Ilmoita rekisteritietojen muutoksista
 

Ilmoita rekisteritietojen muutoksista

Kun omistamasi tai hallitsemasi ajoneuvon rekisteritiedoissa tapahtuu muutoksia, tee muutoksesta rekisteri-ilmoitus viipymättä, mutta viimeistään 7 päivän kuluessa muutoksen tapahtumisesta. Ilmoitettavia muutoksia ovat esimerkiksi omistajan- ja haltijanvaihdokset sekä ajoneuvon käyttöön liittyvät muutokset.

Omistaja- ja haltijatietojen muutos

Ajoneuvon omistajana voit lisätä, poistaa tai muuttaa ajoneuvosi omistaja- ja haltijatietoja. Myös haltijana voit muuttaa tietoja, jos omistaja on antanut sinulle varmenteen tai rekisteröintitodistuksen II osan tietojen muuttamista varten.

Rekisteri-ilmoituksen voit tehdä varmenteella tai voimassa olevalla rekisteröintitodistuksen ilmoitusosalla. Jos sinut voidaan tunnistaa ajoneuvon rekisteriin merkityksi omistajaksi tai haltijaksi, voit tehdä ilmoituksen ilman varmennetta tai ilmoitusosaa. Ilmoituksen voit tehdä Trafin tai vakuutusyhtiön sähköisissä palveluissa, rekisteröintejä tekevällä katsastustoimipaikalla tai vakuutusyhtiössä, jossa ajoneuvo on vakuutettu. Rekisteri-ilmoitus on tehtävä myös liikennekäytöstä poistetulle ajoneuvolle.

Haltijalla tarkoitetaan muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin omistajaa, jolle ajoneuvon pääasiallinen käyttö on siirtynyt ja jonka käyttöön ajoneuvo on yli 30 päivän ajaksi luovutettu sopimuksen perusteella. Ajoneuvon ensimmäisellä haltijalla tulee olla ikänsä puolesta oikeus kuljettaa kyseistä ajoneuvoa liikenteessä.

Mikäli ajoneuvon omistaja tai omistaja ja 1. haltija on yritys, rekisteriin on merkittävä haltijaksi myös ajoneuvon todellinen käyttäjä (henkilö).

Haltijan ilmoitus ajoneuvon luovutuksesta omistajalle

Ajoneuvon haltijana voit tehdä ilmoituksen haltijuudesta luopumisesta, jos haltijuutesi ajoneuvoon on päättynyt ja olet palauttanut ajoneuvon takaisin omistajalle, eikä omistaja ole tehnyt rekisteri-ilmoitusta haltijan poistosta 7 päivän kuluessa haltijuuden päättymisestä. Jos ajoneuvolla on useampia haltijoita, voidaan ilmoitus tehdä vain, jos kaikki haltijat ovat luovuttaneet ajoneuvon takaisin omistajalle.

Ilmoituksen voit tehdä joko rekisteröintejä tekevällä katsastustoimipaikalla tai ajoneuvon liikennevakuutusyhtiössä.

Ilmoituksessa tulee olla

 • ajoneuvon tiedot
 • omistajan nimi- ja osoitetiedot
 • hallintaoikeuden päättymispäivä ja tieto, että ajoneuvo luovutettu takaisin omistajalle
 • haltijan/haltijoiden allekirjoitukset.

Osoite- ja nimitietojen muutos

Henkilön ei tarvitse tehdä erillistä rekisteri-ilmoitusta osoitteen- tai nimenmuutoksesta, koska tieto siirtyy väestörekisteristä automaattisesti liikenneasioiden rekisteriin. Omat henkilötiedot voi tarkistaa Trafin sähköisistä palveluista.

Yrityksen tai yhteisön ei tarvitse tehdä erillistä rekisteri-ilmoitusta pääyksikön osoitteen- tai nimenmuutoksesta, koska tieto siirtyy Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) automaattisesti liikenneasioiden rekisteriin. Yrityksen tai yhteisön on kuitenkin tehtävä erillinen osoitteen- tai nimenmuutosilmoitus silloin, kun kyseessä on joku muu toimipaikka kuin pääyksikkö, tai jos yrityksen/yhteisön tietoja ei löydy YTJ:stä.

PL- ja poste restante –osoitteet

Henkilölle voidaan liikenneasioiden rekisteriin viedä PL- tai poste restante -osoite, mikäli henkilöllä ei ole muuta osoitetta tai hänellä on turvakielto. Trafi saa automaattisesti tiedon, jos luonnollisen henkilön osoite muuttuu PL- tai poste restante -osoitteeksi väestötietojärjestelmässä (VTJ). Turvakiellollisen henkilön on ilmoitettava uusi osoitteensa Trafiin tietoturvasyistä kirjallisesti (Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki).

Kuolinpesän osoitteen muutos

Tieto kuolinpesän osoitteen muutoksesta ei välity automaattisesti Trafiin. Kuolinpesän osakas voi tehdä ilmoituksen osoitteen muutoksesta Trafiin joko puhelimitse tai sähköpostitse.

Yrityksen tai yhteisön osoite- ja nimitietojen muutos

Yrityksen tai yhteisön ei tarvitse tehdä erillistä rekisteri-ilmoitusta pääyksikön osoitteen- tai nimenmuutoksesta, koska tieto siirtyy Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) automaattisesti liikenneasioiden rekisteriin. Yrityksen tai yhteisön on kuitenkin tehtävä erillinen osoitteen- tai nimenmuutosilmoitus silloin, kun kyseessä on joku muu toimipaikka kuin pääyksikkö, tai jos yrityksen tai yhteisön tietoja ei löydy YTJ:stä.

Yritys tai yhteisö voi tehdä ilmoituksen osoitteenmuutoksesta Trafille lomakkeella Yrityksen/yhteisön osoitteenmuutosilmoitus. Yritys tai yhteisö voi tehdä nimenmuutokset toimipaikoilleen joko Trafin sähköisessä palvelussa sähköisen tunnistamisen perusteella tai rekisteröintejä tekevällä katsastustoimipaikalla lomakkeella Yrityksen/yhteisön osoitteenmuutosilmoitus.

Yritysten toimipaikkatunnukset

Yritys voi ilmoittaa Trafille saman Y-tunnuksen alla toimivista erillisistä toimipaikoista, jos tämä on tarpeen esimerkiksi yrityksen laskutuksen tai raportoinnin vuoksi. Ilmoitus tehdään rekisteröinnin yhteydessä, jossa liikenneasioiden rekisteriin lisätään tieto uudesta toimipaikasta. Liikenneasioiden rekisterissä toimipaikat erotetaan toisistaan Y-tunnuksen perässä olevalla kirjainosalla, jonka jälkeen yrityksen hallussa olevat ajoneuvot voidaan rekisteröidä tietyn toimipaikan nimiin.

Ajoneuvoveron laskutussopimusta tulee hakea erikseen jokaiselle toimipaikalle. Myös rekisteritiedoista poikkeava ajoneuvoveron laskutusosoite on ilmoitettava joko siten että sen ilmoitetaan koskevan kaikkia liikenneasioiden rekisterissä olevia toimipaikkoja tai toimipaikoittain jos sen halutaan koskevan vain tiettyjä toimipaikkoja. Lue lisää laskutussopimuksesta täältä.

Vakuutustietojen muutos

Ajoneuvon omistajana tai haltijana voit tehdä vakuutusyhtiön tai vakuutuksenottajan vaihdon milloin tahansa ajoneuvosi vakuutuskauden aikana. Ota tällöin yhteyttä vakuutusyhtiöösi ja tee uusi vakuutussopimus. Uudet vakuutustiedot välittyvät vakuutusyhtiöstä sähköisesti Trafin liikenneasioiden rekisteriin, joten tietojen muutos ei vaadi sinulta muita toimenpiteitä.

Lue lisää vakuutustietojen muutoksesta täältä.

Käytön muutos

Ajoneuvon omistajana tai haltijana voit muuttaa ajoneuvon käytön joko

 • yksityiseksi
  • jos ajoneuvo on normaalissa yksityisessä käytössä
 • luvanvaraiseksi
  • jos ajoneuvoa (pl. varataksi) käytetään edes osan aikaa henkilöiden kuljettamiseen taksiliikenne- tai henkilöliikenneluvalla, tai taksiliikenteen harjoittamiseen tavaraliikenneluvalla.
  • huomioithan, että luvanvaraisessa käytössä oleva ajoneuvo on katsastettava yksityiskäytössä olevaa useammin.
 • luvanvaraisessa tavaraliikenteessä käytettäväksi
  • jos ajoneuvoa käytetään tavaraliikenneluvalla tai ammattimaiseen tavarankuljetukseen
 • kouluajoneuvoksi
  • jos ajoneuvoa käytetään autokoululuvalla ajo-opetukseen (yksityisten opetusluvalla käytettävien ajoneuvojen käyttö on yksityinen)
  • tilanteissa, joissa kouluajoneuvoa käytetään osan aikaa henkilöiden kuljettamiseen taksiliikenteessä, voidaan ajoneuvon käyttötietona pitää koko ajan luvanvaraista käyttöä.
 • vuokraukseksi ilman kuljettajaa tai
  • jos ajoneuvoa vuokrataan
 • myyntivarastoksi (ryhmäliikennevakuutukseksi)
  • jos ajoneuvo on autoliikkeen myyntivarastossa (ajoneuvolla on oltava ryhmäliikennevakuutus).

Ilmoituksen voit tehdä rekisteröivällä katsastustoimipaikalla tai omassa vakuutusyhtiössä rekisteröintitodistuksen II osalla. Jos sinut voidaan tunnistaa ajoneuvon rekisteriin merkityksi omistajaksi tai haltijaksi, et tarvitse II osaa.

Lisätietoja saat katsastustoimipaikoilta.

Muutoskatsastus

Ajoneuvo on muutoskatsastuksen tarpeessa, jos sen rakennetta tai käyttötarkoitusta muutetaan olennaisesti. Myös varusteiden lisääminen tai poistaminen saattaa aiheuttaa tarpeen muutoskatsastukseen.

Tavanomaisia katsastusta edellyttäviä muutoksia ovat esimerkiksi

 • ajoneuvoluokan tai -ryhmän muutos
 • moottorin vaihto tai muutos
 • alustasarjan asennus
 • auton mittojen ja massojen muuttaminen
 • auton merkitseminen museoajoneuvoksi.

Lisätietoja muutoskatsastuksesta saat katsastustoimipaikoilta tai lukemalla täältä.

Käyttövastaavatiedon ilmoitus ja peruutus

Yrityksen on ilmoitettava liikenneasioiden rekisteriin käyttövastaava, mikäli yrityksen autolle ei ole merkitty rekisteriin haltijaksi henkilöä. Käyttövastaavalla tarkoitetaan täysi-ikäistä, Suomessa asuvaa henkilöä, jolla on tiedot auton kuljettajista tai joka on auton pääasiallinen kuljettaja olematta kuitenkaan sen omistaja tai haltija. Käyttövastaavalla on oltava vähintään B-luokan ajo-oikeus.

Lue lisää käyttövastaavasta täältä.

Mistä muutoksista ei tarvitse ilmoittaa?

Rekisteri-ilmoitusta ei tarvitse tehdä seuraavista rekisteritiedoissa tapahtuneista muutoksista

 • Henkilön nimen, osoitteen ja kotikunnan muutoksesta
 • Yrityksen päätoimipaikan nimen ja osoitteen muutoksesta
 • Henkilön kuolemasta
 • Muutos- ja kytkentäkatsastuksessa hyväksytystä ajoneuvon rakenteen tai varusteiden muuttamisesta
 • Sellaisesta rakenteen tai varusteiden muutoksesta, jota ei tarvitse esittää muutoskatsastukseen

 

 
 

 

Sivu päivitetty 31.08.2018