne on hyväksytty sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevalla poikkeusmenettelyllä (Suomessa ns. häntälupamenettely).

Jos ajoneuvo on hyväksytty lähtömaassa valmistussarjan viimeisenä ajoneuvona, voidaan se Suomessa hyväksyä rekisteröintikatsastuksessa erikseen haettavalla poikkkeusluvalla (ns. jälkihäntälupa). Poikkeusluvan voi hakea Trafista osoittamalla, että ajoneuvo on hyväksytty lähtömaassa valmistussarjan viimeisten ajoneuvojen menettelyn mukaisesti. Lisätietoja jälkihäntäluvasta ja sen hakemisesta löydät täältä.

Ensirekisteröinti

Ajoneuvon ensirekisteröinnin voit tehdä rekisteröivällä katsastustoimipaikalla. Rekisteröintiä varten tarvitset

 • voimassa olevan rekisteröintikatsastustodistuksen
 • autoverolliselle ajoneuvolle Verohallinnon luvan (saadaan liikenneasioiden rekisteriin sähköisesti)
 • liikennevakuutuksen.

Rekisteröinnin yhteydessä autoverollisen ajoneuvon omistajaksi merkitään Verohallinnon ilmoittama verovelvollinen. Jos ajoneuvosi omistajaksi on tulossa useampi henkilö, sinun on esitettävä kirjallinen autoveropäätös, jossa kaikki tulevat omistajat on mainittu.

Jos kyseessä on osamaksukauppa, omistajaksi merkitään rahoitusyhtiö ja haltijaksi verovelvollinen (esitettävä osamaksusopimus).

Lue lisää ensirekisteröinnistä täällä.

 

Muuttoajoneuvon ensirekisteröinti

Kun ajoneuvo tuodaan muuttotavarana Suomeen, rekisteröintikatsastuksen yhteydessä vaaditaan myös Verohallinnon kirjallinen autoverotuspäätös, jonka perusteella liikenneasioiden rekisteriin viedään autoverolain 27 § mukainen luovutusrajoitusmerkintä. Omistajaksi merkitään Verohallinnon ilmoittama verovelvollinen.

Luovutusrajoitusmerkintä ei poistu liikenneasioiden rekisteristä automaattisesti, vaan poisto tehdään katsastustoimipaikalla, kun asiakas esittää Verohallinnon kirjallisen luvan luovutusrajoitusmerkinnän poistamisesta.

 

Vientirekisteröidyn ajoneuvon ensirekisteröinti

Vientirekisteröidyn ajoneuvon ensirekisteröintiin tarvitaan Verohallinnon luvan (saadaan liikenneasioiden rekisteriin sähköisesti) lisäksi ajoneuvon väliaikaisrekisteröintitodistus tai kopio siitä. Omistajaksi merkitään Verohallinnon ilmoittama verovelvollinen. Jos ajoneuvo on ollut rekisteröitynä ulkomaille, vaaditaan myös todistus aiemmasta rekisteröinnistä (alkuperäinen ulkomainen rekisteröintitodistus).

Mikäli kyseessä on muuttoajoneuvo, lue menettelyohjeet kohdasta "Muuttoajoneuvon ensirekisteröinti".

 

Uuden ajoneuvon maahantuonti

Uuden ajoneuvon maahantuontia ulkomailta koskee sama ohjeistus kuin käytetyn ajoneuvon maahantuontia, ainoastaan rekisteröintikatsastuksessa vaadittavat asiakirjat ovat erilaiset.

 

Autoverotus ja Verohallinto

Verohallinto on autoveroviranomainen ennen
ensirekisteröintiä suoritettavassa autoverotuksessa. Ajoneuvon maahantuonnista ja autoverotuksesta saa lisätietoja Verohallinnosta.

Tullimaksuista ja maahantuonnin arvonlisäverosta saa lisätietoja Tullista.

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 01.07.2018