Käytetyn ajoneuvon osto
 

Käytetyn ajoneuvon osto

Osta ajoneuvo vain rekisteriin merkityltä omistajalta

Tarkista ajoneuvon rekisteri- ja verotiedot, mahdolliset autoveroon liittyvät käyttörajoitukset sekä omistajan tiedot ennen kaupantekoa. 

Ajoneuvo kannattaa hankkia vain rekisteriin merkityltä omistajalta, jotta vältyt ongelmilta omistusoikeuden, liikennevakuutuksen ja ajoneuvoveron suhteen. Jos kuitenkin päätät ottaa riskin ja hankkia ajoneuvon niin sanotulta väliomistajalta, joka ei ole rekisteröinyt ajoneuvoa nimiinsä, sinun kannattaa ottaa liikennevakuutus ja tehdä rekisteri-ilmoitus heti ostopäivänä. Tällöin vältyt ainakin korotetuilta vakuutusmaksuilta.

Ajoneuvoliikennerekisterissä voi olla ajoneuvoja, joiden käyttöaikaa Suomessa on rajoitettu autoverolain perusteella (määräajaksi Suomeen tuodut leasing-ajoneuvot, joista on kannettu autovero käyttöaikaan suhteutettuna). Tarkista autoveroon liittyvät käyttöaikarajoitukset Verohallinnon palvelusta.

Lisätietoa autoverotuksesta saat Verohallinnosta.

 

Liikenteestä poistetulla ajoneuvolla ei saa ajaa

Vaikka ajoneuvossa olisi rekisterikilvet kiinni, se voi silti olla poistettu liikenteestä. Ajoneuvon tilan voit tarkistaa täältä. Et voi ajaa liikenteestä poistetulla ajoneuvolla ennen kuin olet tehnyt ilmoituksen liikenteeseen otosta.

 

Tarkista varmenne

Kun ostat ajoneuvon, sinulla on oikeus saada myyjältä joko varmenne tai rekisteröintitodistuksen II osa (ilmoitusosa). Varmenteella tai II osalla saat rekisteröidä ajoneuvon omistajanvaihdon. Katso tarkemmin omistajanvaihdon palvelukuvaus. 

Varmenteen tarkistuspalvelusta saat rekisteriin merkityn omistajan nimen ja lisäksi tiedot ajoneuvon mahdollisista rajoituksista. 

 

Tee aina kauppakirja

Tee yhdessä myyjän kanssa ajoneuvosta kauppa- tai luovutuskirja sekä itsellesi että myyjälle.

 

Liikennevakuutus

Osta ajoneuvollesi vakuutus omasta vakuutusyhtiöstäsi. Voimassa oleva liikennevakuutus on omistajanvaihdoksen rekisteröinnin edellytys, jos ajoneuvo ei ole liikennekäytöstä poistettu. Liikennevakuutus on otettava 7 päivän kuluessa ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisestä.

 

Omistajatietojen rekisteröinti

Sinulla on velvollisuus rekisteröidä ajoneuvo seitsemän päivän kuluessa ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisestä. Jos et rekisteröi ajoneuvoa määräajassa, voi myyjältä saamasi varmenne mennä umpeen ja saatat saada joissain tapauksissa liikennevakuutuksen hyvikemaksuja. 

 

Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Ohjeet koskevat rekisteröintikatsastettavaksi ja rekisteröitäväksi esitettyjä niin sanottuja paperittomia käytettyjä ajoneuvoja, joilta puuttuu normaaliin rekisteröintimenettelyyn vaaditut asiakirjat; eli kun ajoneuvolta puuttuu rekisteröintikatsastukseen vaadittavat asiakirjat tai rekisteröintiin vaadittavat asiakirjat (kuten omistusoikeusselvitys) tai nämä molemmat. Ohjetta sovelletaan sellaisiin paperittomiin ajoneuvoihin:

  • jotka ovat olleet aiemmin rekisteröitynä ja käytössä Suomessa
  • joita on aikaisemmin käytetty rekisteröimättömänä Suomessa muussa kuin normaalissa tieliikennekäytössä (rekisteröintivelvollisuuden alaiset ajoneuvot)
  • jotka on tuotu käytettynä ulkomailta, mutta ei kuitenkaan rekisteröity Suomessa.

Aivan ensimmäiseksi kannattaa selvittää, löytyykö ajoneuvo tällä hetkellä ajoneuvoliikennerekisteristä. Tiedon saat esimerkiksi soittamalla Trafin rekisteröintineuvontaan, puh. 029 534 5100. Rekisteröintikatsastuksen ja rekisteröinnin suorittamiseksi voit asioida katsastustoimipaikalla.

Tätä ohjetta ei sovelleta tilanteissa, joissa on kyseessä liikennekäytössä oleva tai 2.11.2007 jälkeen liikennekäytöstä poistettu ajoneuvo. Ohjetta ei sovelleta myöskään Suomessa ennen 29.4.2009 käytössä olleisiin hinattaviin laitteisiin. Hinattavien laitteiden rekisteröintikatsastuksessa ja rekisteröinnissä sovelletaan Trafin tästä erikseen antamia ohjeita.

Aiemmin Suomessa rekisterissä ollut ajoneuvo

Ajoneuvo on poistettu rekisteristä ennen 2.11.2007 ja ajoneuvon tiedot löytyvät ajoneuvoliikennerekisteristä mutta katkeamaton omistusoikeusselvitys puuttuu

Et tarvitse tällöin rekisteriotetta tai rekisterikorttijäljennöstä rekisteröintikatsastusta ja rekisteröintiä varten. Hyväksytyn rekisteröintikatsastuksen jälkeen ajoneuvo rekisteröidään katsastustoimipaikalla. Jos sinulta puuttuu katkeamaton omistusoikeusselvitys (luovutuskirjakopiot) viimeisestä rekisteriin merkitystä omistajasta lähtien, tulee katsastustoimipaikalla esittää selvitys omistusoikeudesta kirjallisella selvityksellä. Selvitykseen on hyvä liittää sitä tukevat asiakirjat, kuten mahdollisesti olemassa olevat luovutuskirjakopiot.

Ajoneuvon tietoja ei löydy rekisteristä

Jos rekisteristä poistetun ajoneuvon tietoja ei löydy nykyisestä ajoneuvoliikennerekisteristä, tulee sinun todentaa ajoneuvon aiempi rekisteröinti Suomessa.

Jos sinulla ei ole ajoneuvon rekisteriotetta tai rekisterikorttijäljennöstä, voit tilata maksullisen rekisterikorttijäljennöksen joko Trafin asiakirjapalvelusta tai Kansallisarkistosta, riippuen siitä milloin ajoneuvo on viimeksi ollut rekisterissä. Rekisterikorttijäljennöksen tarvitset rekisteröintikatsastusta ja rekisteröintiä varten. Kansallisarkistosta löytyy tiedot ajoneuvon valmistenumeron perusteella vuodesta 1975 ja rekisteritunnuksella vuodesta 1965 lähtien. Trafista löytyy tiedot ajoneuvoista, jotka ovat olleet rekisterissä vuonna 1989 tai sen jälkeen. Mopoista tietoja löytyy 1.7.1995 alkaen ja moottorikelkoista 1.2.1995 alkaen. Lue tarkemmin asiakirjan tilaamisesta täältä.

Ajoneuvon aiemmasta rekisteröinnistä on mahdollista tiedustella myös museoajoneuvojärjestöiltä, esim. Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto ry:ltä.

Kun rekisteriotekopio tai rekisterikorttijäljennös löytyy:
Tarvitset rekisteriotteen tai rekisterikorttijäljennöksen rekisteröintikatsastusta ja rekisteröintiä varten. Hyväksytyn rekisteröintikatsastuksen jälkeen ajoneuvo rekisteröidään katsastustoimipaikalla. Jos sinulta puuttuu katkeamaton omistusoikeusselvitys (luovutuskirjakopiot) viimeisestä rekisteriin merkitystä omistajasta lähtien, tulee sinun esittää katsastustoimipaikalla selvitys omistusoikeudestasi kirjallisella selvityksellä. Selvitykseen on hyvä liittää sitä tukevat asiakirjat, kuten mahdollisesti olemassa olevat luovutuskirjakopiot.

Kun rekisteriotekopiota tai rekisterikorttijäljennöstä ei löydy, mutta ajoneuvo on ollut aiemmin rekisterissä:
Jos ajoneuvo on ollut rekisterissä ennen vuotta 1975 eikä Trafista tai Kansallisarkistosta löydy ajoneuvosta tietoja, tulee sinun esittää rekisteröintikatsastuksen yhteydessä luotettava, kirjallinen selvitys ajoneuvon aikaisemmasta käytöstä ja rekisteröinnistä Suomessa sekä selvitys omistusoikeudestasi. Selvitykseen on hyvä liittää sitä tukevat asiakirjat, kuten mahdollisesti olemassa olevat luovutuskirjakopiot. Edellä mainitun selvityksen lisäksi sinun on esitettävä asiakirjatilauksesta saatu ”Tietoja ei löydy” -todistus.

Jos mopon tai moottorikelkan tietoja ei löydy ajoneuvoliikennerekisteristä eikä siitä ole myöskään rekisteriotekopiota tai rekisterikorttijäljennöstä, voidaan kuitenkin todistettavasti vakuutuskilvissä ennen 1.7.1995 ollutta mopoa tai ennen 1.2.1995 ollutta moottorikelkkaa pitää aiemmin rekisterissä olleena. Tällöin sinun tulee esittää rekisteröintikatsastuksen yhteydessä luotettava, kirjallinen selvitys ajoneuvon aikaisemmasta käytöstä ja vakuutuksesta sekä selvitys omistusoikeudestasi. Selvitykseen on hyvä liittää sitä tukevat asiakirjat, kuten kopio vakuutuskirjasta ja mahdollisesti olemassa olevat luovutuskirjakopiot. Edellä mainitun selvityksen lisäksi sinun on esitettävä asiakirjatilauksesta saatu ”Tietoja ei löydy” -todistus.

Hyväksytyn rekisteröintikatsastuksen jälkeen ajoneuvo rekisteröidään katsastustoimipaikalla.

Jos ajoneuvon aiemmasta rekisteröinnistä Suomessa ei voida vakuuttua, toimitaan ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa ja ensirekisteröinnissä ulkomailta tuotavaa käytettyä ajoneuvoa koskevien säädösten mukaisesti.

Suomessa käyttöönotettu, mutta rekisteröimätön ajoneuvo

Joissakin erityisissä tapauksissa rekisteröintivelvollisuuden alainen ajoneuvo on voitu ottaa käyttöön Suomessa muussa kuin tieliikennekäytössä. Ajoneuvo on voinut olla rekisteröimättömänä esimerkiksi lentokenttäkäytössä, kilpailukäytössä tai muussa vastaavassa käytössä.

Edellä mainitun kaltaisissa tapauksissa rekisteröintikatsastuksessa on esitettävä luotettava kirjallinen selvitys ajoneuvon aikaisemmasta käytöstä ja käyttöönottoajankohdasta (liitteeksi esimerkiksi liikennevakuutustodistus, siirtolupa tai ajoneuvon yksilöity kilpailuhistoria).

Autoveroton ajoneuvo:
Hyväksytyn rekisteröintikatsastuksen jälkeen autoveroton ajoneuvo rekisteröidään katsastustoimipaikalla. Rekisteröinnin yhteydessä sinun tulee esittää omistusoikeusselvitys pääsääntöisesti viimeisestä ulkomaisesta omistajasta tai luovutus- tai tullauspäätökseen merkitystä tavaranhaltijasta lähtien. Jos ajoneuvo on valmistettu Suomessa, sinun tulee esittää omistusoikeusselvitys pääsääntöisesti valmistustodistukseen merkitystä valmistajasta lähtien.

Autoverollinen ajoneuvo:
Hyväksytyn rekisteröintikatsastuksen jälkeen autoverollinen ajoneuvo on ilmoitettava Verohallinnolle verotettavaksi. Samalla sinun tulee esittää Verohallinnolle selvitys ajoneuvon omistusoikeudesta. Kun olet maksanut Verohallinnon määräämän autoveron, voit esittää ajoneuvon ensirekisteröitäväksi katsastustoimipaikalla.

Jos autovero on maksettu ajoneuvosta aikaisemmin, on se todistettava ensirekisteröinnin yhteydessä joko autoveropäätöksellä (1995 tai myöhemmin verotetut) tai maksuleimalla varustetulla tullauspäätöksellä (1975—1994 verotetut ajoneuvot). Ajoneuvon rekisteröinnin yhteydessä sinun on esitettävä lisäksi asianmukainen kirjallinen selvitys ajoneuvon omistusoikeudesta.

Ulkomailta käytettynä tuotu ja Suomessa rekisteröimätön ajoneuvo

Rekisteröintikatsastuksessa käytettynä ulkomailta tuodusta ajoneuvosta on esitettävä ulkomainen rekisteröintitodistus tai ulkomaisen rekisteröintiasioita hoitavan viranomaisen antama todistus aikaisemmasta rekisteröinnistä.

Trafi voi edellä mainitusta poiketen erityisestä syystä hyväksyä myös muun luotettavan selvityksen osoituksena oikeudesta rekisteröidä ajoneuvo. Trafi voi antaa maksullisen päätöksen oikeudesta rekisteröidä ajoneuvo Suomen rekisteriin, esimerkiksi ajoneuvolle ennen vuotta 2003 annetun tullauspäätöksen perusteella tai, jos ulkomailta tuotu ajoneuvo on ostettu Suomen valtion järjestämästä huutokaupasta. Voit tällöin lähettää vapaamuotoisen hakemuksen tarvittavine liitteineen (esimerkiksi tullauspäätös tai luovutuskirja huutokaupasta) Trafin liikennekelpoisuusyksikköön (osoite: Liikenteen turvallisuusvirasto, Liikennekelpoisuusyksikkö, PL 320, 00101 HELSINKI tai kirjaamo (at) trafi.fi). Hakemuksessa tulee ilmoittaa myös osoitetiedot sekä muut yhteystiedot kuten puhelinnumero mahdollista yhteydenottoa ja lisäselvityksen pyytämistä varten.

Jos selvityksesi hyväksytään, saat Trafista lausunnon, joka sinun tulee esittää rekisteröintikatsastuksessa selvityslomakkeen liitteenä.

Autoveroton ajoneuvo:
Hyväksytyn rekisteröintikatsastuksen jälkeen autoveroton ajoneuvo rekisteröidään katsastustoimipaikalla. Rekisteröinnin yhteydessä sinun tulee esittää omistusoikeusselvitys pääsääntöisesti viimeisestä ulkomaisesta omistajasta tai luovutus- tai tullauspäätökseen merkitystä tavaranhaltijasta lähtien.

Autoverollinen ajoneuvo:
Hyväksytyn rekisteröintikatsastuksen jälkeen autoverollinen ajoneuvo on ilmoitettava Verohallinnolle verotettavaksi. Samalla sinun tulee esittää Verohallinnolle selvitys ajoneuvon omistusoikeudesta. Kun olet maksanut Verohallinnon määräämän autoveron, voit esittää ajoneuvon ensirekisteröitäväksi katsastustoimipaikalla.

Jos autovero on maksettu ajoneuvosta aikaisemmin, on se todistettava ensirekisteröinnin yhteydessä joko autoveropäätöksellä (1995 tai myöhemmin verotetut) tai maksuleimalla varustetulla tullauspäätöksellä (1975—1994 verotetut ajoneuvot). Ajoneuvon rekisteröinnin yhteydessä sinun on esitettävä lisäksi asianmukainen kirjallinen selvitys ajoneuvon omistusoikeudesta.

 

Poikkeustilanteet

Olen ostanut ajoneuvon muulta kuin rekisteriin merkityltä omistajalta

Sinulle voi tulla ongelmia omistusoikeuden, liikennevakuutuksen ja ajoneuvoveron suhteen. Sinun kannattaa ottaa heti liikennevakuutus, jotta välttyisit enemmiltä korotetuilta vakuutusmaksuilta. Näistä voit kysellä joko vakuutusyhtiöstäsi tai Liikennevakuutuskeskuksesta. Tee myös rekisteri-ilmoitus viipymättä henkilökohtaisesti rekisteröintejä tekevällä katsastustoimipaikalla.

Rekisteröintiä varten sinun on esitettävä omistusoikeusselvitys viimeisestä rekisteriin merkitystä omistajasta alkaen, jotta omistajuustiedot tulevat rekisteriin todellisen tilanteen mukaisesti. Näin myös ajoneuvon verot ja vakuutusmaksut kohdistuvat oikein.

Jos ostat ajoneuvon, josta rekisterikilvet on poistettu, voi se silti olla rekisterissä ja liikennekäytössä. Silloin myös verot ja vakuutusmaksut juoksevat. Varmista ajoneuvon rekisteritiedot ja huolehdi osaltasi omasta rekisteröintivelvoitteesta. Tee tarvittaessa ajoneuvolle liikennekäytöstäpoisto

Erikoisajoneuvo

Erikoisajoneuvojen, kuten pelastus-, ruumis-, eläinlääkintä- ja matkailuautojen, käyttöön liittyy muun muassa omistamiseen tai hallintaan liittyviä seikkoja, joita ei voida todeta sähköisissä palveluissa. Tällaisten ajoneuvojen omistajan vaihdoksen rekisteröinti on mahdollista tehdä rekisteröintejä tekevällä katsastustoimipaikalla.

Olen saanut liikennevakuutuksen hyvikemaksuja

Hyvikemaksuista voit kysellä tarkemmin joko vakuutusyhtiöstäsi tai Liikennevakuutuskeskuksesta. Hyvikemaksut johtuvat joko siitä, ettet olet ottanut pakollista liikennevakuutusta 7 päivän kuluessa ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisestä tai olet ostanut ajoneuvon muulta kuin rekisteriin merkityltä omistajalta, etkä ole ottanut liikennevakuutusta heti ostopäivänä.

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti

Ajoneuvoliikennerekisteriin ei tarvitse tehdä rekisteri-ilmoitusta ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisestä kuolinpesälle. Rekisteri-ilmoitus on kuitenkin tehtävä 7 päivän kuluessa siitä, kun ajoneuvon omistusoikeus on siirtynyt kuolinpesältä uudelle omistajalle lainvoimaisen saannon perusteella.

Kun ajoneuvoa rekisteröidään kuolinpesän nimiin tai kun kuolinpesä luovuttaa ajoneuvon edelleen, ei rekisteri-ilmoituksen liitteenä tarvitse esittää perunkirjajäljennöstä tai vastaavaa dokumenttia. Yksi pesän osakas voi tehdä rekisteri-ilmoituksen koskien kuolinpesän ajoneuvoa. Yksi pesän osakas voi allekirjoittaa muiden osakkaiden puolesta ajoneuvon luovutusdokumentin, joka yleensä on rekisteröintitodistuksen ilmoitusosa (II osa). Allekirjoittanut osakas vastaa kuitenkin siitä, että hänellä on ollut oikeus luovuttaa (myydä) ajoneuvo eteenpäin.

Lue lisää kuolinpesän ajoneuvosta täältä.

 
 
 

 

Sivu päivitetty 27.03.2017