Ennakkoilmoitus
 

Ennakkoilmoitus

Tietoa ennakkoilmoittamisesta

Ennakkoilmoituksella tarkoitetaan uuden tai keskeneräisen ajoneuvon tietojen ilmoittamista rekisterinpitäjälle eli Trafille ennen ajoneuvon ensimmäistä käyttöönottoa ja ensirekisteröintiä. Ennakkoilmoitus on vaihtoehto rekisteröintikatsastukselle tai yksittäishyväksynnälle. Ennakkoilmoitus soveltuu mm. valmistajan edustajalle, joka maahantuo suuria määriä uusia, käyttämättömiä ajoneuvoja.

Ennakkoilmoitus voidaan tehdä tyyppihyväksytystä ajoneuvosta, jonka hyväksyntätiedot on tallennettu ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmään. Pääsääntöisesti valmistajan edustaja, joka tuo maahan ajoneuvoja, tekee ennen ennakkoilmoitusta ajoneuvon tyyppitietojen tallennushakemuksen Trafille. EY-tyyppitietojen tallennus tehdään jokaisesta maahantuotavasta ajoneuvoversiosta EY-tyyppihyväksyntänumero-variantti-versio -yhdistelmän perusteella. Kansallisesti tyyppihyväksytyn ajoneuvon tiedot tallennetaan ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmään hyväksynnän myöntämisen yhteydessä.

Ennakkoilmoittaja saa ennakkoilmoituksesta ennakkoilmoitustodistuksen, joka on esitettävä ajoneuvoa rekisteröitäessä. Ennakkoilmoitustodistus ei oikeuta käyttämään ajoneuvoa liikenteessä.

Ennakkoilmoittamisesta on säädetty ajoneuvolain (1090/2002) 65–65b §:ssä. Tyyppitietojen tallettamisesta on säädetty ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2002) 9a §:ssä.

Kuka voi toimia ennakkoilmoittajana?

Lue tarkemmin täältä (ajoneuvolaki 1090/2002, 65–65b §).

Kuinka toimin, jos yritykseni haluaa ennakkoilmoittajaksi?

Lue toimintaohjeet alla luetelluilta alasivuilta.

Alasivuilla kerrottujen vaiheiden jälkeen ennakkoilmoittaja voi hakea järjestelmää käyttäen Trafilta ajoneuvon EY-tyyppitietojen tallennusta ja edelleen ennakkoilmoittaa ajoneuvoja, jotka vastaavat tehtyjä EY-tyyppitietojen tallennuksia. Trafi valvoo ennakkoilmoittajien toimintaa sopimuksessa erikseen sovittavalla tavalla.

 1. Selvitä ensin, sopiiko yritykselle tiedosto- vai selainennakkoilmoittaminen
 2. Toimita seuraavat asiakirjat ja selvitykset Trafiin
 3. Tutustu ennakkoilmoitussopimukseen ja sen liitteisiin
 4. Yrityksen käyttöoikeusvastuuhenkilö hakee tarvittaessa muille yrityksen henkilöille ATJ-järjestelmän käyttäjätunnuksia Trafista saadun KOHO-järjestelmän avulla
 5. Trafi ja yritys sopivat yrityksen henkilöille järjestettävästä järjestelmäkoulutuksesta

  Vain tiedostoennakkoilmoittajaksi haluavat:
 6. Tee sopimus välityspalvelutoimittajan kanssa ja testaa välityspalveluyhteydet
 7. Lisätietoja tiedostoennakkoilmoittajalle kilpivaraston myöntämiseksi

Yhteystiedot

Yritys, joka on kiinnostunut ennakkoilmoituksesta, voi olla yhteydessä Trafiin:

 • ennakkoilmoitus(at)trafi.fi
 • vaihde 029 534 5000 (pvm/mpm)
 
 
 
Sivu päivitetty 01.06.2016