Käytetyn ajoneuvon osto
 

Käytetyn ajoneuvon osto

Osta ajoneuvo vain rekisteriin merkityltä omistajalta

Tarkista ajoneuvon rekisteri- ja verotiedot, mahdolliset autoveroon liittyvät käyttörajoitukset sekä omistajan tiedot ennen kaupantekoa. 

Ajoneuvo kannattaa hankkia vain rekisteriin merkityltä omistajalta, jotta vältyt ongelmilta omistusoikeuden, liikennevakuutuksen ja ajoneuvoveron suhteen. Jos kuitenkin päätät ottaa riskin ja hankkia ajoneuvon niin sanotulta väliomistajalta, joka ei ole rekisteröinyt ajoneuvoa nimiinsä, sinun kannattaa ottaa liikennevakuutus ja tehdä rekisteri-ilmoitus heti ostopäivänä. Tällöin vältyt ainakin korotetuilta vakuutusmaksuilta. Ostajana voit edellyttää, että myyjä rekisteröi ajoneuvon omiin nimiinsä ennen kuin ostat ajoneuvon.

Liikenneasioiden rekisterissä voi olla ajoneuvoja, joiden käyttöaikaa Suomessa on rajoitettu autoverolain perusteella (määräajaksi Suomeen tuodut leasing-ajoneuvot, joista on kannettu autovero käyttöaikaan suhteutettuna). Tarkista autoveroon liittyvät käyttöaikarajoitukset Verohallinnon palvelusta.

Lisätietoa autoverotuksesta saat Verohallinnosta.

 

Liikenteestä poistetulla ajoneuvolla ei saa ajaa

Vaikka ajoneuvossa olisi rekisterikilvet kiinni, se voi silti olla poistettu liikenteestä. Ajoneuvon tilan voit tarkistaa täältä. Et voi ajaa liikenteestä poistetulla ajoneuvolla ennen kuin olet tehnyt ilmoituksen liikenteeseen otosta.

 

Tarkista varmenne

Kun ostat ajoneuvon, sinulla on oikeus saada myyjältä joko varmenne tai rekisteröintitodistuksen II osa (ilmoitusosa). Varmenteella tai II osalla saat rekisteröidä ajoneuvon omistajanvaihdon. Katso tarkemmin omistajanvaihdon palvelukuvaus. 

Varmenteen tarkistuspalvelusta saat rekisteriin merkityn omistajan nimen ja lisäksi tiedot ajoneuvon mahdollisista rajoituksista. 

Katso video: Oletko myymässä tai ostamassa autoa? Näin omistajanvaihdos hoituu helposti sähköisellä varmenteella

 

Tee aina kauppakirja

Tee yhdessä myyjän kanssa ajoneuvosta kauppa- tai luovutuskirja sekä itsellesi että myyjälle.

 

Liikennevakuutus

Osta ajoneuvollesi vakuutus omasta vakuutusyhtiöstäsi. Voimassa oleva liikennevakuutus on omistajanvaihdoksen rekisteröinnin edellytys, jos ajoneuvo ei ole liikennekäytöstä poistettu. Liikennevakuutus on otettava 7 päivän kuluessa ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisestä.

 

Omistajatietojen rekisteröinti

Sinulla on velvollisuus rekisteröidä ajoneuvo seitsemän päivän kuluessa ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisestä. Jos et rekisteröi ajoneuvoa määräajassa, voi myyjältä saamasi varmenne mennä umpeen ja saatat saada joissain tapauksissa liikennevakuutuksen hyvikemaksuja. 

Rekisteröintiä varten tarvitset myyjältä varmenteen tai rekisteröintitodistuksen II osan (ilmoitusosa).

Varmenteella rekisteröit ajoneuvon edullisemmin Trafin tai vakuutusyhtiösi sähköisessä asiointipalvelussa. Voit rekisteröidä ajoneuvon varmenteella myös paikan päällä rekisteröintitoimipisteessä. II osalla rekisteröinti on tehtävä aina rekisteröintitoimipisteessä.

Jos myyjä on tehnyt sinulle luovutusilmoituksen, rekisteröinti onnistuu myös ilman varmennetta tai II osaa tunnistautumalla myyjän ilmoittamaksi ostajaksi. Rekisteröinnin voi tehdä tunnistautumisen perusteella niin sähköisessä palvelussa kuin rekisteröintitoimipisteessäkin.

Muista hankkia liikennekäytössä olevalle ajoneuvolle vakuutus ennen rekisteröintiä!

 

Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Ohjeet koskevat rekisteröintikatsastettavaksi ja rekisteröitäväksi esitettyjä ajoneuvoja, joilta puuttuu normaaliin rekisteröintimenettelyyn vaaditut asiakirjat. Ohjetta sovelletaan seuraavissa tilanteissa:

 • ajoneuvo on poistettu rekisteristä Suomessa ennen 2.11.2007 (sovelletaan rekisteröintikatsastuksessa ja rekisteröinnissä)
 • ajoneuvo on käyttöönotettu Suomessa, mutta sitä ei ole rekisteröity (sovelletaan rekisteröintikatsastuksessa)
 • ajoneuvo on tuotu käytettynä ulkomailta, eikä sen aikaisemmasta rekisteröinnistä ulkomailla voida esittää todistusta tai selvitystä. (sovelletaan rekisteröintikatsastuksessa)

Aivan ensimmäiseksi kannattaa selvittää, löytyykö ajoneuvo tällä hetkellä liikenneasioiden rekisteristä. Tiedon saat esimerkiksi  Trafin Ajoneuvon julkiset rekisteritiedot -palvelusta hakemalla ajoneuvon tietoja valmistenumerolla tai rekisteritunnuksella tai soittamalla Trafin rekisteröintineuvontaan, puh. 029 534 5100. Lisätietoja liikenneasioiden rekisteristä saatavista ajoneuvotiedoista löydät täältä.

Rekisteröintikatsastuksen ja rekisteröinnin suorittamiseksi voit asioida katsastustoimipaikalla.

Tätä ohjetta ei sovelleta tilanteissa, joissa on kyseessä liikennekäytössä oleva tai 2.11.2007 jälkeen liikennekäytöstä poistettu ajoneuvo.

Ennen 2.11.2007 Suomessa rekisteristä poistettu ajoneuvo

Muu ajoneuvo, kuin mopo, moottorikelkka, kevyt nelipyörä tai nelipyörä

 • Ajoneuvo on otettu käyttöön 1.1.1975 tai sen jälkeen

Tarvitset rekisteröintikatsastusta ja rekisteröintiä varten todistuksen ajoneuvon aikaisemmasta rekisteröinnistä Suomeen, jos ajoneuvon tietoja ei löydy liikenneasioiden rekisteristä.

 • Jos tiedot löytyvät liikenneasioiden rekisteristä, riittää, että täytät Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti (Omistajan selvitys) -lomakkeen.
 • Jos ajoneuvon tietoja ei löydy liikenneasioiden rekisteristä, eikä sinulla ole ajoneuvon rekisteriotetta tai rekisterikorttijäljennöstä, voit tilata maksullisen rekisterikorttijäljennöksen Kansallisarkistosta.
  • Jos saat rekisterikorttijälkennöksen Kansallisarkistosta, on sinun lisäksi täytettävä Omistajan selvitys-lomake.
  • Jos rekisterikorttijäljennöstä ei löydy, ei ajoneuvoa voida rekisteröidä.
 • Ajoneuvo on otettu käyttöön ennen 1.1.1975

Rekisteröintikatsastusta ja rekisteröintiä varten riittää Omistajan selvitys -lomakkeella annettu selvitys ajoneuvon aiemmasta rekisteröinnistä Suomeen.

Hyväksytyn rekisteröintikatsastuksen jälkeen ajoneuvo rekisteröidään katsastustoimipaikalla.

Mopo ja moottorikelkka

Rekisteröintikatsastusta ja rekisteröintiä varten riittää Omistajan selvitys -lomakkeella annettu selvitys ajoneuvon aiemmasta käytöstä Suomessa.

Hyväksytyn rekisteröintikatsastuksen jälkeen ajoneuvo rekisteröidään katsastustoimipaikalla

Kevyt nelipyörä ja nelipyörä

Suomen rekisterissä olleiden kevyiden nelipyörien ja nelipyörien tiedot löytyvät aina liikenneasioiden rekisteristä, sillä niitä on hyväksytty tieliikennekäyttöön vasta 1990-luvun loppupuolelta saakka.

Hyväksytyn rekisteröintikatsastuksen jälkeen ajoneuvo rekisteröidään katsastustoimipaikalla.

Suomessa käyttöönotettu, mutta rekisteröimätön ajoneuvo

Joissakin tapauksissa rekisteröintivelvollisuuden alaista ajoneuvoa on voitu käyttää aiemmin Suomessa muussa kuin tieliikennekäytössä (esim. lentokenttä-, tehdas-, kaivos-, kilpailu-, tm. erityiskäytössä olleet ajoneuvot).

Rekisteröintikatsastusta varten tarvitaan todistus ajoneuvon erityiskäytöstä ja käyttöönottoajankohdasta (esim. maastoajoneuvon liikennevakuutustodistus, todistus käytöstä suljetulla alueella, kilpailukäytössä olleen ajoneuvon siirtolupatodistus tai valmistenumerolla yksilöity dokumentti kilpailuhistoriasta). Todistuksen lisäksi tarvitaan Omistajan selvitys -lomakkeella annettu selvitys ajoneuvon aiemmasta käytöstä Suomessa.

Hyväksytyn rekisteröintikatsastuksen jälkeen ajoneuvo voidaan rekisteröidä katsastustoimipaikalla. Autoverollinen ajoneuvo on ilmoitettava Verohallinnolle verotettavaksi ja autovero on maksettava ennen rekisteröintiä.

Ulkomailta käytettynä tuotu ja Suomessa rekisteröimätön ajoneuvo

Rekisteröintikatsastusta varten tarvitaan ulkomainen rekisteröintitodistus tai ulkomaisen rekisteröintiasioita hoitavan viranomaisen antama todistus aikaisemmasta rekisteröinnistä.

Trafi voi edellä mainitusta poiketen erityisestä syystä hyväksyä myös muun luotettavan selvityksen osoituksena oikeudesta rekisteröidä ajoneuvo:

 • Jos ajoneuvo on tullattu Suomeen ennen 1.1.2003, tulee sinun esittää tullauspäätös tai Tullin leimaama tuontitavaran tullausilmoitus. Lisäksi tarvitaan Omistajan selvitys -lomakkeella annettu selvitys ajoneuvon aiemmasta käytöstä ulkomailla.
 • Jos ajoneuvo on ostettu Suomen valtion järjestämästä huutokaupasta, tulee sinun esittää ostokuitti huutokaupasta. Lisäksi tarvitaan Omistajan selvitys
  -lomakkeella annettu selvitys ajoneuvon aiemmasta käytöstä ulkomailla.
 • Jos ajoneuvoa ei ole koskenut lähtömaassa rekisteröintivelvollisuus, tulee sinun antaa selvitys ajoneuvon käyttöönotosta Omistajan selvitys
  -lomakkeella. Katsastaja varmistaa, että ajoneuvoa ei ole koskenut lähtömaassa rekisteröintivelvollisuus.
 • Jos moottorityökone on tuotu käytettynä ulkomailta, eikä aikaisemmasta rekisteröinnistä ulkomailla ole esittää selvitystä, tulee sinun esittää luotettava kirjallinen selvitys, josta ilmenee ajoneuvon tuontimaa ja käyttöönottoajankohta. Lisäksi tarvitaan Omistajan selvitys.

Trafi voi erityisestä syystä hyväksyä myös muun luotettavan selvityksen osoituksena oikeudesta rekisteröidä ajoneuvo (hyväksyntäasetus 1244/2002 20§). Vapaamuotoinen hakemus mahdollisine liitteineen lähetetään Trafin liikennekelpoisuusyksikköön (Liikenteen turvallisuusvirasto, Liikennekelpoisuusyksikkö, PL 320, 00101 Helsinki tai kirjaamo (at) trafi.fi), jossa asiasta tehdään maksullinen päätös. Hakemukseen on laitettava osoite ja puhelinnumero mahdollista yhteydenottoa ja lisäselvityksen pyytämistä varten. Myönteisen päätöksen lisäksi tarvitaan Omistajan selvitys -lomakkeella annettu selvitys ajoneuvon aiemmasta käytöstä ulkomailla.

Hyväksytyn rekisteröintikatsastuksen jälkeen ajoneuvo voidaan rekisteröidä katsastustoimipaikalla. Autoverollinen ajoneuvo on ilmoitettava Verohallinnolle verotettavaksi ja autovero on maksettava ennen rekisteröintiä.

 

Poikkeustilanteet

Olen ostanut ajoneuvon muulta kuin rekisteriin merkityltä omistajalta

Sinulle voi tulla ongelmia omistusoikeuden, liikennevakuutuksen ja ajoneuvoveron suhteen. Sinun kannattaa ottaa heti liikennevakuutus, jotta välttyisit enemmiltä korotetuilta vakuutusmaksuilta. Näistä voit kysellä joko vakuutusyhtiöstäsi tai Liikennevakuutuskeskuksesta. Tee myös rekisteri-ilmoitus viipymättä henkilökohtaisesti rekisteröintejä tekevällä katsastustoimipaikalla.

Rekisteröintiä varten sinun on esitettävä omistusoikeusselvitys viimeisestä rekisteriin merkitystä omistajasta alkaen, jotta omistajuustiedot tulevat rekisteriin todellisen tilanteen mukaisesti. Näin myös ajoneuvon verot ja vakuutusmaksut kohdistuvat oikein.

Jos ostat ajoneuvon, josta rekisterikilvet on poistettu, voi se silti olla rekisterissä ja liikennekäytössä. Silloin myös verot ja vakuutusmaksut juoksevat. Varmista ajoneuvon rekisteritiedot ja huolehdi osaltasi omasta rekisteröintivelvoitteesta. Tee tarvittaessa ajoneuvolle liikennekäytöstäpoisto

Erityiskäytössä oleva ajoneuvo

Erityiskäytössä olevien ajoneuvojen, kuten pelastus-, ruumis-, eläinlääkintäajoneuvojen, käyttöön liittyy muun muassa omistamiseen tai hallintaan liittyviä seikkoja, joita ei voida todeta sähköisissä palveluissa. Tällaisten ajoneuvojen omistajan vaihdoksen rekisteröinti on mahdollista tehdä rekisteröintejä tekevällä katsastustoimipaikalla.

Olen saanut liikennevakuutuksen hyvikemaksuja

Hyvikemaksuista voit kysellä tarkemmin joko vakuutusyhtiöstäsi tai Liikennevakuutuskeskuksesta. Hyvikemaksut johtuvat joko siitä, ettet olet ottanut pakollista liikennevakuutusta 7 päivän kuluessa ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisestä tai olet ostanut ajoneuvon muulta kuin rekisteriin merkityltä omistajalta, etkä ole ottanut liikennevakuutusta heti ostopäivänä.

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti

Liikenneasoiden rekisteriin ei tarvitse tehdä rekisteri-ilmoitusta ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisestä kuolinpesälle. Rekisteri-ilmoitus on kuitenkin tehtävä 7 päivän kuluessa siitä, kun ajoneuvon omistusoikeus on siirtynyt kuolinpesältä uudelle omistajalle lainvoimaisen saannon perusteella.

Kun ajoneuvoa rekisteröidään kuolinpesän nimiin tai kun kuolinpesä luovuttaa ajoneuvon edelleen, ei rekisteri-ilmoituksen liitteenä tarvitse esittää perunkirjajäljennöstä tai vastaavaa dokumenttia. Yksi pesän osakas voi tehdä rekisteri-ilmoituksen koskien kuolinpesän ajoneuvoa. Yksi pesän osakas voi allekirjoittaa muiden osakkaiden puolesta ajoneuvon luovutusdokumentin, joka yleensä on rekisteröintitodistuksen ilmoitusosa (II osa). Allekirjoittanut osakas vastaa kuitenkin siitä, että hänellä on ollut oikeus luovuttaa (myydä) ajoneuvo eteenpäin.

Lue lisää kuolinpesän ajoneuvosta täältä.

 
 
 

 

Sivu päivitetty 01.10.2018