Käytetyn ajoneuvon myynti
 

Käytetyn ajoneuvon myynti

Luovuta ostajalle varmenne tai II osa

Kun myyt ajoneuvon, sinulla on velvollisuus luovuttaa ostajalle joko luomasi varmenne tai voimassaoleva rekisteröintitodistuksen II osa (ilmoitusosa).  Varmenteella tai II osalla ostaja voi rekisteröidä ajoneuvon omistajanvaihdon.

Luo ajoneuvollesi varmenne Trafin sähköisissä asiointipalveluissa. Saat varmenteen ohjeineen halutessasi myös sähköpostiisi tai voit tulostaa sen pdf-tulosteena. Vain varmenteella ostaja voi rekisteröidä ajoneuvon nimiinsä sähköisesti joko Trafin sähköisissä palveluissa tai vakuutusyhtiön sähköisissä palveluissa. II-osalla rekisteröinti on tehtävä rekisteröintitoimipisteessä.

Rekisteröintitodistuksen II osa on tarpeellinen jos olet myymässä ajoneuvoa ulkomaille tai Ahvenanmaalle tai, jos et käytä sähköisiä palveluita. Huomioithan, että uusi rekisteri-ilmoitus (esim. liikennekäytöstäpoisto) mitätöi aikaisemmin tulostetun ilmoitusosan, vaikka tehdystä rekisteri-ilmoituksesta ei enää automaattisesti tulostukaan uutta ilmoitusosaa. Tarvittaessa voit tilata maksullisen ilmoitusosan Trafin sähköisistä palveluista tai rekisteröivältä katsastustoimipaikalta.

Katso video: Oletko myymässä tai ostamassa autoa? Näin omistajanvaihdos hoituu helposti sähköisellä varmenteella

 

Tee aina luovutuskirja

Tee ajoneuvosta luovutus- tai kauppakirja sekä itsellesi että ostajalle. Tarkista ostajan henkilöllisyys ja merkitse luovutuskirjaan ostajan henkilö- tai y-tunnus. Saat ajoneuvosi tiedoilla esitäytetyn luovutuskirjan varmenteen luonnin yhteydessä Trafin sähköisistä asiointipalveluista

 

Varmista maksujen päättyminen tekemällä luovutusilmoitus

Kaupanteon jälkeen myyjän kannattaa tehdä rekisteriin luovutusilmoitus. Luovutusilmoituksella varmistat, että maksut päättyvät oikeaan luovutuspäivään myös silloin, jos ostaja ei rekisteröi ajoneuvoa nimiinsä. Jos olet myynyt ajoneuvosi, et saa tehdä sille enää iikennekäytöstäpoistoa.

Luovutusilmoitusta varten tarvitset ostajan henkilö- tai y-tunnuksen, jonka saat ostajan kanssa tekemästäsi luovutus- tai kauppakirjasta.

Luovutusilmoituksen voit tehdä:

Säilytä todistus ajoneuvokaupasta (esim. maksukuitti tai molempien osapuolten allekirjoittama luovutus- tai kauppakirja), jolla voit tarvittaessa varmentaa ilmoittamasi tiedot todeksi.

Mitä teen, jos en saa selville luovutusilmoitusta varten tarvittavia uuden omistajan tietoja?

Jos olet myynyt tai luovuttanut ajoneuvosi eteenpäin, uusi omistaja ei ole rekisteröinyt ajoneuvoa nimiinsä, etkä pysty selvittämään uuden omistajan nimi- ja osoitetietoja, voit tehdä ilmoituksen ajoneuvon luovuttamisesta tuntemattomalle.

Ilmoituksen teet täyttämällä Ilmoitus ajoneuvon luovutuksesta tuntemattomalle -lomakkeen ja toimittamalla sen rekisteröintejä tekevälle katsastustoimipaikalle. Katsastustoimipaikalla henkilöllisyytesi tarkastetaan ja ilmoituksesta peritään rekisteröintimaksu.

Katsastustoimipaikka välittää ilmoituksen Trafiin käsiteltäväksi. Jos ilmoitus voidaan hyväksyä, merkitään rekisteriin luovutuspäiväksi päivä, jona ilmoitus on vastaanotettu (ei siis todellista luovutuspäivää).

Jos ajoneuvo on anastettu, hylätty tai kadonnut, et voi ilmoittaa sitä luovutetuksi tuntemattomalle.

Myös kuolinpesä voi tehdä luovutusilmoituksen (jos uuden omistajan tiedot on mahdollista selvittää) tai luovutusilmoituksen tuntemattomalle (jos uuden omistajan tietoja ei voida selvittää). Ilmoituksen tekemistä varten riittää yhden kuolinpesän osakkaan allekirjoitus.

 

Rahoitetun ajoneuvon vaihto

Ostaessasi ajoneuvon osamaksulla omistajaksi rekisteriin merkitään rahoitusyhtiö ja sinut merkitään ajoneuvon haltijaksi. Ajoneuvon haltijana et voi luovuttaa ajoneuvoa eteenpäin ilman omistajan eli rahoitusyhtiön suostumusta.

Jos olet ajoneuvon haltijana vaihtamassa osamaksusopimuksella olevaa ajoneuvoa toiseen, selvitä ajoneuvon vaihtoon liittyvät toimenpiteet ja seuraukset etukäteen rahoitusyhtiösi ja vaihtoa hoitavan autoliikkeen kanssa.

Huomioithan, että maksuvelvollisuutesi (kuten ajoneuvoverot ja vakuutukset) edelliseen ajoneuvoosi päättyvät vasta, kun rahoitusyhtiö on katsonut haltijuutesi päättyneeksi. Haltijuutesi ei siis välttämättä pääty siihen päivään, kun olet luovuttanut ajoneuvon autoliikkeelle.

 

Ajoneuvon myynti ulkomaille tai Ahvenanmaalle

Jos olet myymässä ajoneuvoa ulkomaiselle ostajalle, huomioithan, että ostaja tarvitsee EU/ETA-maassa tai Ahvenanmaalla kohdemaahan rekisteröintiä varten suomalaisen rekisteröintitodistuksen molemmat osat. Omistaja voi tilata kauppaa varten rekisteröintitodistuksen Trafin sähköisestä palvelusta tai rekisteröintipalveluita tarjoavalta katsastustoimipaikalta.

Täytä rekisteröintitodistuksen ilmoitusosa kaupanteon yhteydessä ostajan kanssa. On suositeltavaa tehdä samalla myös molemmille kaupan osapuolille jäävät omat luovutuskirjat.

Kaupan jälkeen kannattaa tehdä luovutusilmoitus, jolla varmistat, että ajoneuvoa koskevat maksut lakkaavat osaltasi luovutuspäivään. Luovutusilmoituksen voit tehdä rekisteröintipalveluita tarjoavalla katsastustoimipaikalla tai oman vakuutusyhtiösi henkilöpalvelussa. Luovutusilmoituksen tekeminen sähköisessä palvelussa onnistuu vain, jos ostajalla on suomalainen henkilötunnus.

 

Poikkeustilanteet

Myyjällä II osa kateissa

Saat kadonneen rekisteröintitodistuksen II osan tilalle uuden maksua vastaan joko Trafin sähköisistä palveluista tilaamalla tai rekisteröivältä katsastustoimipaikalta

Ostaja hukannut varmenteen tai II osan

Ostaja voi pyytää myyjää joko tekemään luovutusilmoituksen henkilötunnuksella/Y-tunnuksella, jolloin ostaja voi tehdä ajoneuvon omistajanvaihdoksen Trafin sähköisissä palveluissa ilman varmennetta. Vaihtoehtoisesti ostaja voi pyytää myyjältä erillisen luovutuskirjan, jonka perusteella ostaja voi tehdä rekisteröinnin rekisteröivällä katsastustoimipaikalla.

Olen myymässä ajoneuvoa, jota en ole rekisteröinyt

Sinun tulisi rekisteröidä ajoneuvo nimiisi ennen sen myymistä. Ajoneuvon uuden omistajan tulee rekisteröidä ajoneuvon omistajanvaihdos viimeistään 7 päivän kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä. Näin myös ajoneuvon mahdolliset verot ja vakuutusmaksut kohdistuvat oikein.

Kuolinpesä myy ajoneuvon

Kuolinpesän tulee luovuttaa ajoneuvo rekisteröintitodistuksen II osalla, johon riittää yhden kuolinpesän osakkaan allekirjoitus. Kuolinpesän puolesta toiminut osakas vastaa siitä, että hänellä on ollut oikeus luovuttaa (myydä) ajoneuvo eteenpäin.

Jos kuolinpesällä ei ole hallussaan II osaa, pesän osakas voi rekisteröivällä katsastustoimipaikalla tulostuttaa uuden.

Lue lisää kuolinpesän ajoneuvosta täältä.

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 01.10.2018