Ajoneuvon romutus ja lopullinen poisto
 

Ajoneuvon romutus ja lopullinen poisto

Jos et aio käyttää ajoneuvoasi liikenteessä enää koskaan, tee sille lopullinen poisto. Ajoneuvolle liikenneasioiden rekisteriin tehtävä lopullinen poisto päättää ajoneuvoverovelvollisuuden ja vakuutusmaksut. Myös rekisteritunnuksen voimassaolo päättyy. Lopullisesti poistettua ajoneuvoa ei voi ottaa enää liikennekäyttöön.

Lopullinen poisto romutustodistuksella

Romudirektiivin alaisen ajoneuvon eli henkilö- tai pakettiauton tai kolmipyöräisen mopon sekä muiden ajoneuvojen kuten kuorma-auton tai traktorin poistaminen rekisteristä on maksutonta. Romuajoneuvon omistajana voit toimittaa romuajoneuvosi maksutta Suomen Autokierrätys Oy:n valtuutettuun romuajoneuvojen vastaanottopisteeseen romutettavaksi. Ajoneuvon voit toimittaa kilpineen.

Vastaanottopiste tarkistaa luovuttajan oikeuden luovuttaa romuajoneuvo. Vastaanottopiste myöntää ajoneuvon luovuttajalle romutustodistuksen todistukseksi ajoneuvon lopullisesta poistamisesta. Vastaanottopiste huolehtii rekisteristä poistosta oman kierrätysoperaattorinsa kanssa, joten ajoneuvon luovuttajana sinun ei tarvitse itse tehdä ilmoitusta romuajoneuvon rekisteristä poistamisesta.

 

Lopullinen poisto viranomaisselvityksellä

Jos romudirektiivin alainen ajoneuvosi eli henkilö- tai pakettiauto tai kolmipyöräinen mopo on tuhoutunut esimerkiksi kolarissa tai tulipalossa, ajoneuvon omistajana voit pyytää lopullista poistoa Trafista. Toimita tällöin Trafin kirjaamoon allekirjoittamasi Selvitys ajoneuvon romutuksesta -lomake, jonka liitteenä on poliisin tai pelastuslaitoksen antama viranomaisselvitys ajoneuvon tuhoutumisesta.

 

Ulkomailla romuttunut tai tuhoutunut ajoneuvo

Jos romudirektiivin alainen ajoneuvosi eli henkilö- tai pakettiauto tai kolmipyöräinen mopo on romutettu tai tuhoutunut ulkomailla, ajoneuvon omistajana voit pyytää lopullista poistoa Trafista. Toimita tällöin Trafin kirjaamoon allekirjoittamasi Selvitys ajoneuvon romutuksesta -lomake, jonka liitteenä on ulkomainen romutustodistus tai viranomaisselvitys.

 

Vakuutusyhtiön tai kunnan tekemät poistot

Vakuutusyhtiöt hoitavat lunastamiensa tuhoutuneiden ajoneuvojen lopulliset poistot toimittamalla ajoneuvot romuajoneuvojen vastaanottopisteeseen.

Lunastetut vaurioituneet ja anastetut ajoneuvot poistetaan liikennekäytöstä.

Kunnat toimittavat ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) nojalla omistukseensa siirtyneet romuajoneuvot lopullista poistoa varten virallisiin vastaanottopisteisiin. Muut kuin romuajoneuvot poistetaan liikennekäytöstä.

 

Romudirektiivin ulkopuolisen ajoneuvon lopullinen poisto

Kun romudirektiivin soveltamisalaan kuulumaton ajoneuvo, kuten kuorma- ja linja-auto, mopo, moottoripyörä, mönkijä, traktori, työkone tai moottorikelkka, toimitetaan Suomen Autokierrätyksen vastaanottopisteeseen, hoitaa vastaanottopiste lopullisen rekisteristä poiston. Jos ajoneuvo romutetaan muulla tavalla kuin Suomen Autokierrätyksen vastaanottopisteessä, voi ajoneuvon omistaja lähettää Trafin kirjaamoon selvityksen ajoneuvon tuhoutumisesta tai romuttamisesta. Selvityksen voi tehdä Selvitys ajoneuvon romutuksesta -lomakkeella. Selvitykseen tulee omistajan allekirjoituksen lisäksi kahden todistajan allekirjoitukset ja nimenselvennykset. Selvityksen liitteenä on oltava tuhoamisesta vastanneen tahon todistus tai muu vastaava selvitys, josta ajoneuvon romuttuminen selviää. Saatuaan luotettavan selvityksen Trafi voi poistaa romudirektiivin soveltamisalaan kuulumattoman ajoneuvon lopullisesti liikenneasioiden rekisteristä.

 
 
 

 

Sivu päivitetty 31.08.2018